Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 281

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research devoted to the reactions of farmers to changes in Polish economy and conditions of farming in the years of 1989-1994. The author stated, that in better situation were bigger farms, managed by younger, better educated farmers, especially with academic degree (MSc). They used more inputs and achieved higher level of income, were more invested in land and machinery. Very important for the reactions of farmers was the „income starting point", economic position in 1989. The wealthier farmers were in better situation, so they invested more and received higher profits than poor farmers. Additionally, it was found that better accommodated to new conditions were farmers from more developed than from less technologically advanced regions.
PL
W opracowaniu przedstawiono tendencje zmian populacji rolników oraz gospodarstw o różnym obszarze w UE. Wskazano na różnice w zmianach badanych cech w kilku krajach. Stwierdzono, że dominuje tendencja spadku liczby rolników, a także zmniejsza się liczba gospodarstw poniżej 50 ha, następuje znaczna koncentracja ziemi w gospodarstwach obszarowo dużych.
EN
In the paper the tendency in number offarmers and deferent size farms have been presented. The changes in analyzed countries were different. The dominant tendency is decreasing of farmer’s number and number of farms below 50ha. There is concentration of land in farms over 50ha land.
PL
Przedstawiono genezę powstania, cele i organizację Warsztatów Młodych Ekonomisów Rolnictwa.
EN
In the paper the genese, target and organization of International Agricultural Economists Workshops has been presented.
7
100%
EN
The aim of the study was to recognize the supply chains used in the marketing of fruit and their products, as well as the trends of changes in this sector. The object of the research was fruit production in the world and Poland. The study presents a diagram of the supply chain in agribusiness. A method of graphic presentation of the flow of raw materials and fruit products from producers of raw materials and means of production for agriculture to the final consumer was also used. Trends of changes in the production of fruit and their preserves are presented. The research used literature on the subject, available mass statistics data and data prepared by the Institute of Economics, Agriculture and Food Economy – the National Research Institute. Based on the research, it was found that the fruit logistics chain includes thousands of farmers, many agri-food processing units, wholesale and retail food trade. It must be very flexible, constantly adapting to the challenges of a changing, globalizing market. In conditions of dispersed fruit production, success is determined by the efficiency of chain management combined with solidarity and mutual trust of all participants in the flow of goods, information and financial resources.
PL
Celem badań było rozpoznanie łańcuchów dostaw stosowanych w obrocie owocami i ich przetworami, jak również tendencji zmian w tym sektorze. Przedmiotem badań była produkcja owoców na świecie i w Polsce. Zaprezentowano schemat łańcucha dostaw w agrobiznesie. Zastosowano również metodę graficznej prezentacji przepływu surowców oraz przetworów owocowych od producentów surowców i środków produkcji dla rolnictwa do finalnego konsumenta. Przedstawiono tendencje zmian w produkcji owoców i ich przetworów. W badaniach wykorzystano literaturę przedmiotu, dostępne dane statystyki masowej oraz dane przygotowywane przez Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Na podstawie badań stwierdzono, że owocowy łańcuch logistyczny obejmuje tysiące rolników, wiele jednostek przetwórstwa rolno-spożywczego, hurtowego i detalicznego handlu żywnością. Musi on być bardzo elastyczny, stale dostosowujący się do wyzwań zmiennego i globalizującego się rynku. W warunkach rozproszonej produkcji owoców o sukcesie decyduje sprawność zarządzania łańcuchami, w połączeniu z solidarnością oraz wzajemnym zaufaniem do siebie wszystkich uczestników przepływu towarów, informacji i środków finansowych.
PL
Przedstawiono zróżnicowanie zasobów, organizacji i wyników ekonomicznych osiąganych przez rolników z wykształceniem wyższym, średnim oraz podstawowym i zasadniczym.
EN
In the paper the Author stated that knowledge and science is the main motor of agriculture develop- ment. The author has presented the differentiation of resources, organisation and economic results received by farmers with different level of education. Higher education level strongly connected with better economi- cal results.
PL
Przedstawiono główne problemy doboru tematyki badań oraz opracowania wybranych materiałów i ich publikacji.
EN
In the paper the main base of preparing research and their results has been presented.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.