Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miedzynarodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Rough estimates indicate that annually some 500 million people cross state boundaries on planes. And travellers, luggage and cargo are often accompanied by pathogens. The epidemiological risk connected with air transport results from the presence of people who are in the asymptomatic stage of an infectious disease and they can infect other travellers. Many serious cases of diseases have been caused by bacterial infections transmitted by passengers of international airlines who travel to other continents.
PL
Według przybliżonych szacunków ponad 500 milionów osób rocznie przekracza granice państwowe na pokładach samolotów. A wraz z podróżnymi, bagażem i transportowanym ładunkiem przemieszczają się często również drobnoustroje chorobotwórcze. Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego, związanego z transportem lotniczym, wynika z obecności osób, które będąc w bezobjawowej fazie choroby zakaźnej, mogą stanowić źródło zakażenia dla współpasażerów. Wiele poważnych zachorowań spowodowały zakażenia bakteriami, które zawleczone zostały na odległe kontynenty drogą lotniczą przez użytkowników międzynarodowych linii lotniczych.
PL
Transport materiałów niebezpiecznych oraz ich dystrybucja mieści w sobie ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych jest kontrolowany. Wybór drogi transportu zależy od jej jakości. Transport towarów niebezpiecznych odbywa się siecią transportu osobowego. Przeciwdziałanie awariom to ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Zagrożenie jest bezpośrednie i pośrednie. Wielokierunkowość działań w transporcie drogowym wymaga specjalistycznego przygotowania wielu służb cywilnych i umundurowanych. Gdy wystąpi szkoda w środowisku wymagane jest jej usunięcie i rekultywacja terenu. Przepisy prawne regulują, kto ma dokonać rekultywacji terenu. Infrastruktura transportowa w międzynarodowym i krajowym systemie jest ważnym elementem gospodarki kraju. Stan sieci transportowej jest ważną częścią rozwoju gospodarczego. Wolny rynek Unii Europejskiej i możliwość konkurencji to rozwój różnych rodzajów transportu. Transport drogowy jest obecnie dominującym w Polsce i decyduje o dostępie do kapitałów krajowych i zagranicznych.
EN
Transport of dangerous materials and their distribution encompasses the risk of damage to the environment. The international transport of dangerous materials is controlled. Choosing the road transport depends on its quality. Transport of dangerous materials is a passenger transport network. Prevention of accidents is to protect human health and life. The threat is direct and indirect. Multidirectional transport operations by road requires special preparation of a number of civilian and uniformed services. When an accident occurs in the environment is required for its removal and restoration of the land. The laws governing who can make site remediation. Transport infrastructure in the international and national system is an important part of the country's economy. State of the transport network is a barrier to economic development. The free market of the European Union and the possibility of competition is the development of different transport modes. Road transport is predominant in Poland and decide on access to domestic and foreign capital.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.