Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 258 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lasy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 258 next fast forward last
EN
Author develops the title thesis. The forests have an undisputed bio-therapeutic effect on the human organism with the oak groves, hail and marshy meadows leading the way in psychological healing. Both summer and winter forest have calming effect. Other examples - in the article.
PL
Autorka rozwija w artykule problem, o którym mowa w tytule. Dodaje też, że określone typy zbiorowisk leśnych mają bioterapeutyczny wpływ na organizm człowieka. Najintensywniej pobudzają czynności psychiczne dąbrowa, grąd oraz lęg wiązowo-jesionowy. Uspokajające działanie ma bór suchy i bór świeży. Inne przykłady - w tekście.
PL
Omówiono zasady klasyfikacji treści leśnej zdjąć satelitarnych oraz metodyczną ewolucją podejścia do interpretacji lasów, jaka dokonała się od połowy lat 70. do dzisiaj. Odnosząc się do zwyczajowej i prawnej definicji pojęcia "las" autorzy przedstawiają sposoby definiowania klas leśnych wyróżnianych na zdjęciach satelitarnych, a także sposoby dostosowywania klasyfikacji do potrzeb praktyki leśnej.
EN
Rules of classification of forest content of satellite images are discussed in the article, as well as evolution of methodical approach to forest interpretation, observed since seventies till today. Referring to the traditional and formal definition of forest the authors present methods of determining forest classes, which are distinguishable on satellite images, including ways of adjusting classification images to the needs of forest practice. Different approaches to classification of satellite images are discussed: due to aim and spatial extent of the study, due to characteristic of the analysed images and considering tools used for classification. New concepts of classification of satellite images are mentioned at the end of the article. They concern method of defining classes formed as a result of spectral analysis of satellite images, as well as random determination of training areas, which serve as spectral patterns for classification process.
Aura
|
2005
|
nr 05
22-23
EN
The ecological education customarily provided by the forestry wardens has been formalized by the Forestry Act and the Ordinance of the Director of the National Forests in May 2004 in order to introduce a formal ecological education program into the local community. The program applies to everybody but the focus is on children and youth with trips to the forest, forestry knowledge contests, presentations at schools, constructing trails and viewing points, tree planting, etc. The author talks in detail about these activities in the context of the Regional Directorate of National Forests in Krakow.
PL
Prowadzona od dawna przez leśników edukacja przyrodnicza została sformalizowana ustawą o lasach i zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych z maja 2004 r., wprowadzającym Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie. Edukacja leśna obejmuje całe społeczeństwo, kładąc szczególny nacisk na pracę z dziećmi i młodzieżą: wycieczki do lasu, konkursy wiedzy o lesie, prelekcje w szkołach, tworzenie ścieżek edukacyjnych, punktów widokowych, sadzenie drzewek itd. Autorka omawia tę działalność leśników na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
first rewind previous Strona / 258 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.