Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2861

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
PL
Jakość w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Stwierdzenie to jest szczególnie istotne w chwili obecnej z powodu gwałtownie wzrastającej złożoności otoczenia rynkowego firm, które jest skomplikowanym systemem wielu organizacji, powiązanych ze sobą w sposób pośredni lub bezpośredni przepływami rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty symulacji lateralnego wzrostu epitaksjalnego (ELO – Epitaxial Lateral Overgrowth) przeprowadzonych dla krzemowych podłoży wzrostowych o różnych współczynnikach wypełnienia maski (mask-to-window ratio): 70%, 50%, 30% oraz 10%. Zastosowano przy tym następujące parametry: wymiary domeny: 1000 µm × 2000 µm, szybkość chłodzenia: 0,5ºC/min, temperatura początkowa: 920ºC. Przedstawiono przykładową domenę obliczeniową oraz wygenerowaną siatkę numeryczną. W celu zwiększenia precyzji obliczeń w obszarach dużych gradientów koncentracji zastosowano zagęszczenie siatki. Dla wybranych geometrii domen przedstawiono profile koncentracji. Zbadano wpływ geometrii obszaru na kształt pola koncentracji, określającego strumienie masy. Zwiększenie powierzchni krystalizacji składnika spowodowało ukształtowanie się linii stałej koncentracji w objętości roztworu, charakterystyczne dla standardowej metody LPE. Kierunek przepływu Si w objętości jest prostopadły do powierzchni podłoża na całej jego długości. Natomiast przy powierzchni podłoża, na stosunkowo niewielkiej odległości, tworzy się warstwa roztworu, w której linie stałej koncentracji układają się wokół okien Si. Grubość tej warstwy zależy od stopnia wypełnienia i maleje wraz ze wzrostem liczby okien w obszarze domeny. Sąsiadujące ze sobą okna stanowią dla siebie konkurencję pod względem obszaru krystalizacji: tym większą, im bliżej siebie są umiejscowione. Przyczynia się to bezpośrednio do zmniejszenia szybkości wzrostu w kierunku lateralnym przy niewielkiej zmianie wartości szybkości w kierunku normalnym. Skutkuje to również zmniejszeniem wydłużenia względnego otrzymywanych warstw. Z analiz numerycznych wynika, że w celu otrzymania warstw lateralnych o maksymalnym wydłużeniu względnym należy uwzględnić szerokość pasm dielektryka znajdującego się między oknami. Odpowiednie dobranie geometrii podłoża pozwala na uzyskanie możliwie maksymalnych szybkości wzrostu w kierunku lateralnym.
7
Content available Efektywnosc technologii produkcji roslinnej
80%
PL
Technologia, jako zbiór procesów służących organizowaniu racjonalnych procesów produkcyjnych jest efektywna, jeśli przynosi najlepsze w danych warunkach efekty w wymiarze produkcyjnym i ekonomicznym. Jednym z głównych czynników sprawności technologicznej gospodarstwa rolnego są koszty i ich relacje do wartości wytworzonej produkcji. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności technologii produkcji roślinnej, przeprowadzonych w 40 gospodarstwach rolnych obecnego woj. podlaskiego. Do oceny efektywności nawożenia mineralnego zastosowano wskaźnik produkcyjności przeciętnej brutto, natomiast za wskaźnik efektywności stosowanych technologii przyjęto: koszty nawożenia ogółem na 1 ha UR oraz nadwyżkę bezpośrednią z produkcji roślinnej. W Polsce poziom nawożenia mineralnego oraz zużycie pestycydów jest znacznie niższe niż w większości krajów europejskich, potwierdzają to również wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The technology as a set of operations intended to arranging rational production processes is efficient providing that it brings the highest economic and production results under given circumstances. The costs and their relations to generated value of output make up one of the key factors decisive of technological efficiency at a given farmstead. The effectiveness findings on crop production technology from forty selected farms in the Podlasie Province were presented in this paper. The indicator of average gross productivity was applied to mineral fertilization efficiency assessment, whereas the effectiveness of employed technologies was estimated an the indicator including whole fertilization costs per ha (farm land) and the direct surplus profited from crop production. It is known that the mineral fertilization level and pesticide use are much less in Poland than those in most of the western European countries and this view was confirmed by the findings of this study as well.
10
Content available remote Prefabrykowane ściany murowane firmy JWCH Produkcja Budowlana
80%
PL
Omówiono nowoczesną technologię izolatorów osłonowych stosowaną w ZPE ZAPEL S.A. Opisano proces technologiczny produkcji osłon wielkogabarytowych. Przedstawiono kierunki rozwoju technologii produkcji osłon - technologię klejenia plastycznego przed wypaleniem, osłony składane na sworzniu z elementów wypalonych i technologię klejenia nowoczesnymi klejami żywicznymi. Przedstawiono rozwój tworzyw ceramicznych dla izolatorów osłonowych, umożliwiających spełnienie stale rosnących wymagań technicznych i technologicznych.
EN
This paper presents some problems connected with production of hollow insulators. There is described in short the modern production process of hollow insulators in ZPE ZAPEL S.A. in Boguchwala. Development stages of production of hollow insulators are presented and ceramic mass used in their trends in production is described.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w nr. 1/2016 czasopisma „Fastener” przedstawiono wybrane wyniki analizy procesów kształtowania różnego rodzaju części złącznych: gwoździ zwykłych, gwoździ instalacyjnych, gwoździ koletowanych, dachowych elementów złącznych. Zwrócono uwagę na niektóre aspekty technologiczne procesów wytwarzania tych elementów ze stali odpornych na korozję. Druga część artykułu zawiera analizę problemu z uwzględnieniem skobli, zawleczek, wkrętów i nitów. Ze względu na ogromną różnorodność części złącznych przedyskutowano jedynie wybrane problemy.
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.