Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motivation (psychology)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives. The main objective of the two studies was to systematically check the influence of the goal-oriented self-regulation intervention (goal achievement training based on Social- Cognitive Theory of Self-Regulation) on goal attainment and self-regulation indexes. Participants and setting. In the first study (N = 314), students form different Warsovian Universities pursued different goals, and they self-reported the outcomes. In the second study (N = 118), people who attain sport clubs pursued the same goal (reducing their weight) and they reported their weight and the subjective outcomes. Hypotheses. It was assumed that participants who took part in the intervention would attain their goals more efficiently (hypothesis 1) and there would be differences between the groups in the dynamics of the outcomes (hypothesis 2). Statistical analysis. The repeated measures ANOVA were used to analyze the data. Results. The results show that the intervention influenced the process of self-regulation, and improved goal attainment. Both studies, however, showed different dynamics of the selfregulation process. In the first study, the goal realization dynamics consisted of constant, and higher throughout the study, importance of the goal, more time sacrificed for goal realization and higher engagement; in the second study, however, the goal realization dynamics was connected with higher subjective chances of goal realization, more time sacrificed for the goal, less perceived difficulty of the goal. Study limitations. The main limitation of the study was that both experimental and control groups took part in systematic, intentional and requiring attention activity (self-regulation enhancing intervention in experimental group and cognitive tasks in control group) which might increase their self-regulatory resources and lead to more effective goal attainment and made the difference between the two groups not sharp.
CS
Cíl. Hlavním cílem dvou výzkumů bylo systematicky ověřit vliv seberegulační intervence zaměřené na cíl (výcvik v dosahování cílů založený na sociálně-kognitivní teorii seberegulace) na dosahování cíle a seberegulační indexy. Soubor. V prvním výzkumu usilovali studenti (N = 314) z různých varšavských vysokých škol o různé cíle a vypovídali o svých výsledcích. Ve druhém výzkumu lidé (N = 118), kteří byli členy sportovních klubů, usilovali o stejný cíl (snížení váhy) a vypovídali o své váze a subjektivních výsledcích. Hypotézy. Autoři předpokládali, že účastníci, kteří se účastnili intervence, dosáhnou svých cílů efektivněji (hypotéza 1) a že mezi skupinami budou rozdíly v dynamice výsledků (hypotéza 2). Statistická analýza. Pro analýzu dat byla požita ANOVA s opakovaným měřením. Výsledky. Výsledky ukázaly, že intervence ovlivnila proces seberegulace a zlepšila dosahování cílů. Oba výzkumy však ukázaly rozdílnou dynamiku procesu seberegulace. V prvním výzkumu byla dynamika dosahování cílů konstantní a během výzkumu rostla důležitost cíle a čas věnovaný dosažení cíle. V druhém výzkumu byla dynamika dosažení cíle spojena s vyššími subjektivními šancemi na dosažení cíle, větším množstvím času věnovaného dosažení cíle a s méně vnímanou obtížností cíle. Omezení studie. Hlavním omezením je, že experimentální i kontrolní skupina se účastnily systematické, úmyslné a pozornost vyžadující aktivity (intervence zesilující seberegulaci v experimentální skupině a kognitivní úkoly v kontrolní skupině), což mohlo zvýšit jejich seberegulační zdroje, vést k efektivnějšímu dosahování cílů a způsobit, že rozdíly mezi skupinami nebyly tak výrazné.
2
Content available remote Živé osobné mená z východného Slovenska vo viacslovných spojeniach
84%
EN
The paper focuses on the unoficial personal names in the village of Bracovce (eastern Slovakia) and their functioning as a component of a multi-word phrase (idiom). It proves to be productive in everyday spoken communication. The role of the live name is not only to identify the person it refers to, but it is also an important psychological and sociolological factor. Analysed fixed expressions can be concisely characterized as phraseological or idiomatical units. These units are semantically more or less close by figurativeness of the official forms of idioms (known in Slovak phraseology). Specific aspect of these units is the unofficial anthroponym as its component. This aspect refers to the relation between onymic and phraseological motivation. The motivation of using the personal names in these unofficial forms of idioms is the attribute expressing mental, physical or working qualities of the person it refers to, it can also refer to a specific situation. The aim of the paper was to capture and record the behaviour of unofficial anthroponyms in microsocial background.
Acta onomastica
|
2018
|
tom 59
|
nr 1
155-166
EN
The study deals with the status and function of names of railway stations and stops with purely proprial function. It is possible to distinguish two main categories of these names. The first category is formed by names without a proprial modifier - they have dominant orientational function. The second category contains distinguishing proprial modifier and can be sorted to two basic subtypes. The first subtype is represented by names constituted from two proprial component, the second of which can be an oikonym, anoikonym, urbanonym or a name of a human products (chrematonym). These names have a dominant orientational and distinguishing function. The second subtype consists of names that are not in compliance with the official form of motivating toponyms. These names have a dominant orientational function and also distinguishing and pseudodistinguishing function.
4
Content available remote Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku:
84%
EN
The anoikonymic material from the area of Moravia and Silesia comprises approx. 300 anoikonyms containing the lexeme býk or derivations from the basis býk-/býč-. The first part of the article focuses on the motivational resources of the anoikonyms with the basis býk-/býč-, the second part deals with their geographical distribution, the third part presents the complete enumeration of recorded forms of anoikonyms and denominated objects. In the third part, the author also gives a description of individual types of anoikonyms and their dialect forms.
5
67%
EN
The study deals with description of current state of railway stations names in the region of Ústí nad Labem. On the grounds of analysis of 211 names of railway stations in the Ústí nad Labem region we discovered that 135 names were fully in compliance with place name marking city or urban area in which cadaster or in its imminent proximity railway stations were located. From the remaining 76 names contained 44 names distinguish an atribute as a proper name, 31 names an appellative, 1 name occured in a mixed appellatively-proprial form (1 name).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.