Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pestki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
PL
Szacunkowo w sezonie 2006/2007powstało w przemyśle około 30 tys. ton pestek. Pestki są dobrym paliwem, skorupy pestek nada­ją się do produkcji węgla aktywowanego, są również dobrym materiałem ciernym. Jądra pestek zawierają od 30 do 47% tłuszczu, który jest wykorzystywany do celów spożywczych i farmaceutycznych. Jądra pestek mają podobne właściwości do migdałów i mogą je zastępować w przemyśle cukierniczym. Makuch powstały po oddzieleniu oleju z jąder i po usunięciu amygdaliny jest wysokobiałkową paszą dla zwierząt gospodarskich.
EN
In the season 2006/2007 the estimated amount of fruit stones produced in food industry reached the level of 30 thou­sands of tons. Fruit stones are a good fuel. Stone shells can be used as a raw material in the production activated carbon. They are also a good abrasive material. Stone kernels contain 30 to 47% of fat which is used in pharmaceutical industry and as comestible oil. Because of similar characteristic to almonds, stone kernels can replace them in confectionery in­dustry. After hydrolyzing amygdaline, oil cake is high—protein fodder for animals.
PL
Celem pracy było określenie zmian dotyczących udziału NNKT (linolowego i linolenowego) w suszonych pestkach z czarnej porzeczki (całych i uszkodzonych) po procesie fermentacji alkoholowej w nastawie winnym. Profil kwasów tłuszczowych analizowano z wykorzystaniem chromatografii gazowej (GC). Na podstawie chromatogramów odnotowano średni udział kwasu linolowego na poziomie 36,3% i linolenowego 13,4% w suszonych całych pestkach, które stanowiły próbę kontrolną. Po procesie fermentacji nastąpił wzrost procentowej zawartości kwasu linolowego (41,4%) i linolenowego (14,6%) w suszonych całych pestkach z czarnej porzeczki. W uszkodzonych pestkach odnotowano spadek obu tych kwasów. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż proces fermentacji alkoholowej istotnie wpłynął na zmiany udziału NNKT w pestkach badanych owoców jagodowych.
EN
Aim of this study was to determine the percentage of Essential Fatty Acids (linoleic and linolenic) in the dried seeds of black currants (both whole and ground) after alcoholic fermentation in wine setting. Fatty acid profile in the material was analyzed by gas chromatography (GC). The analysis of the chromatographic process of alcoholic fermentation from linoleic acid were recorded the average content at 36,3% and linolenic 13,4% in the dried, whole seeds, which were an attempt to control. From passed chromatographic analysis before the process, after the fermentation has increased the percentage of both linoleic acid (41,4%) and linolenic (14,6%) in the dried, whole seeds of black currant. However, in the bad seeds declined the fall both of these acids. The statistical analysis showed that the fermentation process significantly affects the content of unsaturated fatty acids EFA in the seeds of berries studied.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody utylizacji produktów odpadowych przemysłu owocowo-warzywnego wychodząc naprzeciw systemowym działaniom na rzecz ochrony środowiska ISO 14000. Niemal wszystkie surowce odpadowe mają szansę stać się cennym surowcem wtórnym lub produktem ubocznym, pod warunkiem opracowania możliwie bezodpadowej i niskoenergetycznej technologii ich przetwarzania, najlepiej przy wykorzystaniu potencjału zakładów je wytwarzających i uzyskaniu opłacalności produkcji wynikającej także z popytu na otrzymane wyroby.
EN
In article there are presented some methods, which are used in utilisation of waste products in fruit and vegetable industry. These methods meet in halfway the system activities for the benefit of environment protection under the rules of ISO 14000. Almost all-waste materials have the chances to become the valuable repeated raw materials or by-products. There is one condition: it 's necessary to work up the possibly nonwaste and low-energetic technology of their processing. The best should be to use the potential of factory, where these materials are coming into being. The profitability of this activity, in the face of demand for obtained products, is also essential.
EN
The history of taxonomy and problems with identification of two very similar and closely related dogwoods Cornus alba and C. sericea are discussed. They were described by Linnaeus on the basis of flowering cultivated specimens of unknown origin. When characterizing their fruits, Linnaeus got the information from the older, “pre-Linnean”, literature and wrote that they were white in C. alba (Linné 1767) and black in C. sericea (Linné 1771). It was soon pointed out that both taxa had white fruits, however, their specific identity has not been questioned for a long time. Cornus alba and C. sericea are considered to be geographically isolated – the former is recorded from Siberia and NE Europe, while the latter from North America, but both dogwoods are often cultivated and naturalize in many places outside their natural ranges. In European dendrological literature, in which both plants are usually mentioned, there are permanent controversies concerning the differences between them. Attempts are still made to distinguish them, mainly on the basis of their stones and leaf shapes. Narrow stones and abruptly narrowed leaf apex have been attributed to C. alba, while broad stones have been said to be characteristic to C. sericea. Our analysis reveals that shapes of stones of discussed taxa are very variable and their ranges of variability overlap to a considerable extent. The similar kind of variability can be observed in the shape of leaves of both dogwoods. In C. alba leaf blades are most often broadly elliptic and abruptly narrowed, while in C. sericea they are most often broadly ovate and gradually narrowed at the apex. It must be said that there are also numerous exceptions to the above scheme. The filigree pattern of cuticle and the wax crystals on the abaxial leaf surface are sometimes useful for distinguishing C. alba and C. sericea. Unfortunately both features are also variable as those characterized above. Taking into consideration the great similarity of discussed dogwoods and difficulties with their identification, in our opinion the broad species concept of C. alba (including C. sericea) is most reliable and practical. However, as it appears from presented results, both taxa are not fully identical, so the rank of subspecies proposed by Wangerin (1910) – C. alba L. subsp. alba and C. alba subsp. stolonifera (Michx.) Wangerin, seems to be most appropriate in their case. It facilitates identification of wild plants of C. alba s.l. both in flowers and fruit as well as in the vegetative state. It also helps avoid controversy with the classification of cultivars of uncertain origin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.