Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy branch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to present differences in concentration of production and their impact on the market position of the companies active in the fat and dairy sectors. The analysis covered the period from 2008 to 2012, including the global crisis and post-crisis situation in Poland, which accompanied it. The conducted research shows that the processes of adjustment of supply to market demand include: changes in the profi le of manufacturing enterprises, rationalisation of behaviour in the sphere of production and resource management. For the research two branches: fat and dairy products, which are diverse in terms of supply and demand and concentration of production. This paper focuses on the production and revenue concentration in the branches of the food industry selected for the study. The study used a rich empirical material based on both the author’s own research and secondary sources.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania poziomu koncentracji produkcji i jego wpływu na pozycję rynkową przedsiębiorstw działających w branży tłuszczowej i przetworów mlecznych. Analizą objęto lata 2008-2012, obejmujące kryzys światowy i towarzyszącą mu sytuację pokryzysową w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika, że procesy dostosowawcze podaży do popytu rynkowego obejmują zmiany w profi lu wytwórczości przedsiębiorstw oraz racjonalizację zachowań podejmowanych w sferze produkcji i gospodarowania zasobami. Do badań wybrano dwie branże: tłuszczową i przetworów mlecznych, odmienne pod względem charakterystyki podażowej i popytowej oraz poziomu koncentracji produkcji. Przedmiotem badań w prezentowanym opracowaniu jest poziom koncentracji produkcji i przychodów wybranych do badań branż przemysłu spożywczego. W opracowaniu wykorzystano bogaty materiał empiryczny, pochodzący zarówno z badań własnych, jak i źródeł wtórnych
EN
The future of dairy branch belongs to major concerns producing milk, in which high parameters of milk yields are achieved and wider opportunities for modernization of production exist. Indisputable advantage of scale enjoyed by large production units over the small-sized ones is an objective law which has world recognition. Besides when reforming the branch it is necessary to create a range of large corporate enterprises which will be based on modern market relations and various forms of management. Various cooperation-integration structures are being created in the republic today. They unite several enterprises within the limits of one area, and the interregional and republican specialized complexes both.
EN
The future of dairy branch belongs to major concerns producing milk, in which high parameters of milk yields are achieved and wider opportunities for modernization of production exist. Indisputable advantage of scale enjoyed by large production units over the small-sized ones is an objective law which has world recognition. Besides when reforming the branch it is necessary to create a range of large corporate enterprises which will be based on modern market relations and various forms of management. Various cooperation-integration structures are being created in the republic today. They unite several enterprises within the limits of one area, and the interregional and republican specialized complexes both.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.