Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transestrification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Physico-Chemical Properties of Biodiesel Produced from Neem Oil
100%
EN
Biodiesel is becoming prominent among the alternatives to conventional petro-diesel due to economic, environmental and social factors. The quality of biodiesel is influenced by the nature of feedstock and the production processes employed. High amounts of free fatty acids (FFA) in the feedstock are known to be detrimental to the quality of biodiesel. In addition, oils with compounds containing hydroxyl groups possess high viscosity due to hydrogen bonding. American Standards and Testing Materials, (ASTM D 6751) recommends FFA content of not more than 0.5% in biodiesel and a viscosity of less than 6 mm2/s. In this experiment the seed oils of 30 Neem (Azadirachta indica. A. juss) biotypes were screened and evaluated for their physico-chemical parameters for their potential in biodiesel. The properties of Neem biodiesel were compared with Bureau of Indian Standards (BIS) and the fuel properties of diesel. Results showed that high amounts of FFA in oils produced low quality biodiesel while neutralized oils with low amounts of FFA produced high quality biodiesel. The quality of biodiesel from jatropha and castor oils was improved greatly by neutralising the crude oils.
3
Content available remote Metody produkcji kwasu rycynolowego i jego estrów
63%
PL
Kwas rycynolowy (kwas Z-12-hydroksyokta-9-decenowy) znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych ze względu na swoją strukturę i dostępność. Jego najbogatszym naturalnym źródłem jest olej rycynowy otrzymywany z nasion rącznika pospolitego (Ricinus communis L.). Czołowa pozycja tego kwasu tłuszczowego wśród oleochemikaliów o przemysłowym znaczeniu oraz pewne trudności związane z jego otrzymywaniem z oleju sprawiają, że prowadzone są liczne prace dotyczące nowych sposobów pozyskiwania tego związku, także z innych źródeł. Przedstawiono najnowsze doniesienia traktujące na temat surowców roślinnych o dużej zawartości kwasu rycynolowego oraz jego otrzymywania metodą zarówno chemicznej, jak i enzymatycznej hydrolizy acylogliceroli. Część publikowanego materiału dotyczy ciągle aktualnej i usprawnianej produkcji kwasu rycynolowego w postaci estrów, metodą transestryfikacji. Przedstawiono także najnowsze wyniki biosyntezy tego składnika prowadzące do dużej jego akumulacji, głównie dzięki zastosowaniu genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów.
EN
A review, with 53 refs., of prodn. by chem. or enzymic hydrolysis, transesterification and biosynthesis.
PL
Proces transestryfikacji olejów roślinnych i tłuszczów małocząsteczkowymi alkoholami alifatycznymi jest od dawna przedmiotem dużego i ciągle wzrastającego zainteresowania z uwagi na możliwość zastosowania otrzymywanych w nim estrów jako ekologicznego paliwa do silników wysokoprężnych o zapłonie samoczynnym. Proces ten, zwany inaczej alkoholizą, można prowadzić w łagodnych warunkach i bez dużego nakładu energii, używając nieprzydatnych do innych celów (np. spożywczych), a często odpadowych, surowców tłuszczowych zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, zwłaszcza łoju. Omówiono dotychczasowy stan badań i rozwiązań przemysłowych w zakresie wytwarzania paliw do silników Diesla ze zużytych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Najczęściej stosowane są mieszaniny oleju rzepakowego ze zużytymi olejami roślinnymi. Przedstawiono rozwiązania austriackie firmy Vogel & Noot GmbH, niemieckie - ECB Enviro Berlin AG, Jenamethyl AG i Meridas AG Jena, kanadyjskie - firmy Biox z Toronto a także polską koncepcję zespołu naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
EN
The transestrification process of vegetables oils and fats by low-molecular aliphatic alcohols is subject of people interest due to possibility of esters production as a diesel fuels. It is possible to operate process called alkoholysis in mild condition and low energy consumption using wasted and useless in food industry vegetable oils and animal fats, particularly tallow. In that paper the industrial solutions and actual knowledge about diesel fuel production from vegetable oils and animal fats were presented. Mixtures of rape oil with wasted vegetable oils are the most frequently used. The solutions of Austrian Vogel&Noot GmbH, Germans ECB Enviro Berlin AG, Jenamethyl AG, Meridas AG Jena, Canadian Biox and Polish from Wroclaw University were presented.These species need to be more thoroughly investigated. Among the presented plants, the most efficient energy carriers are the sugar beet (Beta vulgaris sachcccharifera), Miscanthus (Miscanthus x giganteus) and poplar (Populus sp.).
PL
Przedstawiono wyniki badań lepkości kinematycznej estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, powstałych w wyniku estryfikacji tłuszczów zwierzęcych: wołowego, wieprzowego i drobiowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszym surowcem do produkcji biopaliw pochodzenia zwierzęcego jest tłuszcz drobiowy.
EN
Paper presented the research results concerning kinematic viscosity of fatty acid methyl esters (FAME's) originated from the estrification of animal (beef, pork and poultry) fats. The results indicate that the best raw material for production of animal-originated biofuel is the poultry fat.
PL
Przedstawiono prace nad chemicznym przerobem frakcji glicerynowej, z instalacji biodiesla, poprzez procesy zmydlania, reestryfikacji i oksiranowania. Przebadano właściwości emulgujace, smarne, antykorozyjne i biodegradację zsyntezowanych kompozycji. Omówiono możliwości aplikacji technicznych w aspekcie ekonomiczno-ekologicznych zalet proponowanych rozwiązań i perspektywy rozwoju krajowego rynku biopaliw.
EN
Chemical treatment of glycerol fraction from biodiesel plant through its saponification, transestrification and ethoxylation are presented. Emulsifiable, lubricity, anticorrosive and biodegradable properties of obtained components are tested. Technical possibilities to undertake production in the aspect of economic-ecological advantages and domestic biofuels market development are discussed.
7
51%
EN
The aim of the study was to evaluate the physico-chemical parameters of the fuel blends consist of a diesel oil and waste products, such as a pyrolytic oil from car tires and a frying oil. The samples were characterized by the kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid value, sulphur content, temperature of flash point and temperature of cold filter plugging point. The obtained results indicated that the fraction of the pyrolysis oil due to the very low temperature of flash-point and high sulphur content is a difficult material to use in the biofuels sector. While the sulphur content of that material may be reduced by the desulphurisation, whereas the increasing temperature of flash point, which greatly influenced the low value of this parameter for the mixture, is problematic. What is more, a high degree of oxidation of the frying oil determined too low stability of the produced methyl esters, and thus the fuel blends.
9
Content available remote Anaerobic co-digestion of agricultural products and industrial wastes
51%
EN
The directives from the European Union require member states to increase a renewable energy consumption and to reduce uncontrolled methane emissions. The main objective of the present investigations was to optimize the substrate combinations and the process conditions for maximum productivity of methane-rich biogas. The paper presents the result of co-fermentation of corn silage and whey together with glycerin fraction, the waste product of transestrification of oils (biodiesel production), in 25-dm3 bioreactor operating mesophically in semi-continuous mode. This allowed us to obtain a high productivity of methane-rich biogas, reaching 1.82 dm3/dm 3/day with methane content being 60-62%, the biogas yield of 2.04 dm3/g TS removed and 32% COD reduction.
10
51%
PL
Badania ostatnich lat nad zastosowaniem lipaz w przetwarzaniu olejów roślinnych i odpadowych tłuszczy zwierzęcych w estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych zaowocowały dobrym opisaniem procesów przemian oraz optymalizacją tych procesów. W porównaniu z tradycyjnymi technologiami chemicznymi, czas reakcji jest znacznie dłuższy stanowiąc poważny problem w technologiach wielkogabarytowych. Jednakże reakcje ezymatyczne prowadzi się w niskiej temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Substraty nie wymagają stopnia czystości stawianym przez technologie chemiczne. Opracowane procesy zalicza się do „przyjaznych środowisku”. Dlatego też opracowane technologie prawdopodobnie znajdą zastosowanie w małych lokalnych zakładach przetwórczych.
EN
A review with 24 refs. covering lipases (Rhizomucor miehei, Thermomyces lanuginosa) used to convert glycerols into Me or Et esters, oils most often used (soybean, sunflower, palm, rapeseed, canola, lauric, and cotton-seed), appln. of solvents (EtOH, AcOMe) as media, advantageous aspects (near room temp., low-purity feed) vs. long reaction time, and prepn. of a new biodiesel gliperol (10 hrs., 40°C, 30% enzyme (oil basis wt.), AcOMe used in 12 mole excess, 92% yield).
11
Content available remote Postępy w rozwoju badań nad otrzymywaniem biodiesla
51%
PL
Omówiono stosowane lub potencjalne surowce tłuszczowe do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Przedstawiono aspekty technologiczne otrzymywania FAME, głównie problemy prowadzenia procesu z wykorzystaniem katalizatorów alkalicznych homogennych oraz postępy prac badawczych nad katalizatorami heterogennymi. Przedstawiono również różne sposoby prowadzenia procesu otrzymywania FAME związane z obniżeniem kosztów wytwarzania estrów oraz wykorzystania ubocznej gliceryny w procesie jej estryfikacji lub transestryfikacji krzyżowej z przeznaczeniem pochodnych eterowych lub estrowych jako składników biopaliw.
EN
A review with 55 refs. covering actual and potential fat raw materials for making fatty acid methyl esters (FAME), processes using homogeneous catalysts, R&D on heterogeneous catalysts, cost redn. in FAME prepn., glycerol by-product etherification or cross-transesterification, appln. of the ether or ester products as biofuel components, no-catalyst and in-situ transesterifications, and glycerol derives. as biodiesel components.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.