Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 238

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pracownicy naukowi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Professor Leszek Gilejko (1932-2013) was a prominent Polish humanist with consistent socialist political views. He was a very active scholar, a witness to and a participant in key academic, political and social events in Poland for more than half a century. For many years he presided over the Department of Sociology at the Warsaw School of Economics (SGH). This article is based on a conversation between professor Gilejko and his former student, professor Juliusz Gardawski in 2003. The transcript of the conversation was edited by Czesław Kliszko. (fragment of text)
3
Content available remote Pracownicy naukowi w radach nadzorczych polskich spółek publicznych
80%
XX
Celem artykułu było wskazanie determinant powoływania do rad nadzorczych polskich spółek publicznych pracowników uczelni oraz osób posiadających stopień naukowy. W skład próby badawczej weszło 414 polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie na koniec 2015 r. Analiza regresji logistycznej pokazała, że pozytywny wpływ na obecność pracowników naukowych w radach nadzorczych mają własność menedżerska, własność państwa oraz liczebność rad nadzorczych. Negatywny natomiast wielkość spółki. Na obecność pracowników naukowych w radach nadzorczych wpływa również sektor i skłonność do ich powoływania do tych organów jest większa w bankach.(abstrakt oryginalny)
EN
Main aim of the paper is the investigation of the determinants of academics' appointment to supervisory boards of Polish listed companies. The research sample consisted of all Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange at the end of 2015 and employed 414 observations. Logit regression analysis showed that the presence of academics on supervisory boards is affected by managerial ownership, state ownership and supervisory board size, but negatively by firm size. Moreover, the academics are more frequently appointed to the supervisory boards of the Polish banks than other companies.(original abstract)
4
Content available remote Wspomnienie profesora Michała Kolupy
80%
XX
W artykule zaprezentowano sylwetkę profesora Michała Kolupy, wybitnego naukowca, matematyka i statystyka. Szkoła naukowa profesora Michała Kolupy obejmuje macierze brzegowe, teorię portfelową oraz teorię ekonometrii.
5
80%
EN
The paper presents results of empirical research on the perception of workaholism related to creative activity among assistant lecturers and assistant professors working at the University of Economics in Katowice, which was conducted in 2013. Eleven working hypotheses were verified in the research, and the results were presented in six points. Opinions concerning the determinants of workaholism were obtained and the criteria of research and didactic workers' performance assessment system, conducive to workaholism (according to the surveyed) were defined. Auto-perception of workaholism among the assistant lecturers and assistant professors was presented and the identification of workaholic types was performed, based on a workaholic triad, as specified by J. Spence and S. Robbins (reservations about such an identification were formulated). Additionally, the study enabled acquiring information referring to emotions accompanying scientific and research work and their influence on health and relationship with others in one's living environment as well as one's workplace. Finally, the results of the impact of long-term workaholism on work efficiency were presented.
6
Content available remote Wspomnienie profesora Kazimierza Zająca
80%
XX
W artykule zaprezentowano sylwetkę profesora Kazimierza Zająca, wybitnego naukowca, zajmującego się badaniami statystycznymi, ekonometrycznymi oraz demograficznymi.
EN
The article celebrates the life and work of Professor Zofia Kędzior, the academic teacher and scientist who died on November 29, 2011 (original abstract)
XX
5 kwietnia 2017 roku zmarł prof. UEK dr hab. Stanisłąw Pfeifer, długoletni zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany Stanisław Pfeifer, prof. UEK był cenionym pracownikiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono przykłady błędów lub potknięć popełnianych przez autorów opracowań przeznaczonych do druku w czasopismach naukowych.
EN
In the paper the choosen mistakes in scientific publications has been presented. (original abstract)
10
Content available remote In memoriam - Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000)
80%
XX
Artykuł poświęcony sylwetce Ewy Marczyńskiej-Witczak (1948-2000), która była wysoko cenionym geografem ekonomicznym, doktorem Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielem akademickim, wieloletnim pracownikiem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy zawarto także spis publikacji autorstwa dr Ewy Marczyńskiej-Witczak.
XX
To był nietuzinkowy człowiek. Nestor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, któremu pamięci, profesjonalizmu, poczucia humoru, syntoniczności i uwielbienia studentów mogli zazdrościć nawet dużo młodsi współpracownicy. Takim był do ostatnich dni swego życia. Takim Go zapamiętamy! Był w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie wykładowcą, dziekanem, prodziekanem, doradcą prawnym Rektora, sekretarzem Senatu, ale przede wszystkim PRZYJACIELEM nas wszystkich. Dlatego dziś nam tak bardzo brak TEGO CZŁOWIEKA.(fragment tekstu)
13
Content available remote Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia
80%
XX
Podjęto próbę przypomnienia postaci prof. dr hab. Wincentego Stysia i Jego dzieła naukowego w związku z pięćdziesiątą rocznicą śmierci. Przedstawiono w skrócie drogę życiową prof. W. Stysia oraz dokonano przeglądu Jego dorobku naukowego, koncentrując się na najważniejszych pracach. Wskazano też najważniejsze kierunki badawcze oraz cechy charakterystyczne warsztatu badawczego prof. Stysia. (abstrakt oryginalny)
EN
Articles aim is to remind people of the scientific work of professor Wincenty Styś. Professor Wincenty Styś was born in 1903 and died in 1860. He was a prominent economist, whose area of expertise was agricultural economics. He worked in Lviv and after the war he worked on creating the academic center in Wrocław. Between 1957 and 1959 he was the rector of Wyższa Szkoła Ekonomiczna (University of Economics) in Wrocław. He wrote many scientific works which had a significant impact on the development of economic sciences in Poland. He was one of the main representatives of the Polish agrarianism. (original abstract)
XX
W kwietniu tego roku spotkaliśmy się w przepięknym Krakowie, aby uczcić jubileusz pracy naukowo-badawczej prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubilat ma nie tylko piękną kartę bogatego dorobku naukowego, ale również, co jest niezmiernie ważne dla dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", przez wieloletnią współpracę przyczynił się do jego świetności. Jako członek kolegium redakcyjnego i rady programowej dba o jakość i naukowy kształt naszego czasopisma. (fragment tekstu)
XX
Społeczność akademicka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poniosła kolejną w ostatnich latach bolesną stratę. Dnia 27 czerwca 2022 r. zmarła dr Emilia Jaroszewska, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Geografii Ekonomicznej (wcześniej: Zakładzie Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej). Odeszła przedwcześnie, przegrywając wielomiesięczną, wyczerpującą walkę z chorobą nowotworową.(abstrakt oryginalny)
16
60%
EN
Janusz Marak, professor emeritus at the University of Economics in Wrocław. The rich scientific achievements of Professor Janusz Marak include research and design work as well as teaching activities in the field of tourism and recreation. They were related to his co-operation with the Department of Regional Geography and Tourism at the University of Wrocław, with the Department of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Wrocław and, in particular, with the Department of Tourism and Recreation at the University of Business in Wrocław. (fragment of text)
XX
W związku z jubileuszem przybliżono sylwetkę i działalność naukową Prof. zw. dr. hab. Piotra Blaika, kierownika Katedry Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
XX
W artykule zaprezentowano kadrę naukową, profil kształcenia, kierunki badawcze oraz zakres badań naukowych w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych AGH w Krakowie.
XX
Warunki pracy i studiów w utworzonej w październiku 1945 r. Akademii Lekarskiej w Gdańsku były ekstremalnie trudne. Dotyczyło to zarówno warunków mieszkaniowych, jak i wyżywienia. Odczuwano niedostatki odzieży i obuwia, a stan zdrowia pracowników oraz studentów można uznać za niezadowalający. Poczynania władz uczelni, związków zawodowych, Towarzystwa Pomocy Młodzieży Studenckiej Wybrzeża, Misji Kwakrów i UNRRA, począwszy od 1946 r. znacząco łagodziły te niedostatki i trudności.(abstrakt oryginalny)
EN
Working and studying conditions at the Medical Academy in Gdańsk, which was established in October 1945, were extremely difficult; this applies both to housing and food. Shortages of clothing and footwear were felt, and the state of health of the staff and of students can be considered unsatisfactory. The activities of the university authorities, trade unions, the Coastal Students' Aid Society, the Quaker Mission, and UNRRA significantly alleviated these shortcomings and difficulties since 1946.(original abstract)
XX
Przybliżono sylwetkę Prof. dr. inż. Seweryna Chajtmana, który był twórcą i organizatorem pierwszych w Polsce studiów inżynieryjno-ekonomicznych, przedstawicielem nurtu technicznego w naukach o organizacji i zarządzaniu.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.