Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serwery WWW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono doświadczenia z wykorzystaniem lokalnego serwera caching-proxy w dydaktycznej pracowni komputerowej. Omówiono wykorzystanie programów Delegate i Ishare.
EN
Experience with application of local caching-proxy in computer classroom has been presented. Application of programs Delegate and Ishare has been described.
PL
W artykule zostały opisane algorytmy równoważenia obciążeń lokalnie rozmieszczonych serwerów WWW. Do algorytmów tych należą: Session identyfiers, Content partiton, MultiClass Round Robin, LARD. W drugiej części zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych testów. Na końcu opisano zarys nowego proponowanego algorytmu równoważenia obciążeń.
EN
This paper describes content aware algorithms used in layer-7 web switches. We discuss the following algorithms: Session identifiers, Content partition, MultiClass Round Robin and LARD. In the second part of the paper we describe results of the realised tests. Finally we present a quite new algorithm.
3
88%
PL
W artykule przedstawiono strukturę i stos protokołowy internetowego systemu pomiarowo-sterującego z wbudowanymi serwerami WWW. Opisano budowę i działanie wbudowanego serwera WWW i sposób ustawiania parametrów protokołu TCP/IP. Przedstawiono sposób modyfikacji oprogramowania wbudowanego serwera WWW, sposób ładowania stron WWW oraz przykładowe strony WWW do realizacji funkcji pomiarowych i funkcji sterujących.
EN
In the paper, structure and protocol stack of Internet Measurement System with embedded WWW servers are presented. Components, functioning and way of TCP/IP protocol parameters seting of the Embedded WWW Server software modification, way of WWW pages loading and example WWW pages to measurement and control functions are presented.
PL
Wydajne servery WWW nie mogą pracować na pojedynczym komputerze ani na kilku mirrorowanych serwerach. Wydajność, skalowalność oraz odporność na awarie mogą być realizowane przez rozproszone serwery WWW, w których zapytania od klientów są w odpowiedni sposób dystrybuowane do poszczególnych serwerów. W artykule prezentujemy klasyfikację znanych podejść do realizacji takich systemów, w której podstawowym kryterium jest miejsce podejmowania decyzji o przydzieleniu zasobu do realizacji zapytania.
EN
In this paper we present an overview of the approaches, methods and algorithms used in load balancing for web servers. This problem is very important for newly built web sites that must be scalable, reliable and fully available in providing WWW services for modern "e-based" Internet information systems. Our review of the state of the art in load balancing pointed out for the most important and valuable approches and solutions.
PL
Przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym serwerom WWW ze względu na zastosowania biznesowe. Na podstawie literatury określono specyfikę ich obciążenia związaną ze zjawiskiem długiego ogona. Stworzono listę głównych cech rozwiązań szeregowania m.in. ze względu na rodzaj kryterium optymalizacji. Dla dwóch przykładowych rozwiązań wskazano cechy ze stworzonej listy. Zaproponowano dalsze kierunki rozwoju.
EN
Requirements for modern web servers in business applications is introduced. Based on a literature the specific of their heavy tailed burden is defined. A list of main features of scheduling solutions, among others - because of the optimalisation criteria, is created. For two example solutions their features from the list are pointed out. Future research directions are proposed.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zbudowania systemu intranetowego w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia działające na platformie Linuxa, bezpłatnego 32-bitowego sytemu operacyjnego. Opisano metody dostępu do danych za pomocą skryptów PHP. Wykazano zalety takiego podejścia w stosunku do konwencjonalnych skryptów CGI i Active Server Pages Microsoftu.
EN
The article depicts the possibility of an intranet system development, based on commonly available tools working in free, 32-bit Linux OS environment. It describes data access methods by means of PHP scripts. The advantages of such approach - in contradiction to conventional CGI scripts and Microsoft's Active Server Pages - are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.