Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 584

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
Permanentny wzrost zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego pyłem zawieszonym (PM), nie tylko na obszarach uprzemysłowionych, przy stale rosnących wymaganiach w zakresie jakości powietrza wewnętrznego wymusił przyspieszenie prac nad nowym podejściem branży wentylacyjnej do zagadnienia filtracji. W ich wyniku w połowie 2016 roku zatwierdzona została przez CEN nowa norma EN 16890 [7], która całkowicie zmienia sposób doboru filtrów – zamiast dotychczasowych 5 klas filtrów dokładnych pojawi się ich na rynku 30, podzielonych dodatkowo na 3 kategorie w zależności od PMX. W artykule przedstawiono genezę stworzenia nowej klasyfikacji filtrów i szczegółowo opisano różnice w procedurach badawczych oraz sposobach klasyfikacji w odniesieniu do normy EN 779:2012 [6].
EN
A permanent increase of outside air particulate matter (PM) pollution, not only in industrialized areas, with the ever increasing demands in the field of indoor air quality (IAQ) forced the acceleration of work on a new approach to the problem of filters for the general ventilation. As a result, in the middle of this year was approved by CEN new standard EN 16890 [7], which seems to completely change the way of looking at the selection of the filter, because instead of the 5 filter classes so far, the future market will have to consume 30 of them, divided in addition to 3 categories according to the PMX. In the article there is presented the genesis of the a new classification of filters issue as well as is described in details the differences in testing procedures and ways of filters’ classification in relation to the standard EN 779 [6]. This entry should be treated as an introduction to the future paper of the author dedicated to the foreseen impact of these changes on the HVAC market, which will be published in one of the next issues of the journal.
PL
Klimatyzatory stały się w ciągu ostatnich lat jednymi z najbardziej popularnych urządzeń chłodniczych. Stosowane są obecnie na szeroką skalę już nie tylko w biurach i hotelach, ale też w obiektach handlowych, małych sklepach, a nawet w budownictwie mieszkaniowym.
PL
Każdy projektant instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej staje przed przedsięwzięciem złożonym z kilku etapów. Przyjmijmy, że dokonano już stosownych obliczeń, wykonano je prawidłowo, znany jest bilans energetyczny budynku i potrzeby w zakresie wentylacji. System, skojarzony z układem chłodzenia i ogrzewania został już opracowany. Wiadomo jak zaoszczędzić energię elektryczną, odzyskać ciepło, otrzymać energię cieplną ze źródeł odnawialnych i racjonalnie ją wykorzystać. Teraz cały wysiłek projektanta ukierunkowany jest na fakt, by użytkownik pomieszczeń odczuwał komfort cieplny.
PL
Ilość metod, ktore znalazły praktyczne zastosowanie w procesie odsiarczania jest ogromna. Jednak IOS oparte o mokra technologie wapienno-gipsową, przedstawione w niniejszym opracowaniu, są najbardziej powszechne spośród dotychczas znanych, wysoko -skutecznych metod usuwania SO2 .
PL
W artykule dokonano skróconego przeglądu tendencji w rozwoju instalacji odsiarczania spalin, głównie w elektrowniach profesjonalnych.
PL
Metoda absorpcji w suszeniu rozpylowym -DRY SCRUBBING, zastosowana w IOS w Głogowie- od projektu procesowego do szczegółowych rozwiązan technologicznych została opracowana w Polscei jest rozwiązaniem autorskim AMK AEROMONT uwzględniajacym doswiadczenia zdobyte w czasie realizacji instalacji odsiarczania i odpulania w latach 1987-1996.
PL
Istote wynalazku stanowi sposob wykorzystujacy właściwości termodynamiczne gazów i metodę zderzajacych się strumieni gazu i cieczy do wypłukiwania składników pyłówtakich jak Ca Na,Mg,Al2O3,Fe2O3,SiO2.itd., ktore z kolei redukują zanieczyszczenia gazu w postaci So2,NO2,CO, metali cięzkich i ich tlenkow, bez koniecznosci stosowania do tego celu wody wapiennej.
PL
Zespół zjawisk mających wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym jest bardzo złożony, dlatego jak dotychczas nie udało sie stworzyć jednolitego i wiarygodnego modelu matematycznego dla oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.
PL
Omówiono sytuację w zakresie ochrony powietrza w Legnicy.
PL
Urządzenia i instalacje wentylacyjne i filtrowentylacyjne firmy PPW PEFO, przedstawione w niniejszym artykule, spełniają wszystkie kryteria obecnych norm i wymogów,stawianych coraz częściej przez klientów. Zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami osób pracujących w warunkach szkodliwych.
PL
Użytkownicy chcą komfortu, ale jednocześnie niedużych wydatków na energię, prostoty obsługi, czystego powietrza bez przeciągów oraz bezkolizyjnej współpracy z innymi urządzeniami budynku inteligentnego. W artykule o tym jak producenci radzą sobie z tymi wymaganiami.
PL
Ustawa "Prawo ochrony środowiska zawiera kompleksowe uregulowania w zakresie ochrony powietrza. Te zagadnienia są przedmiotem niniejszego artykułu.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie powinien spełniać skuteczny system zapobiegania zadymieniu.
PL
Artykuł rocznicowy omawiający założenia podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożajacych warstwę ozonową.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe typy nawiewników, stosowanych do dostarczania powietrza w obrębie miejsc siedzących w salach konferencyjnych, widowiskowych, teatrach, kinach i aulach. Ponadto podano parametry i główne cechy tych nawiewników, omówiono zasadę ich działania oraz pokazano strumień powietrza nawiewanego.
PL
Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji mechanicznej jest obecnie praktycznie niezbędny, a wymagania w tym zakresie będą coraz wyższe.
PL
„Człowiek potrzebuje powietrza, tylko powietrza i jedynie powietrza” – pisał Fiodor Dostojewski i trudno się z tym nie zgodzić. Powietrze, choć zupełnie niewidoczne, otula nas szczelnie, jest „paliwem”, które napędza życie na Ziemi. Jednak czy naprawdę wiemy, czym oddychamy? Mieszanką gazów, w której skład wchodzą m.in. tlen i azot? To tylko połowiczna odpowiedź.
PL
Artykuł przedstawia rys historyczny rozwoju systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych w powiązaniu z rozwojem urządzeń i komponentów wentylacyjnych w technice budowlanej oraz rozdziałem obciążeń cieplnych w pomieszczeniach wentylowanych. Autor zwraca te z uwagę na rozwój metod pomiarowych prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu, temperatury i jakości powietrza.
PL
Powietrze, którym oddychamy w pomieszczeniach zamkniętych jest w różnym stopniu zanieczyszczone. Źódla szkodliwych dla zdrowia substancji zależą od rodzaju budynku jego lokalizacji, a także od zastosowanych materialów do budowy i wykończenia. Często to emisja z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz może negatywnie wpływać na jakoś powietrza wewnętrznego oraz naszą percepcję. Jedną z możliwości poprawy tej jakości jest stosowanie oczyszczaczy powietrza.
PL
W artykule m.in. o adaptacyjnym modelu komfortu cieplnego, oraz dopuszczalnych parametrach powietrza wg CEN.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.