Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Selfie i jego rola w komunikacji marki
100%
PL
Kultura masowa na różne sposoby wpływa na zachowania konsumentów i od lat stanowi przedmiot zainteresowania badaczy. Otoczenie kulturowe i zjawiska w nim zachodzące powinny być analizowane przez przedsiębiorstwa i brane pod uwagę przy tworzeniu strategii i modeli biznesowych. Kultura masowa i zachodzące w niej procesy mogą być źródłem wielu inspiracji zwłaszcza przy tworzeniu strategii komunikacji. Jednym z kulturowych fenomenów ostatnich lat, któremu warto się przyjrzeć jest selfie. Celem artykułu jest eksploracja stanu wiedzy na temat wykorzystania zjawiska selfie w komunikacji marki. W artykule koncepcyjnym wykorzystano przykłady marek, których komunikacja oparta została na zjawisku selfie oraz analizę treści blogów i artykułów publikowanych w Internecie dotyczących kultury selfie.
EN
Mass culture differently affects consumers’ behaviours and has for years been a subject matter of researchers’ interest. The cultural environment and phenomena taking place in it should be analysed by enterprises and taken into account when creating the business strategies and models. Mass culture and the processes occurring in it may be a source of many inspirations, particularly when creating the communication strategy. One of the cultural phenomena of the past years, which deserves attention, is selfie in brand communication. In this conceptual article, the author made use of examples of brands whose communications are based on the phenomenon of selfie as well as an analysis of the contents of blogs and articles published on the Internet relating to the selfie culture.
RU
Массовая культура по-разному влияет на поведение потребителей и в течение ряда лет представляет собой предмет интереса исследователей. Культурная среда и происходящие в ней явления должны анализироваться пред- приятиями и учитываться при формировании стратегий и моделей бизнеса. Массовая культура и происходящие в ней процессы могут быть источником многих инспираций, особенно при формировании стратегии коммуникации. Одним из феноменов культуры последних лет, к которому стóит присмотреться, является selfie. Цель статьи – изучить состояние знаний об использовании явления selfie в коммуникации бренда. В концептуальной статье использовали примеры брендов, коммуникация которых основана на явлении selfie, а также анализ содержания блогов и статей, публикуемых в интернете, касающихся культуры selfie.
EN
The aim of the paper is to explore the possible relationships between cultural brand narration and brand equity. The concept of cultural branding has been developed in marketing literature, but there are no studies showing the outcomes of building brand narrations based on residual, dominant and emergent cultural codes and whether these outcomes include effects connected with brand equity. The paper is based on multiple case research. As a result, the author suggests cultural brand narration as an independent variable, and brand equity dimensions as dependent variables. The author then forms one theory proposition and three hypotheses on the relationships between those variables. Based on multiple case research the author suggests that conservative brand narration relates negatively to brand-related effects, whereas popular and progressive brand narrations relate positively to brand-related effects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.