Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcje edukacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nie ulega wątpliwości, że Internet i narzędzia multimedialne odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, a zwłaszcza w życiu młodego pokolenia. Strony internetowe to nie tylko dostęp do rozrywki, ale także do różnego rodzaju informacji. Internet stał się ogólnodostępną kopalnią wiedzy, choć nie zawsze rzetelnej. Ponieważ w polskiej sieci brakowało zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej, powstał projekt Leśnego Wortalu „Las Rysia eRysia”. Leśny Wortal Edukacyjny www.erys.pl jest przedsięwzięciem Lasów Państwowych współfinansowanym przez NFOSiGW. Tematem Wortalu jest las jako złożony, bogaty ekosystem, czynnik kształtowania klimatu Ziemi oraz obiekt ochrony i zrównoważonej gospodarki człowieka. Projektantami treści merytorycznej są pracownicy nadleśnictw LP zajmujący się edukacją (także z wykorzystaniem elementów multimedialnych i Internetu). Na Wortal składają się trzy serwisy: dla dzieci z klas 4–6 szkół podstawowych, dla uczniów gimnazjum oraz dla nauczycieli. Każdy z nich zawiera treści przystosowane do odpowiedniej grupy. W serwisach dla dzieci i młodzieży można znaleźć: Leśnotekę – multimedialną encyklopedię leśną; Słownik terminów leśnych; Gry i prezentacje; Blogi; Galerie; Konkursy; Forum. Z powodzeniem może on być wykorzystany zarówno podczas zajęć w szkołach na lekcjach biologii czy przyrody, jak również podczas zajęć prowadzonych przez ośrodki edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Zagadnienia poruszane na Wortalu z pewnością staną się bardzo atrakcyjnym wstępem do zajęć w terenie. Wszystkie elementy Wortalu z pewnością można wykorzystać jako podstawę zajęć z grupą.
EN
It is undoubtful that internet and multimedia play a big role in lives of young generation. Websites are not only the source of fun but also information. Unfortunately, it is not always precise. Because in Poland there was lack of sites concerning environmental education, the Forest Educational Portal was created, entitled “Forest of lynx eLynx” – “Las Rysia eRysia”. It can be found on www.erys.pl. It is an initiative of Polish State Forest Holding. Main topic is a forest as a rich ecosystem, factor that helps to prevent climate changes and a place of humans’ management. Portal is divided into three sections, each aimed to different group of pupils. For kids from 4–6th grade of primary school, for teenagers from collage and for teacher working with those two age groups. Portal contains: games and presentations, forest encyclopaedia, dictionary of forest phrases, blogs, photo gallery, forum, and forest competitions. Authors of all educational contents are foresters that work as educators. Portal can be successfully used as a base for lessons not only in school but also in educational centres or environmental museums. It can also be a great introduction for a field trip.
7
Content available Nowatorska wystawa muzealna szansa na lepsza wystawe
75%
PL
W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym im. J. Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego skonstruowano ekspozycję stałą składająca się z 27 dioram poruszających ważne dla terenu Puszczy. Dioramy nie są odgrodzone od turystów i „prawie wszystko” można „dotknąć”. Wypełnieniem części dioram są wielkoformatowe fotografie przedstawiające m.in. zbiorowiska leśne. W dioramach poświęconych najważniejszym puszczańskim zbiorowiskom leśnym na poszczególne gatunki zwierząt zwracana jest uwaga poprzez odpowiednie ich oświetlenie. Ważnym uzupełnieniem treści prezentowanych w dioramach są prezentacje wyświetlane na ekranach dotykowych. Ta forma prezentacji umożliwiająca samodzielne zdobywanie wiedzy przy pomocy komputera szczególnie przyciąga młodszych odbiorców. Nowoczesne ekspozycje muzealne pod kilkoma warunkami mogą sprzyjać lepszej edukacji.
EN
In J. Miklaszewski Natural Science and Forest Museum in Bialowieza National Park an exhibition took place that consisted of 27 dioramas raising issues important for the forest. Dioramas are not separated from the visitors and “almost everything” they can “touch”. For the most of dioramas their background is created by large size photographs presenting, among others, forest sites. In dioramas dedicated to most important forest sites certain animal species are paid attention to by their special lighting. The issues presented in dioramas are supplemented by presentations shown on touch screens. This presentation form enabling self learning with the help of computer is especially attractive to young visitors. Modern museum expositions with some conditions can favour better education.
PL
Poniżej przestawiamy przykład jak dzięki chęci, pomysłom i niewielkim środkom można było urządzić izbę przyrodniczo-leśną w nadleśnictwie. Warto aby sala edukacyjna nie była po prostu nagromadzeniem eksponatów, ale żeby ułożona była tematycznie. W Spychowie przyroda zaprezentowana jest według zmieniających się pór roku. Istotna role odgrywa tu odpowiednia kolorystyka oraz oświetlenie. Na końcu w małej salce znajduje się jeszcze część historyczna, gdzie urządzono starą kancelarię leśniczego, są tam wysłużone sprzęty, poniemieckie mapy oraz wystawa starych zdjęć z kroniki Nadleśnictwa.
EN
Below we present the example how, thanks to good will, ideas, and relatively small amount of money, it is possible to arrange the nature and forest exhibition in forest inspectorate. It is advisable to make the educational room not only the gathering of exhibits, but the place arranged by themes. In Spychowo nature is presented according to changing seasons. The right colors and lighting play here an important role. At the end in the small room there is also historic part of exhibition, where you can find the old office of forest ranger and there some used equipment, old German maps, and old photographs of the Forest Inspectorate chronicle.
PL
Opakowania jednostkowe można obecnie traktować nie tylko jako „ochroniarza" produktu, lecz także jako cichego sprzedawcę, informatora, doradcę i dyskretnego nauczyciela. Przyszłość i kierunki rozwoju handlu wiążą się ściśle ze zmianami regulacji dotyczących etykietowania informacyjnego przede wszystkim żywności. W krajach rozwiniętych gospodarczo znaczącą rolę odgrywa tzw. lebeling towaroznawczy jako element informacji, edukacji i promocji. Pełni on także funkcję zobowiązania cywilno-prawngo producenta wobec konsumenta.
EN
We may treat consumer packages right now not only as a „protector" of the product but also as a silent salesperson, informant, adviser and discreet teacher. The future and directions of trade development are closely connected with the changes in regulations concerning the information labelling, first of all of food. In developed countries an important role plays so called commodity science labelling as an element of information, education and promotion. It does also the function of civil lawful commitment of a manufacturer toward the consumer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.