Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brutalist architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Paul Rudolph was one of the most important representatives of brutalist architecture and played a significant role in introducing this trend to the United States in the 1950s. One of the foundations of brutalist architecture was the New Brutalism doctrine developed by Alison and Peter Smithson. The idea of As Found was closely related to this doctrine. Knowledge of the impact of the As Found idea on Rudolph’s views and projects is insufficient and requires deepening. Therefore, the main aim of the research presented in this article was to define the relationship between the work of the American architect and the principles resulting from the idea of As Found. The nature of the research problems determined the use of the method of historical and interpretative studies, which employed, inter alia, an analysis of the literature and a comparative analysis of buildings. On-site studies of Rudolph’s work in New Haven, Boston and Niagara Falls were of great importance. It was determined that the relationship between Rudolph’s work and the idea of As Found was consistent in such aspects as the use of ordinary materials, exposing materials without cladding and plaster, striving for rough textures, reinterpreting historical solutions and elements, and stimulating emotions of users. On the other hand, discrepancies appeared regarding the role of structural and technical elements in shaping buildings and striving for the uniqueness of forms. Completely inconsistent with the idea of As Found were: the intuitive design method, the use of confusing and surprising solutions, extreme expression of forms, and imitations. The conducted research may be helpful in understanding why brutalist architecture took a different course than assumed by the creators of the idea of As Found and the doctrine of New Brutalism.
PL
Paul Rudolph był jednym z najważniejszych przedstawicieli architektury brutalistycznej i odegrał znaczącą rolę we wprowadzaniu tego nurtu do Stanów Zjednoczonych w latach 50. minionego stulecia. U podstaw architektury brutalistycznej leżała doktryna Nowego Brutalizmu opracowana przez Alison i Petera Smithsonów i powiązana z nią idea As Found. Wiedza dotycząca wpływu idei As Found na poglądy i projekty Rudolpha jest niewystarczająca i wymaga pogłębienia. Dlatego też głównym celem badań przedstawionych w tym artykule było określenie relacji pomiędzy twórczością amerykańskiego architekta a zasadami wynikającymi z idei As Found. Charakter problemu badawczego zdecydował o zastosowaniu metody badań historyczno-interpretacyjnych, w której wykorzystano m.in. analizę i krytykę piśmiennictwa oraz analizy porównawcze budynków. Duże znaczenie miały badania dzieł Rudolpha przeprowadzone in situ w New Haven, Bostonie i Niagara Falls. Ustalono, że relacje między twórczością Rudolpha a ideą As Found były spójne w takich aspektach, jak stosowanie zwyczajnych tworzyw, eksponowanie materiałów bez okładzin i tynku, dążenie do chropowatych faktur, przetwarzanie rozwiązań i elementów historycznych, pobudzanie emocji użytkownika. Rozbieżności pojawiły się natomiast w kwestiach dotyczących roli elementów konstrukcyjnych i technicznych w kształtowaniu budynków, a także dążenia do unikalności form. Całkowicie niezgodne z ideą As Found były działania imitacyjne, intuicyjny sposób projektowania, stosowanie zagadkowych i zaskakujących rozwiązań oraz skrajna ekspresja form. Zaprezentowane badania mogą okazać się pomocne w zrozumieniu, dlaczego architektura brutalistyczna podążyła w innym kierunku, niż zakładali twórcy idei As Found i doktryny Nowego Brutalizmu.
PL
Paul Rudolph był jednym z najważniejszych przedstawicieli architektury brutalistycznej i odegrał znaczącą rolę we wprowadzaniu tego nurtu do Stanów Zjednoczonych w latach 50. minionego stulecia. U podstaw architektury brutalistycznej leżała doktryna Nowego Brutalizmu opracowana przez Alison i Petera Smithsonów i powiązana z nią idea As Found. Wiedza dotycząca wpływu idei As Found na poglądy i projekty Rudolpha jest niewystarczająca i wymaga pogłębienia. Dlatego też głównym celem badań przedstawionych w tym artykule było określenie relacji pomiędzy twórczością amerykańskiego architekta a zasadami wynikającymi z idei As Found. Charakter problemu badawczego zdecydował o zastosowaniu metody badań historyczno-interpretacyjnych, w której wykorzystano m.in. analizę i krytykę piśmiennictwa oraz analizy porównawcze budynków. Duże znaczenie miały badania dzieł Rudolpha przeprowadzone in situ w New Haven, Bostonie i Niagara Falls. Ustalono, że relacje między twórczością Rudolpha a ideą As Found były spójne w takich aspektach, jak stosowanie zwyczajnych tworzyw, eksponowanie materiałów bez okładzin i tynku, dążenie do chropowatych faktur, przetwarzanie rozwiązań i elementów historycznych, pobudzanie emocji użytkownika. Rozbieżności pojawiły się natomiast w kwestiach dotyczących roli elementów konstrukcyjnych i technicznych w kształtowaniu budynków, a także dążenia do unikalności form. Całkowicie niezgodne z ideą As Found były działania imitacyjne, intuicyjny sposób projektowania, stosowanie zagadkowych i zaskakujących rozwiązań oraz skrajna ekspresja form. Zaprezentowane badania mogą okazać się pomocne w zrozumieniu, dlaczego architektura brutalistyczna podążyła w innym kierunku, niż zakładali twórcy idei As Found i doktryny Nowego Brutalizmu.
EN
Paul Rudolph was one of the most important representatives of brutalist architecture and played a significant role in introducing this trend to the United States in the 1950s. One of the foundations of brutalist architecture was the New Brutalism doctrine developed by Alison and Peter Smithson. The idea of As Found was closely related to this doctrine. Knowledge of the impact of the As Found idea on Rudolph’s views and projects is insufficient and requires deepening. Therefore, the main aim of the research presented in this article was to define the relationship between the work of the American architect and the principles resulting from the idea of As Found. The nature of the research problems determined the use of the method of historical and interpretative studies, which employed, inter alia, an analysis of the literature and a comparative analysis of buildings. On-site studies of Rudolph’s work in New Haven, Boston and Niagara Falls were of great importance. It was determined that the relationship between Rudolph’s work and the idea of As Found was consistent in such aspects as the use of ordinary materials, exposing materials without cladding and plaster, striving for rough textures, reinterpreting historical solutions and elements, and stimulating emotions of users. On the other hand, discrepancies appeared regarding the role of structural and technical elements in shaping buildings and striving for the uniqueness of forms. Completely inconsistent with the idea of As Found were: the intuitive design method, the use of confusing and surprising solutions, extreme expression of forms, and imitations. The conducted research may be helpful in understanding why brutalist architecture took a different course than assumed by the creators of the idea of As Found and the doctrine of New Brutalism.
3
Content available remote Children games and plays
84%
EN
The beginning of the 20th century brought discourse on the issue of a new “culture of recreation” and the phenomenon of a relatively new invention – the playground. Play – caring for the body and the spirit – interacted in the work of all the great modernists, and the pope of modernism himself, Le Corbusier. Non-existent now, brutalist playgrounds have become a subject for exhibitions: the play of the new creators-artists, and their game with their antecedents and the contemporary audience.
PL
Początek wieku XX przyniósł dyskurs kwestii nowej „kultury rekreacji” i fenomenu stosunkowo nowego wynalazku, jakim był plac zabaw. Do zabawy – troski o ciało i ducha – nawiązywali w swojej twórczości wielcy moderniści i sam papież modernizmu, Le Corbusier. Nieistniejące obecnie, brutalistyczne place zabaw stały się dziś obiektem wystawy: przedmiotem zabawy nowych twórców-artystów, ich gry z poprzednikami i widzem.
4
Content available Wpływ brutalizmu na polską architekturę sakralną
67%
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu brutalizmu na architekturę kościołów w Polsce. Przeanalizowano osiem budynków świątyń wznoszonych w latach 1960-1988, porównując je z tendencjami światowymi. Na tej podstawie wskazano najbardziej wyraziste cechy i elementy brutalistyczne charakterystyczne dla polskiej architektury sakralnej.
EN
The aim of the research presented in the article was to determine the impact of brutalism on the architecture of churches in Poland. The author analyzed eight buildings built in the years 1960-1988, comparing them with global tendencies. On this basis, he identified the most distinctive brutalist features and elements characteristic of Polish sacral architecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.