Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było znalezienie odpowiedzi na kilka pytań: czy wśród badanych rolników można zauważyć postawy przedsiębiorcze, jakie czynniki ułatwiają, a jakie utrudniają prowadzenie dodatkowych działalności gospodarczych oraz jaka jest opinia rolników na temat przedsiębiorczości pozarolniczej.
EN
Multifunctional development of rural areas is not only a theoretical term but also a necessity which the inhabitants of villages have to face. Despite having the leading role in these areas, a traditional agricultural function will have to be replaced by extra-agricultural ones. It is extremely important to awaken entrepreneurial attitudes among the farmers, as only those individuals characterised by such qualities will be able to accept the challenge of the changes in their own environment. The article presents research that was aimed at finding answers to several interesting questions, among which were: whether entrepreneurial attitudes were noticeable among the sample offarmers; which factors facilitate or inhibit the managing of additional enterprises and what farmers' opinion about extra-agricultural enterprise was.
EN
Chironomus f. l. plumosus larvae, a valuable food of bream (Abramis brama (L.)), dominate in the benthos of the extra-littoral zone of the shallow, lowland, eutrophic Zegrzyński Reservoir. Bream is the dominant fish species in this reservoir, making up to 80% of total net catches. During eight years of studies, very regular Chironomus population dynamics were noted in the lotic part of the central, broad basin of the reservoir. There were usually two peaks of the abundance: the higher one in spring, and the much lower one in late summer. Both peaks of Chironomus abundance positively correlated with commercial net catches of bream in the reservoir in particular years. The total bream catch per year in the reservoir studied also correlated positively with the average yearly abundance of Chironomus. The correlation between Chironomus abundance and bream occurrence (measured by commercial net catches) in the reservoir studied suggests that this environment is used by bream mainly as a feeding ground. In the years with a low spring Chironomus peak of abundance, the bream leave the reservoir, searching for food in its inflows - two large, lowland rivers. This corresponds to much lower catches noted in the reservoir in the years of low Chironomus abundance.
PL
Technologia Smart Metering coraz intensywniej wkracza w polskie realia biznesowe. Jeszcze do niedawna inwestycje operatorów sektora energetycznego zwykle ograniczały się do mało skomplikowanych wdrożeń. Obecnie wykonywane instalacje w zakresie Smart Metering obejmują nawet setki tysięcy odbiorców końcowych.
13
100%
EN
The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms (fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural barriers.
PL
Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuację dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.
PL
Celem prezentowanych badań było zapoznanie się z opinią rolników na temat możliwości rozwoju prowadzonych przez nich gospodarstw. Jak wykazują badania spora grupa respondentów widzi szansę rozwoju w powiększaniu areału gospodarstw, co z kolei pozwoli na zwiększenie skali produkcji. Główną barierą rozwojową jest brak wolnych środków finansowych, którą badani rolnicy starają się zniwelować przez korzystanie z kredytów bankowych i funduszy unijnych.
EN
The aim of the paper was to show the questioned farmers opinion about their farms development possibilities. A large group of the farmers perceives their chance in the farms enlargement. The main barrier of the development is lack of financial means which can be solved by credits and funds form the European Union.
PL
Rolnictwo polskie boryka się z wieloma problemami. Głównymi są: nadprodukcja żywności oraz związane z tym kłopoty ze zbytem produktów rolnych. Innym ważnym problemem jest postępująca degradacja środowiska naturalnego, spowodowana między innymi nadmierną chemizacją i intensyfikacją rolnictwa. Wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji jest zastosowanie w produkcji rolnej zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawione badania miały na celu zapoznanie się z możliwością ich wprowadzenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych.
EN
Polish agriculture wrestles with many problems. The main of them are: overproduction of food and problems with selling it. The other cardinal problem is environment's pollution, caused also by chemistry applied in agriculture. The solution of this unfavourable situation can be the idea of sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono opinie rolników na temat prowadzenia współpracy w ramach tzw. grup producentów rolnych. Starano się określić jakie motywy kierują właścicielami gospodarstw rolnych przy rozważaniu decyzji o podjęciu tego typu kooperacji oraz jakie są główne bariery uniemożliwiające takie działania.
EN
In the paper there was presented farmers' opinion of cooperation within the confines of agricultural producers’ groups. There were also described the motives which pushed the questioned farmers towards this kind of cooperation or made it impossible on the other hand.
PL
Choć polska energetyka nadal stoi na początku drogi ku gruntownej modernizacji systemów informatycznych, jest to proces nieunikniony, będący jedynie kwestią czasu. Nowe technologie, jak cloud computing, wirtualizacja, systemy CRM czy Green IT, przenoszą firmę na nowy poziom zarządzania.
19
100%
EN
The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms (fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural barriers.
PL
Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuację dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.