Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extrinsic allergic alveolitis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Occupational hypersensitivity pneumonitis (OHP) is an interstitial lung disease caused by sensitization to an inhaled antigen. Polyethylene terephthalate (PET) is mainly used for disposable beverage bottles. A clinical case of hypersensitivity pneumonitis (HP) in a 66-year-old patient in the follow-up as a worker formerly exposed to asbestos is presented. At the first visit in 2012 a diagnosis of asbestosis and pleural plaques was formulated. In 2017 the high resolution computed tomography was performed demonstrating a slight progression of the pulmonary fibrosis, while physical examinations revealed inspiratory crackles on auscultation, and lung function tests showed a decreased diffusing capacity for carbon monoxide. The radiological and histological pictures were compatible with HP. From 1992 to 2013 the patient worked in a chemical company that produced PET for disposable beverage bottles. A diagnosis of OHP was made, and the most likely causative agents were terephthalic acid and dimethyl terephthalate. To the best of the authors’ knowledge, this is the first report of an OHP case in PET production.
Medycyna Pracy
|
2015
|
tom 66
|
nr 5
739-747
PL
Wstęp Coraz więcej dowodów wskazuje na częstsze występowanie samoistnego zwłóknienia płuc (idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) u osób wcześniej narażonych na pyły drewna niż u osób nienarażonych na nie. Niniejszy artykuł przedstawia 2 przypadki IPF u pracowników długotrwale eksponowanych na wysokie stężenia pyłu drewna. Opis przypadków Przypadek nr 1: U 83-letniego mężczyzny, byłego palacza i emerytowanego stolarza, w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie rozwinęły się lekka duszność oraz przewlekły suchy kaszel. Badania czynnościowe płuc wykazały łagodne zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego oraz poważne upośledzenie dyfuzji dwutlenku węgla (CO₂) (57% wartości prognozowanej), natomiast tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości – obustronne podopłucnowe siateczkowate zacienienia u podstawy płuc w postaci obrazu plastra miodu, bez żadnych guzków ani zacienień typu matowej szyby. Przypadek nr 2: Badania czynnościowe płuc 73-letniego mężczyzny, nigdy nie palącego emerytowanego stolarza, z postępującą od 3 lat dusznością, suchym kaszlem oraz łagodną hipoksemią, wykazały umiarkowane zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego oraz poważne upośledzenie dyfuzji CO₂ (54% przewidywanej wartości), natomiast tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości – rozproszone obwodowe siateczkowate zacienienia oraz obraz plastra miodu w dolnych polach ze szczytowo-podstawnym gradientem. W obu przypadkach zdiagnozowano samoistne zwłóknienie płuc. Omówienie Zwłóknienie płuc jest wspólną cechą kilku chorób i może być wywołane przez procesy zapalne wskutek wdychania organicznych lub nieorganicznych pyłów (np. azbestu, krzemionki). Wiele doniesień, w tym przedstawione w niniejszej pracy, wskazuje na liczne przypadki IPF, w których etiologii narażenie zawodowe na pyły miało charakter drugorzędny. Wnioski Narażenie zawodowe na pyły drewna jest czynnikiem ryzyka występowania IPF. Niestety odtworzenie rzeczywistej ekspozycji zazwyczaj jest trudne, a przeprowadzany wywiad często pomija pozostałe przyczyny powstania zwłóknienia płuc (np. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych). Med. Pr. 2015;66(5):739–747
EN
Introduction Increasing evidence suggests that idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) occurs more often in subjects previously exposed to wood dusts than in non-exposed subjects. Here we report 2 cases of the IPF among workers prolongedly exposed to high levels of hardwood dusts. Case report The case No. 1: An 83 year-old male former smoker, retired joiner developed mild dyspnoea and chronic dry cough over the period preceding the examination. Pulmonary function tests (PFT) identified a mild restrictive pattern and diffusion capacity for carbon dioxide (CO₂) that was severely impaired (57% of predicted value). High resolution computer tomography (HRCT) identified bilateral, subpleural basal reticular opacities in honeycombing, without any nodules or ground-glass opacities. The case No. 2: A 73 year-old male retired joiner, never smoker, presented a 3-year history of progressive breathlessness and non-productive cough in mild hypoxemia. Pulmonary function tests suggested a moderate restrictive pattern in severely impaired diffusion capacity for CO₂ (54% of predicted value). High resolution computer tomography identified diffuse peripheral reticular opacities and honeycombing of lower fields, with apico-basilar gradient. Both cases received diagnosis of the idiopathic pulmonary fibrosis. Discussion The pulmonary fibrosis is a common feature of several diseases and may be induced by inflammatory disorders following inhalation of organic and inorganic dusts (e.g., asbestos, silica), and several reports suggest that many cases of the IPF may be in fact secondary to occupational dust exposure as in the case reports we present here. Conclusions Occupational exposure to wood dusts may be a risk factor for the IPF. Unfortunately, exposure reconstruction is frequently inconsistent and anamnesis often misses other causes of the pulmonary fibrosis (e.g., extrinsic allergic alveolitis). Med Pr 2015;66(5):739–747
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.