Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article attempts to identify the features necessary for quality assurance of education in higher education institutions. The author deals with the problems of tidying up the work place (e.g. cleanliness of rooms, personal hygiene of teachers), administration of the educational process (e.g. student-school, clerk-petitioner, supervisor-clerk relations), control of the accomplishment of tasks (e.g. visitations of classes taught by young teachers).
PL
Autor podejmuje próbę określenia koniecznych cech zapewniania jakości procesu kształcenia w szkołach wyższych. Uzasadniając tezę, że poprawa porządku w uczelni wywiera wpływ na jakość kształcenia, porusza problemy porządkowania środowiska pracy (np. czystość pomieszczeń, a także higiena osobista naucz/cieli), zarządzania procesem kształcenia (np. relacje student-uczelnia, urzędnik-petent, kierownik-urzędnik), kontroli prowadzenia zajęć (np. hospitowanie zajęć prowadzonych przez młodych pracowników).
2
Content available Requiem dla wyższego szkolnictwa zawodowego
100%
EN
The author analyses the condition of higher vocational education four years after the Higher Vocational Educational Institutions Act was passed. He points out the difficulties these institutions had to cope with when they began to operate and still have to cope with due to inequality on the education market. The many obstacles which higher vocational educational institutions have to overcome and the lack of public support for this form of education are discussed on the basis of the experience of the Accreditation Commission for Higher Vocational Education (KAWSZ). The dilemmas which KAWSZ faces when issuing opinions of petitioners wanting to open new colleges and the legal shortcomings which interfere with the smooth operation of KAWSZ are presented. Although the overall tone of the article is pessimistic as far as the future of higher vocational education is concerned, the author ends with the appeal to retain this branch of education because it definitely has a positive effect on the economy.
PL
W artykule są przedstawione rozważania nad stanem wyższego szkolnictwa zawodowego po czterech latach funkcjonowania ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Wskazano na trudności, jakie wyższe szkoły zawodowe miały na starcie i mają obecnie ze względu na nierówne warunki działania na rynku edukacyjnym. Na podstawie doświadczeń Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego (KAWSZ) ukazano liczne bolączki funkcjonowania tych szkół oraz brak zrozumienia społecznego dla idei wyższego szkolnictwa zawodowego. Przedstawiono dylematy KAWSZ powstałe w trakcie opiniowania wniosków o utworzenie wyższych szkół zawodowych oraz niedostatki prawne utrudniające jej działalność. Artykuł - utrzymany w tonie pesymistycznym, jeśli chodzi o perspektywy istnienia szkolnictwa zawodowego - kończy się apelem o zachowanie tego obszaru wyższej edukacji z racji jego zdecydowanie pozytywnego oddziaływania na gospodarkę.
EN
The functioning of the present legal regulations for higher education are criticised for insufficiently guaranteeing top quality education. The author discusses the development of the 1997 legal regulations for vocational colleges which are laying the ground for a new, non-university sector of higher education. He stresses the rationality of the adopted Solutions, particularly those involving the introduction of educational standards which should help to maintain an acceptable level of education in this sector of education which is contributing significantly to the accessibility of higher education, particularly those located further away from the academic centres. The author lists the substantial problems of permeability between vocational and university education. He also tracks the development of the higher vocational education sector within the last two years and acquaints readers with the work of the Higher Vocational Education Accreditation Commission, the legal organ responsible for the development of educational standards and the evaluation of quality of education at vocational colleges.
PL
W artykule poddano krytyce funkcjonowanie obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym ze względu na jej niedostatki w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Opisano powstanie w 1997 roku ustawy o wyższych szkołach zawodowych, kładących podwaliny pod nowy, nieuniwersytecki sektor wyższej edukacji. Podkreślono racjonalność przyjętych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia standardów edukacyjnych, umożliwiających utrzymanie akceptowalnego poziomu kształcenia w sektorze edukacji istotnie wpływającym na dostępność studiów wyższych, zwłaszcza poza centrami akademickimi. Przedstawiono merytoryczne problemy drożności między studiami zawodowymi a studiami uniwersyteckimi. Zrelacjonowano rozwój sektora szkolnictwa zawodowego w ciągu dwóch lat, a także prace Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, ustawowego organu czuwającego nad ustanawianiem standardów edukacyjnych oraz oceniającym jakość kształcenia w wyższych szkołach zawodowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.