Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mongolia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
100%
PL
W latach 2007–2011 prowadzono w Mongolii badania terenowe mające na celu znalezienie złóż surowców metalicznych w pięciu różnych obszarach koncesyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat skoncentrowano się na obszarze M2, położonym w zachodniej części Mongolii (ajmak Bayankhongor), w którym poza bogatą mineralizacją miedziową, występującą w skałach okwarcowanych i granitopodobnych, zaobserwowano również w serpentynitach strefy zawierające okruszcowanie Ni i Cu. Badano także wychodnie serpentynitów pod kątem występowania w nich spineli chromowych i platyny.
EN
In 2007–2011, exploration work was carried out for metallic deposits on five tenements. During the last two years, the work was focused on area M2 in the western part of Mongolia (Bayankhongor province). In addition to rich copper mineralization found in silicified rocks and granitoids, Ni and Cu mineralization was reported in serpentinites, which were also analysed for Cr-spinels and platinum.
2
Content available remote Mongolia w oczach geologa - wspomnienia
100%
3
Content available remote Challenges in handling transport in the light industry in Mongolia
100%
EN
The light industry, especially wool and cashmere processing sector, is one of important sector in Mongolia. It have been discussed handling transport in the light industry and selected problems in the wool processing. There are some problems front of many scholars and producer in the manufacture pre process of raw materials, which is wool and fiber materials. The present study was undertaken to see whether handling aids are providing a successful solution to manual material handling problems and, in addition, to determine which features are most important for their usability. This article considered some of material handling equipment and the widespread use of manual handling equipment for the textile industry in Mongolia.
PL
Przemysł lekki jest jednym z istotniejszych w Mongolii. W artykule zidentyfikowano wybrane problemy wymagające rozwiązania, w szczególności ukierunkowane na automatyzację, bezpieczeństwo, niezawodność.
5
75%
PL
W latach 2007–2009 przeprowadzono w Mongolii szereg badań terenowych, mających na celu poszukiwanie złóż surowców metalicznych. Łącznie spenetrowano pięć różnych obszarów, z których jeden znajdował się na wschód od stolicy, a pozostałe w zachodniej części Centralnej Mongolii (województwo Bayankhongor). Prace polowe polegały na identyfikacji obiektów geologicznych, wstępnej weryfikacji odsłonięć przydatnych do oceny surowcowej badanych obszarów oraz na pobraniu próbek szlichowych, bruzdowych i mineralogicznych. W wielu miejscach stwierdzono obecność utlenionych minerałów miedzi, a w jednym – bogatą w siarczki wychodnię silnie okwarcowanych skał. Na obszarze oznaczonym jako M2, stwierdzono również obecność stref zawierających okruszcowanie typu Ni–Cu w serpentynitach. Analizy chemiczne potwierdziły trafność wyboru miejsc do dalszych badań. Ocenie złożowej poddano również dokumentowane wcześniej złoże W–Sn–Mo Bayantsogt-Tubszin i złoże żyłowe złota Tsagaan Tsakhir Uul.
EN
In the period of 2007–2009 three geological reconnaissance prospecting for metalliferous deposits in five areas of the central part of Mongolia were carried out. Four areas are close to the north edge of the Gobi Desert (Bayankhongor province), and one is located eastwards from the country capitol. All prospecting works were organized by scientist and students from Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection from AGH-University of Science and Technology in Kraków, Poland. Field works were focused on identification of outcrops, macroscopic recognition of metalliferous mineralization and sampling. As a results, several places containing interesting oxides and sulphides copper mineralization have been found. Within theM2area, places containing Ni–Cu type of occurrences have also been identified. Moreover geological information about Bayantsogt-Tubszin W–Sn–Mo and Tsagaan Tsakhir Uul Au deposits were verified.
EN
The paper is devoted to a prominent Russian Mongolist – Alexander Igumnov who did not graduate from any university but managed to make a brilliant career. He was an author of one of the first Mongolian-Russian dictionaries and also a well-known translator and teacher of Mongolian in Irkutsk. He collected ethnographical, as well as historical materials and the epics of Mongolian peoples. In 1813, A. Igumnov founded a private Mongolian school in Irkutsk and taught there himself. The famous Mongolists, J. Kovalevski and A. Popov, were his grateful pupils with whom he shared his materials for a Mongol-Russian dictionary. This was the basis on which in 1849 J. Kovalevski wrote his well-known "Mongolian-Russian-French Dictionary". Unfortunately, most of A. Igumnov’s works got lost in different archives in Russia. However lately some of his works have been rediscovered and research on them is worth continuing.
EN
The Neyslel küriyen-ü sonin bičig (“News of the Capital”) holds a significant position in the history of the Mongolian press. Regarding the history of its first publication, we know that in 1915 some Mongolian intellectuals started publishing it in the Classical Mongolian language on weekly basis in the printing office of the Russian Tsar’s Consulate’s Information and Technique Office. For the first time, the date of publication was briefly discussed by Deleg Gendenjamtsyn (1924–1992) in his book entitled “Brief History of Mongolian Periodicals” (Mong. Mongolyn togtmol khevleliin tüükhen toim, 1965). Thereafter, many scholars followed the publication date proposed by Deleg. This question is discussed further in this paper based on the specimens of Neyslel küriyen-ü sonin bičig kept in the Library of the Department of Turkic Studies and Inner Asian Peoples, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw and in the Archive of Science of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow, together with the detailed report on the collections of this newspaper in Poland.
8
Content available remote Mongolskie oblicza postpamięci
71%
EN
This article applies the concept of postmemory to demonstrate the relation of modern Mongolia to its own past and history. The authors illustrate how the experience of trauma has influenced formation of Mongolian identity. The concept presented here emerged during the anthropological field research in Mongolia 2012. The article discusses dimensions of collective memory such as identity, trauma, and traditions. These elements create spiral concept of time. The postmemory of traumatic historical collective experience of Mongolia is possible because of nonlinear temporality. Time loop allows continues reference to the power of Genghis Khan and the Mongol Empire.
9
Content available Kolej w Mongolii
63%
PL
Główna linia kolejowa w Mongolii to linia tranzytowa biegnąca z Rosji do Chin przez mongolską stolicę Ułan-Bator. Obecnie udziałem 50% w kolejach mongolskich dysponują RŻD i jest to pozostałość z czasów, gdy z pomocą Związku Radzieckiego zarówno zbudowano infrastrukturę kolejową, jak i pozyskano tabor (wyłącznie produkcji ZSRR). Linia ta o charakterze tranzytowym to linia jednotorowa, niezelektryfikowana o rozstawie 1520 mm, długości 1110 km i przebiegająca przez (Nauszki RŻD –) Suche Bator – Ułan-Bator – Zamyn Uud (– Erenhot CR). Natomiast sumaryczna długość sieci kolejowej Mongolii, włączając odcinek do Czojbałsan, jest równa 1815 km (2004 r.).
EN
The main railway line in Mongolia is a transit line running from Russia to China north-south through the Mongolian capital Ulaan-Bator. At present, RZD has a 50% share in Mongolian railways, and this is a remnant of the time when, with the help of the Soviet Union, both rail infrastructure was built and rolling stock was acquired. This transit line is a single-track, non-electrified line with a rail gauge of 1520 mm. The total length of Mongolia’s rail network is 1815 km (2004). One of the factors currently supporting the development of railways in Mongolia is big deposits of mineral resources: hard coal, gold, copper ores, as well as molybdenum, uranium, and others. Transport of the above raw materials, in particular exports, would not be possible without rail transport, which in the above conditions is the optimal method for transporting heavy loads over long distances. Central Mongolian authorities intend to significantly expand their own rail network to transport growing raw materials, whose extraction is gradually increasing, and to raise funds from foreign entities while maintaining control over the whole. All rolling stock used in Mongolia has been manufactured abroad.
10
63%
PL
W artykule omówiono bazę zasobową węgla kamiennego i brunatnego w Mongolii. Scharakteryzowano górnictwo węglowe, sposoby wydobycia i przeróbki oraz kierunki wykorzystania węgla. Pokazano miejsce Mongolii na tle światowego górnictwa węgla, jeśli chodzi o zasoby, wielkość wydobycia i eksportu. Nakreślono perspektywy rozwoju wydobycia i eksportu węgla do 2035 roku. Zasygnalizowano próby dotyczące współpracy z Chinami nad podziemnym zgazowaniem węgla.
EN
This paper describes the resource base of coal and lignite inMongolia. It characterizes the coal mining sector, methods of coal extraction and preparation, as well as directions of the use of Mongolia’s coal. Comparisons are drawn between the current state of the Mongolian coal mining sector and global coal mining conditions in terms of resources, the volume of production, and exports. Also outlined are the prospects of the mining and export of coal to 2035, as well as attempts to cooperate with China on underground coal gasification.
EN
The article deals with the problem related to the growing conflict of interest in access to natural pastures, which is the basis of nomadic pastoralism in Mongolia. The discovery of significant mineral resources (inter alia: gold, copper and coal) resulted in a huge increase in interest in their extraction and use of this potential to accelerate the economic development of the country. The opencast mining causes the degradation of natural pastures and permanently hinders the migration of animals between winter and summer stands. This is a serious threat to traditional pastoralism, which is of high importance not only from the economic point of view, but also from cultural one. The aim of the article is to show the specificity of the issue of ecological justice in Mongolia, and to find an answer to the research question: How can ecological justice in this country be restored? Until this day there are no effective solutions to ensure fair access to areas where fossil resources have been discovered. Simultaneously, due to air pollution, and degradation of water resources, environmental health became a problem of the highest importance among Mongolians’ population. Ecological justice is becoming an increasingly pressing issue in the country, that has been so far considered an example of the most successful pro-democracy transformation in Central Asia.
EN
The paper is devoted to the assessment problems of the ecological costs management of the production in the project activity. The authors study the conditions of preparation and implementation of investment projects to eliminate accumulated environmental damage in the context of “green” economy. The technogenic deposits’ use approaches are considered for the purpose of the production costs optimization. The paper explains the necessity of building the fund liquidation (a fund for future generations) in the depletion of resource base of the enterprise. The proposed mechanism for the management of environmental costs in project activities can be used at the enterprises of Russia and Mongolia. For example, the Mongolian-Russian mining company “Erdenet” in Mongolia shows the direction to reduce costs and production costs through the implementation of measures for resource and energy efficiency, involving economic circulation of off-balance ores and tailings.
EN
This study reports on the sedimentary characteristics of Lake Khuvsgul which is located at the southern end of the Baikal Rift System within the continental interior of East Eurasia. With an elevation of 1645 m a.s.l., it has a climate that is mainly controlled by the Siberian-Mongolian high pressure system and the westerly wind systems from the Atlantic Ocean. Lake Khuvsgul, Mongolia’s second largest lake by surface area (2760 km2), is the country’s deepest fresh water lake with a bottom that is only 262 m a.s.l. Fed by 96 rivers and streams, it is drained by the Eg River which, after joining the Selenge River, fl ows into Lake Baikal. Analysis of a 12.3 m core from Borsog Bay near the eastern shore of the lake indicates a sedimentation rate of about 0.08 cm/a. It is believed that this relatively high sedimentation rate is due to the large sedimentary input from River Borsog and the variability of the turbidity currents at depths shallower than 9 m. It further suggests that the large sedimentation rate may be correlated with the annual and seasonal variations in the dominant westerly wind system over the Siberian Plateau. Such variations have resulted in a lowering of lake level and impacted the rate of erosion within the river’s catchment area and therefore the sediment input to the lake. Because this is a preliminary report, further research into the sedimentary dynamics within Lake Khuvsgul and the role played in those dynamics by the climatic variability over Mongolia and Central Asia is planned.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę osadów dennych w zatoce Borsog na Jeziorze Khuvsgul w północnej Mongolii. Właściwości fizyczne i chemiczne osadów określono na podstawie próby o miąższości 12,3 m, którą podzielono na 1233 próbki. Datowanie wieku poszczególnych warstw osadów wykonano na podstawie zawartości izotopu węgla 14C. Stwierdzono, że osady na głębokości 12 m pod powierzchnią dna zatoki mają około 7800 lat, a średnie tempo przyrostu miąższości osadów wynosi 0,08 cm·rok–1. Na podstawie analizy tempa przyrostu poszczególnych warstw osadu oraz zmienności ich właściwości fizycznych i chemicznych stwierdzono, że występuje duża zgodność przebiegu procesu sedymentacji osadów w zatoce Borsog z lokalnymi zmianami klimatu.
14
62%
EN
We report new data on 18 dinosaur footprint localities discovered in the Upper Cretaceous of the Gobi Desert of Mongolia, where we have recognized more than 20 000 footprints of dinosaurs. There are at least four types of dinosaur footprints, attributed to theropod, ornithopod, ankylosaurid and sauropod trackmakers. We have also recognized abun dant footprints of un identified trackmakers from each locality. Co existence of footprints and many skeletal remains in the same and/or nearby beds is a remarkable feature of these Mongolian sites. Analyses of dinosaur footprints and associated body fossil remains for each locality reveal that even in the same beds, the ichnofauna differ from the fauna reconstructed on the basis of body fossils of dinosaurs. The results demonstrate that dinosaur faunal assem blages reconstructed from body fossil or footprint evidence solely should be considered very carefully.
EN
This article discusses popular explanations for the demise of farm enterprises in Mongolia, such as: reduced state funding, corrupt and self-interested rural elites, and the (supposed) drastic central privatisation policy. It argues that these factors are insufficient to explain the collectives' demise, as they are largely true also for Russia, where no widespread break-up of farm enterprises took place. Farm enterprises in Russia, despite financial difficulties, show remarkable resilience as large-scale units. A tendency which can be observed in general, as well as in most of the regions bordering Mongolia with a similar type of (semi) - pastoralist livestock farming, Therefore, this article takes a look at the level of the Mongolian farm enterprise, and considers the socio-economic specifics of these enterprises to discover the incentives for employees and managers to disband (or leave) these enterprises. In doing so it pays attention to formal structures and informal social structures related to property and production, within a tentative comparison with Russia.
16
62%
EN
Nowadays climate change is one of the greatest global problems that affects in different extent particular countries and regions. Negative impact of global warming shows not only in form of ecosystem degradation, but also in affecting societies and economies. In this paper, based on available literature, a vulnerability of economy and society of Mongolia to climate change was presented. It is a starting point for assessment of adaptive capabilities of socio-economic system of Mongolia.
PL
Dziś zmiany klimatu są jednym z głównych problemów globalnych, w różnym stopniu dotyczącym poszczególnych krajów i regionów. Niekorzystne oddziaływanie globalnego ocieplenia przejawia się nie tylko w degradacji ekosystemów, ale dotyka także społeczeństw i gospodarek. W artykule na podstawie dostępnej literatury przedstawiona została wrażliwość gospodarki i społeczeństwa Mongolii na zmiany klimatu. Stanowi to punkt wyjścia do oceny zdolności adaptacyjnej systemu społeczno-gospodarczego Mongolii do tych zmian.
PL
Wieloletnia zmarzlina jest pozostałością po zlodowaceniu kontynentów północnych w plejstocenie. Warstwa przemarzniętego gruntu o średniej miąższości 200-300 m (na Syberii ekstremalnie do 1500 m) w niektórych obszarach przetrwała w postaci ciągłej marzłoci o dużym zasięgu obszarowym, w innych natomiast ma charakter sporadyczny (np. w centralnej i południowej Mongolii). W artykule przedstawiono formy rzeźby terenu charakterystyczne dla zimnego, suchego klimatu - związane z obecnością zmarzliny, opisano zjawiska sezonowe spowodowane okresowym rozmarzaniem przypowierzchniowej warstwy lodu (m.in. spływy soliflukcyjne), a także zaprezentowano problemy budownictwa wynikające z obecności i aktywności tzw. warstwy czynnej.
EN
Permafrost is the residue of northern continents glaciation in Pleistocene. An ice layer of the average thickness of about 200 - 300 m (and extremely in Siberia up to 1500 m) has remained in some areas as the large scale continuous permafrost, and in other, it has a relict character (eg. in central and southern Mongolia). This article presents landforms characteristic of cold, dry climate connected with the presence of permafrost, seasonal phenomena caused by the periodic thawing of the surface ice layer (among others solifluction flows) and construction problems resulting from the presence of the so-called “active layer”.
EN
The tantric body of the Russian president – chingisids’ enlightened mind. Politics and nationalism in Buryat / Mongolian BuddhismThis paper is devoted to the role of Buddhism in the construction of ethnonational identity in Buryatia and Mongolia. On the case of the phenomenon of deification of Russian presidents by Buryat lamas I have analyzed: historically conditioned compounds of Buddhism and politics of the Mongolian groups, the role of Buddhism in ethnic mobilization in Buryatia and Mongolia after the fall of Communism and features of ethnonational model of Buddhism in two neighboring regions. In post-socialist period Buddhism was involved in ethnonational political projects. As a result, an attempt was taken to restore the monastic model of Buddhism, which had functioned in the pre-revolutionary period. Local peculiarities of Mongolian Buddhism were reinforced in order to produce the difference between the (national) Mongolian/Buryat and tibetan Buddhism. In Buryatia, Buddhism became a distinctive element used for ethnic differentiation of Buryats – in opposition to the Orthodox Russians. In Mongolia, traditionalist position of Buddhism was opposed in some way to Christianity, the various factions of which are distributed together with “agendas of modernity” from Western countries. In tantric union with the president Buryat lamas produce harmony between two national identities: Russian – civic and Buryat – ethnonational. Deification of the state power and giving it the attributes of loving femininity is a practice obliging the authority to generosity, which is attributed to the White tara. It is a strategy of the weak, who agree to a game of domination, but they try to define its rules themselves. Looking more broadly it can be said that the Buryats as a national community appeared just as a result of this fusion with the Russian power. Because of this they were separated from the pre-national family of Mongolian peoples. Mongols, for similar purposes use Chingis khan identified with the Buddhist form of Vajrapani. As a result, nationalist narrative is set to famous past, but uses the ‘eternal’ values, achieves harmony of all its elements.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.