Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było określenie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u lisów polarnych żywionych dietą z 4- i 8-procentowym dodatkiem paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET. Materiał doświadczalny stanowiło 15 lisów polarnych w wieku 4 miesię­cy, podzielonych losowo na trzy liczebnie równe grupy. Zwierzęta grupy I żywiono dawką standardową, natomiast w dietach grup doświadczalnych zastosowano dodatek badanego preparatu, w ilości 4 i 8%. Stwierdzono wzrost wartości współczynników strawności składników pokarmowych i wykorzystania energii brutto oraz wyższą retencję azotu w grupach zwierząt żywionych dietami z dodatkiem paszowego tłuszczu sypkiego ERAFET.
EN
The research was aimed at determing nutrient digestibility and nitrogen retention in polar foxes fed on diets containing 4% and 8% of ERAFET. 15 polar foxes, aged 4 months, constituted the studied material. They were divided at random into three equally big gro­ups. The animals from the first group were fed on a standard diet, and the diets of the experimental groups contained 4% and 8% of the examined product. An increase in the values of nutrient digestibility coefficients, gross energy use and nitrogen retention was observed in the groups of animals fed on diets containing ERAFET.
EN
In the paper has been presented the influence of selected heavy metals salts solutions: CuSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2 and Cd(NO3)2 on the germination of seeds of the higher plants. The solutions with the various concentrations of abovementioned salts have been tested on seeds of the following plants: rye (Secale cereale L.), common wheat (Triticum aestivum L.), rape (Brassica napus oleifera L.) and white mustard (Sinapis alba L.). The pot experiment was carried out in laboratory conditions. Each variant of the experiment has been made in three replications. After the 7 days of germination, number of the germinated seeds was counted. There was no significant variation of the impact of the solutions tested on seeds used in the experiment. The influence of CuSO4 was the highest on seed germination in all the plants except rye. Higher concentrations of the salts caused reduced germination of most from the tested plants.
PL
Praca przedstawia wpływ roztworów soli metali ciężkich: CuSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2 i Cd(NO3)2 na siłę kiełkowania nasion roślin. Stosowano roztwory o różnym stężeniu wymienionych soli na nasiona żyta ozimego (Secale cereale L.), pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.), rzepaku ozimego (Brassica napus oleifera L.) i gorczycy białej (Sinapis alba). Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Każdy wariant doświadczenia powtórzono 3 razy. Po upływie 7 dni liczono ilości wykiełkowanych nasion. Nie wykazano większego zróżnicowania wpływu stosowanych soli metali na kiełkowanie nasion poszczególnych gatunków roślin. CuSO4 u wszystkich roślin z wyjątkiem żyta ozimego najbardziej ograniczył wschody nasion. Wzrastające stężenia roztworów soli metali ciężkich ograniczały kiełkowanie nasion u wszystkich badanych roślin.
PL
Celem badań było określenie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u lisów polarnych żywionych dietą z udziałem koncentratu serwatkowo-tłuszczowego. Ma­teriał doświadczalny stanowiło 8 lisów polarnych w wieku 4 miesięcy podzielonych losowo na dwie liczebnie równe grupy. Zwierzęta grupy I żywiono dawką standardową, natomiast w dietach grupy II zastosowano 10-procentowy dodatek badanego koncentratu. Stwierdzono wzrost wartości współczynników strawności składników pokarmowych (z wyjątkiem białka ogólnego) i energii brutto w grupie II żywionej dietą z udziałem, koncentratu serwatkowo-tłuszczowego.
EN
The research was aimed at determing nutrient digestibility and nitrogen retention in polar foxes fed on diets containing whey-fat concentrate. 8 polar foxes, aged 4 months, constituted the studied material. They were divided at random into two equally big groups. The animals from the first group were fed on a standard diet, and the diets of the other one contained 10% of the examined product. An increase in the values of digestibility coefficients concerning nutrients (except for crude protein) and gross energy was observed in the other group, ie fed on diets containing whey-fat concentrate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.