Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termoizolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Nowy system aluminiowych profili, akcesoriów i okuć przeznaczony do wykonywania drzwi termoizolowanych został opracowany przez firmę Yawal System.
PL
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
EN
Many years of experience of BUMAR AMUNICJA SA in the design and manufacturing technology of ammunition and rockets, allowed to together with the Institute IMPiB Department Elastomers and Rubber Technology in Piastów to take up the task to create an upgraded insulation shield of the metal body of the rocket motor for GROM-M. The insulating layer of metal body of the rocket motor characterizes with the local thermal exposure occurring during rocket propellant combustion, often causes local a burn to the engine body. In the case of the insulating layer composition used depending on the temperature of combustion in the engine the rocket propellant produces a site suitable for the temperature carbonization process. Thereby providing sufficient in this point, carboncarbon phase of the composite layer. It contributes to the strength of the motor and securing given metal body before exposure to heat during combustion of the rocket propellant. The thermal insulating layer of the rocket motor is a two-layer coating comprising a layer of rubber compound and a layer of impregnated carbon cloth. To obtain a uniform structure of the insulating layer and the heat resistance, the composition of the rubber mixture and the rubber mixture for the treatment of composite carbon-based fabrics are used in similar elements: the same type of rubber, the same phenol-formaldehyde resin and the vulcanization of the same substances.
3
80%
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie kompleksowej termomodernizacji. Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.
EN
The article explains the concept of comprehensive thermal insulation. Discussed are the key requirements stemming from the regulation concerning technical conditions that buildings need to adhere to. The relationship between the thermal conductance coefficient of the thermal insulation material and its thickness is explained on an example.
4
Content available remote Slakosilikatnyj polistirolbeton – effektivnyj teploizolacionnyj material
80%
EN
The article presents the slagsylycat polystyrenecontret as the effective termoinsulation material.
PL
Zgodnie z 'Warunkami Technicznymi.....,1994' obiekty budowlane należy tak projektować, aby para wodna w powietrzu nie powodowała powstania zagrzybienia. Kondensacja pary wodnej, zawartej w powietrzu pomieszczenia, na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przyczyną rozwoju pleśni, a także pogorszenia właściwości przewodności cieplnej materiałów, z których wykonano przegrodę. Współczynnik temperaturowy wewnętrznej powierzchni przegrody charakteryzuje możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej przegrody. Analizowano wartości tego współczynnika w zależności od zmiennej wartości względnej powietrza zewnętrznego i na tej podstawie określono minimalne grubości termoizolacji.
PL
Zgodnie z "Warunkami technicznymi (...)", obiekty budowlane należy tak projektować, aby rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, para wodna w powietrzu nie powodowały powstania zagrzybienia. Kondensacja pary wodnej, zawartej w powietrzu pomieszczenia, na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przyczyną rozwoju pleśni, a także pogorszenia właściwości przewodności cieplnej materiałów, z których wykonano przegrodę. Współczynnik temperaturowy wewnętrznej powierzchni przegrody charakteryzuje możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej przegrody. Analizowano wartości tego współczynnika w zależności od zmiennej wartości wilgotności względnej powietrza zewnętrznego i na tej podstawie określono minimalne grubości termoizolacji.
EN
Heat insulation of outer walls runs on inner humidity class and on environment relative humidity. The partition's inner surface temperature factor dependence to the environment humidity had been proved and according to that, the minimum heat-insulation thickness had been evaluated. The necessity of forming environment humidity data is obvious.
7
Content available remote Docieplenia z pianki krylaminowej po latach
80%
PL
W artykule opisano przykład niewłaściwego wykonania termoizolacji skutkującego powstaniem pleśni wokół ram okiennych od strony pomieszczeń.
EN
The article presents an example of wrong implementation of thermal insulation resulting in the growth of mould around window frames from the inner side.
9
80%
Izolacje
|
2018
|
tom R. 23, nr 6
88, 90, 92, 94, 96--102
PL
W artykule omówiono układ warstw dachów zielonych oraz dachów odwróconych. Wymieniono zalety układu odwróconego. Przeanalizowano wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji.
EN
The article discusses the arrangements of layers in green roofs and reversed roofs. Listed were the advantages of reversed roofs. Analysed were the requirements for thermal and water insulation systems.
10
80%
EN
Many years of experience in the design and manufacturing technology of ammunition and rockets by BUMAR AMUNICJA S.A. enabled undertaking, together with the Institute IMPiB Department Elastomers and Rubber Technology in Piastów, the task of developing an upgraded insulation cover for the metal body of the rocket motor of the GROM-M system. The insulating layer of the metal body of the motor is characterised by the fact that local thermal exposure occurring during rocket propellant combustion, often causes the motor body to burn through locally. Applying an insulating composition matched to the temperature of combustion of the rocket motor, brings about a carbonisation process applicable to this temperature. Thus, it provides a sufficient layer of carbon-carbon phase composite at the site to enhance the strength of the motor and protect the above-mentioned metal body from exposure to heat during combustion of the rocket propellant. The thermal insulating layer is a double layered coating consisting of a layer of rubber compound and a layer of impregnated carbon cloth. To obtain uniformity of the insulating layer and hence its heat resistance, similar components are used in the composition of the rubber compound for impregnating a composite based on carbon cloth: the same type of rubber, the same phenol-formaldehyde resin and the same vulcanising agents.
PL
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
11
80%
Izolacje
|
2019
|
tom R. 24, nr 3
35--36, 38, 40
PL
W artykule opisano różne metody ocieplania ścian zewnętrznych, skupiając się przede wszystkim na metodzie ETICS jako najpopularniejszej w Polsce. Wymieniono najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się materiał termoizolacyjny. Przedstawiono specyfikę płyt styropianowych - sposób produkcji, rodzaje, montaż, a także skutki nieprawidłowego zamocowania.
EN
The article describes different methods of thermal insulation of external walls, focusing primarily on ETICS as Poland's most popular. Listed are the key properties that should characterise thermal insulation material. The details of styrofoam panels are presented - their mode of manufacture, types, assembly as well as the effects of improper fixing.
EN
Multi curtain M03 technical characteristic. Overall heat-transfer coefficient, warmith's gains and loses. Multi curtain realization and installations costs.
13
Content available remote Płyty warstwowe, czyli nowość z przeszłością
80%
PL
Jak wiele współcześnie stosowanych rozwiązań w różnych dziedzinach techniki, także i płyty warstwowe notują swoje początki w czasach rewolucji przemysłowej w Anglii w latach 20. XIX wieku.
14
Content available remote Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych
70%
PL
W artykule przedstawiono wybrane surowce do produkcji termoizolacji wysokotemperaturowych, czyli stosowanych w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi mediami lub czynnikami gorącymi. Opisano ich podstawowe właściwości oraz podano główne obszary zastosowania.
EN
The article presents selected raw materials used in the production of high-temperature thermal insulation, i.e. used in direct or indirect contact with hot media or hot agents. It describes their basic properties and indicates the main areas of their application.
15
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 24. Izolacyjność termiczna ścian
70%
PL
Największą część opłat eksploatacyjnych w budynku stanowią koszty ogrzewania - ich udział w całkowitych kosztach energii wynosi od 50 do 70%. A ponieważ co roku zapowiadane są podwyżki cen nośników energii, poszukiwane są rozwiązania pozwalające obniżyć koszty energii na cele grzewcze.
16
Content available remote Koszty ocieplenia w systemie ETICS
70%
PL
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie systemów ociepleń, a i koszt robocizny bywa różny w zależności od wybranego rozwiązania, rodzaju budynku, materiału termoizolacyjnego oraz standardu wykończenia. Które dokładnie elementy docieplenia podwyższają jego koszty?
17
Content available remote Diabeł izolacji tkwi w szczegółach
70%
PL
Artykuł dotyczy izolacji cieplnych w systemie URSA, stosowanych w budownictwie. Autor omawia zalety systemu izolacyjnego, problemy z właściwym montażem oraz z wentylacją ocieplonych elementów konstrukcji.
PL
Okna są tym fragmentem przegród zewnętrznych budynku, których głównym zadaniem jest zapewnienie oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym. Do podstawowych funkcji okien należy też ochrona pomieszczeń przed wpływami czynników atmosferycznych (wiatr, opady atmosferyczne, zmiany temperatury), ochrona przed stratami i nadmiernymi zyskami ciepła, hałasem i innymi uciążliwymi czynnikami zewnętrznym (zapylenie, zapachy) oraz zapewnienie napływu powietrza wentylacyjnego. W ten sposób okna kształtują właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Oprócz tych wymagań okna muszą również stanowić zabezpieczenie przed włamaniem, a także zapewnić minimalną pracochłonność przy ich pielęgnacji. Także zagwarantować opłacalność inwestycji dzięki zrównoważonej cenie oraz w wyniku oszczędności energii i niewielkim kosztom utrzymania. Okna w znaczący sposób wpływają też na wygląd zewnętrzny budynku, a także kształtują swoją formą charakter wykończenia wnętrza.
EN
The paper presents an analysis of popular thermo-insulation materials. Choice of the economically optimal thickness of thermal-insulation was analyzed depending on the heat source being used. The task of selecting the optimal thermo-insulating layer thickness turns out to be a important element in managing energy consumption in a building. The analysis also covered comparison of insulating materials, with the optimal thickness, taking into account the net present value, profit ability as well as the discount period of return with respect to the thermo-insulation investment of a building partition.
PL
W artykule przedstawiono zestawienie popularnych materiałów termoizolacyjnych. Przeanalizowano zagadnienie doboru optymalnej, ze względów ekonomicznych, grubości termoizolacji, w zależności od stosowanego źródła ciepła. Wybór optymalnej grubości izolacji termicznej okazuje się istotnym elementem w zarządzaniu zużyciem energii w budynku. Dokonano również porównania materiałów izolacyjnych, przy optymalnej grubości, ze względu na wartość bieżącą netto, rentowność oraz zdyskontowany okres zwrotu inwestycji w termoizolację przegrody budowlanej.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.