Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skarpa warszawska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper there are presented application of Electrical Resistivity Tomography method (ERT) for the evaluation of slope stability on the example of four pieces of Warsaw slope. The survey was conducted on Bielany at Farysa street, downtown close to Academic Church St. Anne, on Ursynów at Kiedacza Street and at Kokosowa Street. Selected pieces of Warsaw slope differ between therself with soil-water conditions, geometry (a slope angle and height), an urbanized terrain and hazard of landslide. In this paper there are geological cross-section for selected slop pieces, the slop stability index was calculated (F) and ERT measurements. The purpose of this paper is presentation of the processing and interpretation of data received in ERT measurements for more exact description of slop stability.
3
Content available remote Playful interactions between space and the audience
100%
EN
Architecture very often interacts with people by showing them different types of behaviour and provoking specific actions. This article discusses public spaces of various specificity whose shapes, textures, and hidden values and symbols exert an impact on people’s mood, their ways of spending free time, and even on the formation of social relations.
PL
Architektura nierzadko wchodzi w interakcję z człowiekiem, sugerując mu różne formy zachowana, wywołując określone aktywności. W tekście przeanalizowano przestrzenie publiczne o odmiennej specyfice, w których różnorodna atmosfera, kształt, faktura i ukryte wartości i symbole, wpływają na nastrój jednostki, sposób spędzania czasu a nawet na budowanie relacji międzyludzkich.
EN
Reactivation of mass movements in the Warsaw slope, which resulted in a major construction failure of two buildings, indicate a need to update the geomorphologic analysis and evaluation of slope stability in that area. The area is located near the st. Orszady and st. Kiedacza and is at risk due to increase in the development intensity and the future localization of the Southern Beltway of Warsaw. The analysis of slope stability in this study was preceded with a review of the archive for a proper assessment of geological and geomorphological conditions. Next, measurements by using electrical resistivity tomography were conducted. The final stage of the study are stability calculations of the slope performed in accordance with Bishop’s method. The results of this study allowed to evaluate the possibility of a landslide.
PL
Reaktywacja procesów osuwiskowych na skarpie warszawskiej, w wyniku których doszło do poważnej awarii konstrukcji dwóch obiektów budowlanych, unaoczniła potrzebę aktualizacji analiz i oceny stateczności skarpy w tym obszarze. Obszar położony przy ulicach Orszady i Kiedacza jest zagrożony na skutek wzrostu wskaźnika intensywności zabudowy, a w przyszłości lokalizacji projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza warunków stateczności skarpy została poprzedzona przeglądem materiałów archiwalnych pod kątem oceny warunków geologicznych oraz geomorfologicznych. Następnie wykonano pomiary tomografią elektrooporową (ERT). Ostatnim etapem prac były obliczenia współczynnika stateczności (F) metodą Bishopa. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę stopnia zagrożenia procesami osuwiskowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.