Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transfer zaburzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transfer of disturbances through the voltage transformers
100%
EN
This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers operation during the transfer of distorted voltages. These considerations provide an introduction to establish the relationship between the metrological characteristics of voltage transformers of different constructions and their accuracy during evaluation of the voltage quality supplied to customers through the low and medium voltage power networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej i dotyczy jedynie części rozważań w niej zawartych. Przedmiotem publikacji są wyniki analiz właściwości metrologicznych przekładników napięciowych przy transformowaniu napięć odkształconych. Rozważania te stanowią wstęp do ustalenia zależności między charakterystykami metrologicznymi różnych konstrukcji przekładników napięciowych a dokładnością oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców za pomocą sieci elektroenergetycznych.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnienia oceny stopnia przenoszenia się zaburzeń wielkiej częstotliwości w przekładnikach. Obecne propozycje normalizacyjne wymagają aby transfer zaburzeń był badany impulsami o określonym czasie narastania [1][2][3]. W referacie uzasadniono równoważność badań sygnałami impulsowymi i harmonicznymi oraz wykazano, iż stosowanie sygnałów harmonicznych w zakresie częstotliwości 150 kHz do 50 MHz, daje znacznie pełniejszą ocenę zdolności przenoszenia zaburzeń w.cz. niż badania sygnałami impulsowymi.
EN
Considerations presented in the paper refer to analysis of evaluation of the legree of RF disturbances transfer through instrument transformers. Current tandard proposals require to test the disturbance transfer by pulses with the lefined rise time. The paper demonstrates that testing by pulse signals can be equivalent to testing by harmonic signals. More, it has been proven that using harmonic signals of the 0,15 MHz - 50 MHz range gives the better assessment ol the RF disturbance transfer.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu narastania zaburzeń impulsowych na stopień przenoszenia zakłóceń z obwodu pierwotnego do obwodów wtórnych. Zamieszczono wyniki badań przenoszenia zakłóceń impulsowych o różnych czasach narastania przez przekładnik prądowy średniego napięcia. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu szybkości narastania impulsu na zakłócenia impulsowe. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 4T10A02823.
EN
The results of investigation of influence of the time growth on the grade of pulse disturbances transfer from primary to secondary circuit in current transformers have been described. The results of investigation of transfer of pulse disturbances of different growth times through MV current transformers have presented.
EN
In this article results of simulation and calculation in Matlab software of the particular harmonic transfer factor and phase displacement during transfer of sinusoidal conductive disturbances through voltage transformers are presented. Considered frequencies of harmonic of conductive disturbances were limited to 9000 Hz also when conductive disturbances were transferred with the basic harmonic (50 Hz). Revision of simulation results was accomplished by comparison with laboratory research made on voltage transformers in comparable measurement conditions.
PL
Badania symulacyjne są związane z obliczaniem w programie Matlab wartości współczynników transferu i przesunięć fazowych podczas przenoszenia sinusoidalnych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe o częstotliwości z zakresu do 9000 Hz, również w przypadku, gdy zaburzenia te są transferowane wraz z harmoniczną podstawową o częstotliwości 50 Hz. Weryfikację rezultatów przeprowadzono w oparciu o badania laboratoryjne przekładników napięciowych o parametrach konstrukcyjnych zgodnych z zawartymi w warunkach symulacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.