Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suwmiarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania przeprowadzono w Zakładach Mięsnych w Ostródzie na 180 tuszach tuczników sklasyfikowanych w systemie EUROP. Kryterium wyboru stanowił procentowy udział mięsa w tuszy wieprzowej szacowany za pomocą urządzenia ultradźwiękowego ULTRA-FOM 100. Sprawdzono przydatność niektórych pomiarów liniowych tusz wykonanych suwmiarką i apara­tem ultradźwiękowym do szacowania mięsa i tłuszczu w tuszach wieprzowych. Badania wykaza­ły, że pomiary szerokości szynki i długości tuszy mają małą przydatność do szacowania mięsa i tłuszczu w całej tuszy. Pomiar grubości słoniny wykonany suwmiarką na II krzyżu był wysoko skorelowany z umięśnieniem szynek i ich otłuszczeniem. Pomiary „oka" polędwicy (wysokość, szerokość) wykonane suwmiarką wykazywały większą korelację z zawartością mięsa i tłuszczu w szynce niż pomiar grubości mięśnia najdłuższego grzbietu określony aparatem Ultra-Fom.
EN
The investigation was conducted at the Meat Plant in Ostróda on 180 carcasses of porkers, selected at random, classified according to the EUROP system. The selection criterion was the meat content of a pig carcass estimated by an ultrasonic grader Ultra- Fom. The usability of some linear measurements of carcasses performed with a slide caliper and an ultrasonic grader for estimating the meat and fat content of pig carcasses was verified. The measurements of ham width and carcass length showed a low usability for estimating the meat and fat content of a carcass. The measurement of backfat thickness performed with a slide caliper over the loin II was highly correlated with both meatiness and fatness of ham. The measurements of the loin „eye" (height, width) performed with a slide caliper were correlated with the meat and fat content of ham to a greater extent than the measurement of the thickness of m. longissimus dorsi estimated with Ultra-Fom 100.
PL
Badania przeprowadzono na 180 tuszach wieprzowych, na których w trakcie obróbki poubojowej określano grubość słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu aparatem ULTRA-FOM 100, a po wychłodzeniu tusz wykonano pomiary mięśnia najdłuższego grzbietu i grubości słoniny suwmiarką. Badania wykazały, że w dalszym doskonaleniu określania umięśnienia tusz apara­tem ULTRA-FOM 100 należy brać pod uwagę niską (r =0.303) współzależność pomiędzy pomia­rem wysokości mięśnia najdłuższego grzbietu wykonanym suwmiarką a pomiarem wykonanym w tym punkcie aparatem ultradźwiękowym. Różnice pomiędzy pomiarami wykonanymi suw­miarką i ultradźwiękami dochodziły aż do 15 mm, przy czym najczęściej wynosiły one od 0 do 8 mm (66% badanych tusz). Stwierdzono natomiast wysoki współczynnik korelacji (r = 0.78) pomiędzy pomiarem grubości słoniny wykonanym aparatem ultradźwiękowym a suwmiarką. Najczęściej różnica między tak wykonanymi pomiarami grubości słoniny wynosiła do 2 mm (70% badanych tusz).
EN
The investigation was on conducted 180 pig carcasses. During post-slaughter treatment the thickness of backfat and M.longissimus dorsi was estimated using ULTRA-FOM 100, and after carcass cooling it was measured using a slide caliper. It was shown that in further improving of carcass meatiness estimation by ULTRA-FOM 100, a low correlation (r = 0.303) between the thickness of M.longissimus dorsi measured by a slide caliper and the thickness measured at the same point using ULTRA-FOM 100 should be taken into consideration. The differences between measurements taken by a slide caliper and by ULTRA-FOM 100 approximated to 15 mm and most frequently they were between 0 and 8 mm (66% of the carcasses studied). On the other hand, a high correlation coefficient (r = 0.78) was found between the backfat thickness measured by ULTRA-FOM 100 and a slide caliper. Most frequently the difference between the two measurements of backfat thickness amounted to 2 mm (70% of the carcasses studied).
PL
W badaniach przeprowadzonych na 67 tucznikach, określono grubość słoniny w punkcie C7, grubość mięśnia najdłuższego grzbietu oraz procentową zawartość mięsa w tuszy za pomocą aparatów ultradźwiękowych. Pomiarów mięsności tuszy dokonano przyżyciowo aparatem Dramiński Mini-System i poubojowo aparatem Ultra-Fom 100. Wykonano również na tuszach pomiary grubości słoniny grzbietowej, szerokości szynki i talii za pomocą suwmiarki. Badania wykazały, że średnia procentowa zawartość mięsa w tuszy szacowana przyżyciowo aparatem ultradźwiękowym Dramiński Mini-System kształtowała się na podobnym poziomie jak mierzona urządzeniem Ultra-Fom 100, mimo znacznej różnicy w wynikach pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu. Pomiary grubości słoniny wykonane suwmiarką na przecięciu tuszy były znacznie bardziej skorelowane z mięsnością tuszy oszacowaną poubojowo niż przyżyciowo. Najwyżej skorelowane z mięsnością tusz szacowaną przez poszczególne aparaty były pomiary grubości słoniny w punkcie C7 wykonane zarówno przyżyciowo, jak i poubojowo. Uzyskano niskie i ujemne wartości współczynników korelacji prostej pomiędzy szerokością szynki i talii a mięsnością tuszy oszacowaną przyżyciowo i poubojowo.
EN
The backfat thickness over the loin „eye" and the thickness of m. longissimus dorsi as well as the percentage meat content of carcasses were determined in 67 carcasses of porkers. The carcass meatiness was determined supravitally by the Draminski Mini System and after slaughter by Ultra-Fom l00.The midbackfat thickness as well as the width of ham were estimated using a slide caliper. In spite of an appreciable difference in the measurements of the thickness of m. longissimus dorsi and backfat, the estimations of the meat content of carcasses performed by the Draminski Mini System and Ultra-Fom 100 were alike. The measurements of backfat thickness taken by a slide caliper after cutting the carcass were much more correlated with the carcass meatiness estimated after slaughter than before slaughter. The measurements of backfat thickness over the loin „eye" were correlated with the carcass meatiness to the highest extent, regardless of the method used. Low and negative values of simple correlation coefficients between the ham width and the carcass meatiness estimated both before and after slaughter were obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.