Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cyanophyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Cyclical changes of biomass and taxonomic composition of phytoplankton are normally observed in eutrophic lakes of temperate zone. Resistant to grazing by herbivores, colonial and filamentous cyanobacteria and algae become dominant in summer and often form water blooms. Cyanobacteria blooms cause unwanted by humans and unfavorable for most of the aquatic plants and animals changes in abiotic conditions in the reservoir. Changes in phytoplankton community result in changes in species composition and size structure of herbivorous zooplankton. Colonial and filamentous cyanobacteria presence often causes increased abundance of small-bodied cladocerans, rotifers and copepods and decreased numbers of large-bodied cladocerans e.g. of the genus Daphnia. Taxa which can use cyanobacteria as food, and thus are potentially able to limit the growth of cyanobacteria, fall out from the community of herbivorous zooplankton. This decrease in grazing pressure is possible due to series of direct and indirect mechanisms developed during coevolution in the phytoplankton-zooplankton exploitation system (Fig. 1). There are three different means by which cyanobacteria presence affects herbivorous zooplankton. The morphology of cyanobacteria is the first of them. Cyanobacteria forming colonies or long filaments (i) are to large for small-bodied filter feeders so they are not grazed by them and (ii) mechanically interfere with filtration process of large-bodied Daphnia, causing dramatic decrease of effectiveness and/or rate of food collection which, in consequence, leads to reduced growth rate of the animals and decreases their abundance in zooplankton community. Second, cyanobacteria low nutritional value and their indigestibility, limit growth of the animals. Thick cell wall or different gelatinous surrounding enable cyanobacteria to survive the passage through the gut of the animals. Also low assimilation rate of the nutrients from cyanobacteria cell and lack of some essential compounds lead to reduced growth and/or fecundity of the animals. Finally, toxicity of cyanobacterial secondary metabolites reduces the growth of zooplankton and thereby limits grazing pressure. Intracellular toxins are effective protections against selective grazers such as copepods and cladocerans from genus Bosmina. This toxicity is, however, insufficient for nonselective grazers, because it kills the animals only when the cyanobacteria are digested or when the cells are damaged e.g through breaking the filaments during process of cleaning of the filtering apparatus. Extracellular toxin, instead, can kill not only all potential consumers of cyanobacteria, but also their competitors e.g. eukariotic algae. Toxin synthesis can be therefore highly adaptive for cyanobacteria, because it allows to release from grazers and competitors pressure. Vulnerability of different planktonic species to direct effects of cyanobacteria presence is strongly dependent on the mode of feeding (nonselective filtration vs. selective food collection) and the size of the animals. Low food conditions favor the large-bodied cladocerans, e.g. Daphnia, which are the most effective filtrators and require lower threshold food concentrations to sustain positive growth rate than small-bodied species do. However, low food quality, i.e. cyanobacteria presence, causes effects similar to fish predation, because it creates favorable conditions for dominance of copepods and small bodied cladocerans and eliminates large-bodied cladocerans of the genus Daphnia. Cyanobacteria presence can indirectly reduce the growth of herbivorous zooplankton through (i) allelopathic suppression of growth of algae, which are high nutritious food source for zooplankton, (ii) forcing the animals to stay in deeper (colder and poor in food) water layer, (iii) disturb adaptive responses of the animals to predation and (iv) changing the abiotic conditions in the lake. Unlike direct effects of cyanobacteria presence, that concern mostly the large-bodied Daphnia, indirect effects reduce growth of all zooplankton taxa. Cyanobacteria presence can induce changes of behaviour, morphology and life history of the animals which are exposed to them (Table I). Cyanobacteria can cause changes in parameters essential for fitness like: growth rate, age and size at first reproduction, number, size and sex of the offspring, and lifespan. In the lake dominated by cyanobacteria, their presence can be a strong selection factor which favors zooplankton clones less vulnerable to one or all ways of their negative influence.
EN
On the basis of floristic analysis, the occurrence of 132 taxons of plankton algae in Koronowski Reservoir was determined. The spring and autumn plankton was dominated by diatoms, while summer plankton by blue-green algae. The species composition, structure of the abundance of algae and concentration of chlorophyll as well as physicochemical conditions of water suggested a highly eutrophic character of this reservoir with a starting expansion of blue-green algae, mainly species considered to be toxic.
EN
A total of 193 species were encountered, diatoms representing 61.2% of the taxa present. Others were Cyanophyta (30.1%), Chlorophyceae (4.1%), Euglenophyta (2.6%), and Dinophyceae (1.5%). The density and chlorophyll ɑ values for the high intertidal zone showed higher and wider variation than those for the mid and low intertidal zones. Nutrients were found to correlate significantly with epibenthic algal density but did not correlate with chlorophyll ɑ.
PL
Wyniki badania chemizmu osadów (tabela I) wykazały, że strefa wysokich pływów miała wyższe zawartości nutrientów niż strefy niskich i średnich pływów. Na obszarze pływów ujścia rzeki Bonny stwierdzono 193 gatunki glonów (tabela II, ryc. 1). W tabeli III przedstawiono najliczniejsze dla każdej strefy ekologicznej gatunki. Dominowały okrzemki, stanowiące 61.2% zbiorowiska glonów, a następnie Cyanophyta (30.1%). Pozostałe taksony to: Chlorophyceae (4.1%), Euglenophyta (2.6%) i Dinophyceae (1.5%). Taki obraz dominacji utrzymywał się w każdej strefie ekologicznej, chociaż zagęszczenia glonów epibentosowych były najwyższe w strefie wysokich pływów w miesiącach styczeń-maj (tabela IV). Fosfor i azot korelowały pozytywnie z zagęszczeniami glonów epibentosowych, natomiast chlorofil ɑ nie wykazywał korelacji ani z zagęszczeniami glonów ani z badanymi parametrami chemicznymi (tabela V).
EN
Analysis of the abundance, development dynamics, and qualitative composition of phytoplankton in ponds with differentiated carp stock (fry and reared fry) cultured in monoculture and in mixed stock with grass carp, silver carp, and bighead carp fingerlings, showed a stimulating effect of phytophagous fish, especially grass carp, on phytoplankton abundance. The differentiated carp stock was found to have no effect on the species composition and structure of dominance of algae.
PL
W latach 1989-1990 prowadzono w Zakładzie Doświadczalnym Ichtiobiologii i Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu badania fitoplanktonu stawów ze zróżnicowaną obsadą karpia (wylęg i wylęg podchowany), hodowanego w monokulturze lub obsadach mieszanych z narybkiem białego amura, tołpygi białej i pstrej. Celem pracy była ocena wpływu zagęszczonych i mieszanych obsad na liczebność, dynamikę rozwoju i skład gatunkowy fitoplanktonu. Wspólny wychów wylęgu karpia z rybami roślinożernymi wpłynął stymulująco (zwłaszcza w roku 1989), na rozwój fitoplanktonu. Liczniej występowały glony w stawach z obsadą wylęgu podchowanego karpia, aniżeli w stawach z wylęgiem karpia (tabela I). Wyraźnie stymulująco na rozwój fitoplanktonu wpłynął amur biały, zarówno w stawach obsadzonych niepodchowanym jak i podchowanym wylęgiem karpia (ryc. 1, 2). W większości stawów dominowały zielenice (Chlorophyta), reprezentowane najczęściej zarówno pod względem liczebności jak i liczby znalezionych gatunków, silnie rozwijały się również sinice (Cyanophyta). We wszystkich stawach notowano podobne składy gatunkowe glonów i układy dominacji gatunków. Wiosną liczniej występowały okrzemki (Bacillariophyceae), sinice (Cyanophyta) i kryptofity (Cryptophyceae), latem zielenice (Chlorophyta) z dominacją gatunków drobnych z rzędu Chlorococcales. W 1989 dominowały gatunki: Scenedesmus quadricauda, Coleastrum microporum, Ankistrodesmus pseudomirabilis var. spiralis, Crucigenia quadricauda, Oocystis sp., natomiast wśród sinic Microcystis aeruginosa, a w roku 1990 Oscilatoria sp., z Cryptophyceae zaś Cryptomonas sp., a z okrzemek (Bacillariophyceae) Stephanodiscus hantzschii, Cyclotella sp., Nitzschia sublineata (tabela II). Rodzaj obsady nie miał wpływu na kształtowanie się układów dominacji gatunków glonów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.