Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hipoglikemia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Ostre stany w cukrzycy
100%
EN
Among all hormone-secreting pancreatic tumors in dogs, insulinoma occurs most commonly. Insulinoma is capable of secreting substances that reduce the blood glucose level - mainly insulin, sometimes insulin growth factor type 1 (IGF-1) - which results in chronic hypoglycemia. Since the organism usually adapts to a depressed blood glucose level, insulinoma manifests itself clinically when demand for glucose is highly elevated, e.g., during physical exertion. Seizures resulting from impaired central nervous system function are the most common clinical manifestation. A ten-year-old female Amstaff was presented to the Clinic of Small Animals because of seizures, which had been periodically observed for the previous two weeks. Laboratory and imaging diagnostic procedures enabled a tentative diagnosis of insulinoma, which was subsequently confirmed by exploratory surgery. The main objective of the case description was to remind veterinarians about insulinoma, a metabolic cause of seizures. It is worth noting that a normal blood glucose level after an episode of seizures does not rule out insulinoma as a cause of this clinical condition.
PL
Cel i założenia: badanie miało na celu ustalenie związku między lękiem przed hipoglikemią a lękiem przed wysiłkiem fizycznym w grupie młodzieży z cukrzycą typu 1. Założenia: 1) u młodzieży z cukrzycą typu 1 występuje wyższy poziom lęku jako stanu i lęku jako cechy, które związane są z lękiem przed hipoglikemią. 2) lęk przed hipoglikemią oraz dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą powodują wycofywanie się pacjentów z cukrzycą z aktywności fizycznej. Materiał: zbadano 50 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średnia wieku - 16 lat) oraz 30 osób zdrowych. Metoda badawcza: wykorzystano Kwestionariusz STAI Spielbergera, Kwestionariusz KAS, Skalę Hd z MMPI, autorskie kwestionariusze. Wnioski: lęk przed hipoglikemiąjest związany z lękiem przed aktywnością fizyczną, lękiem jako cechą oraz tendencją do somatyzacji u młodzieży z cukrzycą typu 1. Wiąże się raczej z utrzymywaniem, dla bezpieczeństwa, wyższej glikemii niż z wycofywaniem się z aktywności fizycznej. Większy dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą sprzyja podejmowaniu przez młodzież aktywności fizycznej.
EN
Aims: the study aimed at establishing the interdependency between the fear of hypoglycaemia and the fear of physical activity in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Adolescents with diabetes mellitus type 1 exhibit higher trait and state anxiety which is linked to fear of hypoglycaemia. Anxiety of hypoglycaemia and psychological discomfort induced by the illness cause withdrawal from physical activity. Material: fifty patients with type 1 diabetes mellitus (average age - 16) and 30 control subjects were tested. Methods: state and Trait Anxiety Inventory, Social Approval Questionnaire, Hypochondria Scale from Minnesota Multiphasic Personality Inventory and the authors' questionnaires were employed. Conclusions: fear of hypoglycaemia is connected to fear of physical activity, trait anxiety and somatisation tendency in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Fear of hypoglycaemia is related to maintaining higher glycaemia, not to withdrawing from physical activity. Discomfort caused by the illness favours physical activity.
PL
Końcowym celem badań, których fragment zaprezentowano w niniejszej pracy jest opracowanie inteligentnego algorytmu pozwalającego na automatyczne sterowanie osobistą pompą insulinową na podstawie sygnałów otrzymywanych z urządzenia do ciągłego pomiaru stężenia glukozy. Wstępne badania przeprowadzone zostały w formule in silico czyli przy użyciu modelu komputerowego odzwierciedlającego funkcjonowanie żywego organizmu. W rozpatrywanym przypadku zastosowano model opracowany przez zespół dr. Boris Kovatchev'a z University of Virginia, USA. Analizowano przebiegi odpowiedzi modelu - krzywe cukrowe BG, na zmieniane wymuszenia w postaci zróżnicowanych posiłków i dawek insuliny. W efekcie stwierdzono silne zindywidualizowanie odpowiedzi a ponadto konkretny jakościowy wpływ czasu posiłku i wielkości dawki insuliny (w tym także podziału tej dawki na części), na możliwość utrzymania poziomu glukozy w przedziale pożądanym - pomiędzy 70mg/dl a 180 mg/dl, umożliwiające uniknięcie występowania groźnych dla pacjenta stanów hipoglikemi i hiperglikemi. Zakładamy, że otrzymane rezultaty pomogą przy późniejszym wdrażaniu gotowego systemu sterowania pompy insulinowej kontrolującego poziom stężenia glukozy we krwi chorego.
EN
The material presented in this paper describes one of the steps in design of our control algorithm for Closed Loop Insulin Delivery. Such a system would consist of Insulin Pump with Continuous Glucose Monitoring Device and Control Algorithm. The presented work gives information about the qualitative influence of treatment parameters on blood glucose (BG) traces. The study utilises computer model tests (in-silico) for obtaining the BG level information. The great advantage of such computer tests is possi-bility to conduct several similar examinations leading to the family of traces that are different by a single parameter, while the other parameters are constant. The used computer simulator was delivered by the University of Virginia [3, 4]. Fig. 1 shows interspecies differences for subjects, which proves the need for control algorithm individualisation. Fig. 2 presents the impact of the bolus delivery time regarding the meal delivery time for an adult subject. Delivering the insulin in advance to meal reduces the BG. In Fig. 3 the influence of the meal duration time on the BG response is shown. Extending the meal duration slightly lowers the BG, but does not influence noticeably the fall ratio. Fig. 4 depicts the changes due to the bolus value, a higher bolus causes the lower BG and faster fall rate of change. Fig. 5 illustrates the test result of bolus distribution into 3 doses delivered within some period. Scheme 10/20/70 every 60min means that a single bolus is split into 10%, then 20% and 70% doses within the period of 60 minutes. There can be noted the response similarity between 10/20/70 every 15min and 70/20/10 every 60min, in spite of the fact that the drug delivery schemes are significantly different . This proves the possibility of long term BG regulation. None of the above tests show noticeable changes of the BG rise ratio, thus it cannot be easily controlled by insulin or meal delivery. The main purpose of the control algorithm isto avoid harmful extreme values of the BG. The presented study allows the better algorithm planning because the influence of a different type of meal and insulin scenario on the BG trace is known.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.