Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 710

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopreparaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Aura
|
2005
|
nr 06
34-35
EN
We should strive to eliminate chemicals from agri- and horticulture because chemical residues pose health hazards to consumers. Because of this scientific research is conducted into organic allies for combating pests. The search for plants with insecticidal and herbicidal properties is on. Allelopathy is key and we learn why celery and tomatoes should be planted together.
PL
Należy eliminować środki chemiczne z rolnictwa i ogrodnictwa, ponieważ ich pozostałości w żywności są niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego prowadzone są naukowe poszukiwania biologicznych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami. Poszukuje się gatunków roślin o działaniu owado- i chwastobójczym. Duże znaczenie ma w tym względzie wykorzystanie zjawiska allelopatii. Autorka wyjaśnia m.in., dlaczego należy sadzić obok siebie seler i pomidory.
PL
W badaniach zastosowano mieszaninę otoczkującą zapewniającą najwyższą przeżywalność bakterii w czasie przechowywania. Skład mieszaniny ustalono na podstawie badań opisanych w pierwszej części artykułu. Przeprowadzono doświadczenia, w których warstwa otoczki stanowiła od 10% do 50% masy rdzenia. Stwierdzono, że minimalna warstwa otoczki powinna stanowić 30% masy rdzenia, ponieważ poniżej tej wartości śmiertelność bakterii w czasie przechowywania była zbyt wysoka. Zastosowanie takiej warstwy otoczki spowodowało wzrost przeżywalności bakterii o 38% w czasie przechowywania w temperaturze chłodniczej. Czas mikrokapsułkowania znacząco rośnie wraz ze wzrostem warstwy otoczki i w przypadku jej masy stanowiącej 30% masy rdzenia wynosi 43 minuty, co ponad dwukrotnie wydłuża proces suszenia biopreparatów. Nie stwierdzono istotnych różnic w poprawie przeżywalności poszczególnych badanych szczepów w efekcie zastosowania procesu mikrokapsułkowania preparatów.
EN
The studies used a mixture of the encapsulating providing the highest survival of bacteria during storage. The composition of the mixture was determined on the basis of the studies described in the first part of the article. Experiments were performed in which the coating layer constituted from 10 to 50% by weight of the core. It has been found that the minimum coating layer should be 30% by weight of the core, since below this value the mortality of bacteria during storage was too high. Use of the coating layer resulting in an increase bacterial survival by 38% during storage at refrigeration. Time microencapsulation significantly increases with increasing coating layer and when the weight of 30% by weight of the core is already 43 minutes, which more than doubles the drying process preparations. There were no significant differences in improvement of survival of each of the tested strains as a result of the application of microencapsulation formulation process.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.