Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical loads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Characteristics of Physical Loads of Young Footballers During a Championship Match
100%
EN
The aim of the work was to characterize physical loads present during a champion match among young footballers. The research was conducted on a group of 10 football players at the age of 13.5 ± 0.4, with training experience of 4 years. The average body height of the players was 162.32 ± 7.73 cm and the average body mass was 51.12 ± 7.72 kg. In effort to analyze the selected motor performances of the players during the match, a kinematic method by Erdmann (2000) was applied. The analysis of motor activeness was conducted during the first and the second half of the game. The results are shown as arithmetic means and standard deviation. To compare the values, Student's t-test for the linked samples was applied. The significance level was p ≤ 0.05. The results of the study show that the total distance covered by the young football players averaged 4,252 metres. The longest, statistically relevant mean distance (p ≤ 0.05) was covered by the midfielders (4, 486 m). The analysis of the mean distance covered by the players with an established speed below the anaerobic threshold was 3,596 ± 207 metres, which makes up 84.57% of the total distance covered during the game. A thorough analysis of the number of sprints revealed that a player performs 18 of them on average throughout the game. The highest maximum running speed (7.0 m/s) was achieved by the midfielders. The defenders proved to be slowest (6.5 m/s), while the forwards had the second fastest average maximum running speed (6.8 m/s).
2
Content available remote Aspects of Athletic Training Management of the Fittest Lithuanian Skiers-Racers
75%
EN
Background: The aim of the research was to analyse the system of athletic training management of the fittest Lithuanian skiers - members of the Olympic national team and to establish the peculiarities of the changes in the skiers' sports performance in the perennial training process.Material/Methods: The complex studies of Lithuanian skiers were carried out three times during an annual training cycle. The study analyses the indices of training loads, physical working capacity and the functional capacity of the organisms of Lithuanian Olympic national team skiers I. T (female), A. N (male) and M. S. (male). We present methods of control of functional powers and adaptation to physical loads of skiers' organisms, analyse indices of adaptation of skiers' organisms to physical loads and physical efficiency in the zones of different work intensity.Results: Significant information about the adaptation of skiers' organisms during the two-year training cycle is gained by estimating the skiers' metabolism, the threshold limits of critical intensity and anaerobic effort.Conclusions: Indices of oxygen consumption at the limit of anaerobic threshold and after reaching the limit of critical intensity often change during the annual cycle, and thus, we can judge the sports preparedness of athletes according to the parameters of those indices.
3
Content available Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej
51%
PL
Pielęgniarki z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą narażone są na szereg zagrożeń zawodowych. Są to szkodliwe czynniki biologiczne, zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres, często agresja i wulgarne zachowania ze strony pacjentów, wypalenie zawodowe. Celem niniejszej pracy jest ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pielęgniarek środowiskowych. Badania przeprowadzono w grupie 33 pielęgniarek pracujących w zakładzie NZOZ "Centrum Usług Pielęgniarskich" w Chorzowie. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb niniejszych badań kwestionariusz ankietowy do oceny zagrożeń występujących w miej scu pracy. Prawie połowa (42%) ankietowanych wskazała, że najważniejszągrupązagrożeń są szkodliwe czynniki biologiczne, następnie wymieniano dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (39%) oraz obciążenia psychiczne (33%). Wśród chorób zawodowych większość badanych wskazywała na zarażenie się grzybicą (85%), gruźlicą (79%), a następnie wymieniano wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (70%). Zdecydowana większość ankietowanych twierdziła, że narażona jest w pracy na występowanie agresji ze strony pacjentów (73%).
EN
Nurses by virtue of performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors, psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger zone of many occupational hazards. There are biological harmful factors, hazards of agreement musculoskeletal, chemical and physical agents, stress, often eggression and vulgar behavior from their patients part, professional burnout. The purpose of this study is to estimate the evaluation of occupational hazards in community of nurses. The research was conducted in a group of 33 nurses working in NZOZ "The Center of Nursing Services" in Chorzów. A special questionnaire was designed for the purpose of this research. The almost half (42%) of respondents regarded that the most important group of hazards in workplace are the biological harmful factors, then 39% of them regarded ailments of agreement musculoskeletal and psychological loads (33%). The majority of respondents with occupational diseases indicated to become infected a mycosis (85%), tuberculosis (79%) and then was regarded viral hepatitis type of B or C (70%). The sweeping majority of respondents daimed that they were exposed to aggression from their patients in the workplace (73%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.