Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wina owocowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie zmian zawartości witaminy C na poszczególnych etapach otrzymywania wina z czarnych porzeczek. Moszcz do nastawów sporządzono z koncentratu soku porzeczkowego o zawartości ekstraktu ogólnego 67,5°Bx. Do nastawów dodano pożywkę mineralną z fosforanem diamonowym i siarczanem amonu oraz preparatem Fermaid K. Do fermentacji użyto suszonych drożdży Saccharomyces cerevisiae - bayanus. Fermentację prowadzono w nastawach z zastosowaniem i bez stosowania SO2. Witaminę C oznaczano na różnych etapach procesu metodą spektrofotometryczną. Zastosowany koncentrat soku porzeczkowego zawierał witaminy C ogółem 842,1 mg/100 g koncentratu, a kwasu L-askorbinowego 585,7 mg. Zawartość witaminy C ogółem w nastawach wynosiła 512,4 mg/dm3, a kwasu L-askorbinowego 466,2 mg. W procesie fermentacji straty witaminy C ogółem wyniosły 10,7%, a kwasu L-askorbinowego 8,7%, po 64 dniach leżakowania: 6% w winach z SO2 i 10% w winach bez SO2. W procesie filtracji straty witaminy C wyniosły odpowiednio: 0,5% i 0,7%; w czasie rozlewu w temp. 50°C odpowiednio: 0,3% i 0,5%. Otrzymane wina miały zbyt wysoką kwasowość (do 12,9 g/dm3) i wymagały jej korekty. Podczas odkwaszania przed rozlewem (wytrącenie nadmiaru kwasu cytrynowego) straty witaminy C ogółem wyniosły (zależnie od temperatury i czasu) 23-26%), a kwasu L-askorbinowego 24-31%). Łączne straty witaminy C wyniosły więc do 38,1% dla win z dodatkiem SO2 i do 44,3% dla win bez dodatku SO2. Nie stwierdzono innych odstępstw od założeń normatywnych dla win owocowych.
EN
The aim of this work it was to define the changes of contents of vitamin C in the stages of black currant wine production. The must for wine sets was made of black currant juice concentrate with total extract 67,5°Bx. The nutrient with phosphate and sulfate of ammonia and Fermaid K preparation was added. The dried yeast Saccharomyces cerevisiae - bay anus was used. The fermentation was carried on in the probes with and without addition of SO2. A content of vitamin C was researched with spectrophotometry method. The used concentrate had the total contents of vitamin C 842,1 mg in 100 g of concentrate and L-ascorbic acid- 585,7 mg. Total content of vitamin C in the probes was 512,4 mg in 1 dm3 and L-ascorbic acid 466,2 mg. In the fermentation process the total loss of vitamin C amounted 10,7%o and L-ascorbic acid 8,7%. After 64 days of maturation the loss of vitamin C amounted 6%o in the wines with SO2 and 10%) in the wines without SO2. In the process of filtration the loss amounted 0,5% and 0,7%. In the pouring time the loss of vitamin C amounted 0,3 and 0,5%. Obtained wines had to high acidity (to 12,9 g/dm3) and required its correction. During the deacidification before pouring (precipitating of citric acid) the total loss of vitamin C amounted (dependably on temperature and time) 23-26%) and L-ascorbic acid 24-31%. The total loss of vitamin C amounted to 38,1% in wines with SO2 and to 44,3%o in wines without SO2. The other deviations from norms for fruit wines are not stated.
PL
W artykule przedstawiono wielkość spożycia cydrów, perry i win owocowych w UE. Podano zawartość Kodeksu Praktyki AICV (Stowarzyszenia Przemysłu Cydrów i Win Owocowych przy UE), który reguluje prawne aspekty produkcji win z jabłek, gruszek i innych owoców poza winogronami. Cydry i wina owocowe nie są objęte odrębną dyrektywą UE, obowiązuje w ich produkcji stosowanie się do dyrektyw unijnych dotyczących produkcji spożywczej.
EN
In the paper there is presented the consumption scale of ciders, perrys and fruit wines in European Union. There is presented the contents of Practice Codex of AICV, which is regulating law aspects of apple, pear and another fruits wines, exclude the grapes. Ciders and fruit wines are not included into the distinct directive of European Union. In their production there are in force the European Union 's directives relating to food production.
PL
Metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) zbadano zdolność wymiatania rodnika DPPH przez czerwone i białe wina gronowe oraz wina owocowe. Bardzo silne właściwości anty oksydacyjne, porównywalne z właściwościami czerwonych win gronowych, wykazały wina z owoców aronii i wiśni.
EN
Radical scavenging properties red and white wines and the wines from domestic fruits were tested on DPPH radical using electron spin resonance spectroscopy. Wines from aronia and cherry presented high antioxidant activity, like that of red grape wines.
PL
W pracy podjęto badania nad wykorzystaniem zagęszczonych soków cytrusowych do otrzymywania win owocowych. Wykazano, że z soków odtworzonych z koncentratów cytrusowych można otrzymać dobrej jakości wina owocowe o składzie chemicznym odpowiadającym wymaganiom stawianym winom owocowym w Polsce.
EN
In this work research on the application on the concentrated citrus juice in the processing of the fruit wines were discussed. It has been proved that it is possible to produce good quality wines with the chemical content which is in accordance with the requirements for the fruit wines in Poland from the reconstituted fruit juices.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.