Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2418

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiebiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
EN
Turbulent and competitive surroundings are forcing enterprises of seeking solutions in the improvement in the effectiveness into acting. Taking decisions concerning allocating connected action outside is one of them with the logistics i.e. of the logistics outsourcing. In the article there presented of the concept the logistic outsourcing is a purpose (along with her potential benefits and restrictions) as forms of the cooperation between suppliers and recipients, which achieving the market success is possible thanks to.
PL
Turbulentne i konkurencyjne otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwania rozwiązań z zakresu poprawy efektywności działania. Jednym z nich jest podjęcie decyzji dotyczących wydzielenia na zewnątrz działań związanych z logistyką, tzn. outsourcingu logistycznego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji outsourcingu logistycznego (wraz z jej potencjalnymi korzyściami i ograniczeniami) jako formy współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami, dzięki której możliwe jest osiągnięcie sukcesu rynkowego.
EN
With accession to the membership of the European Union, environmental management will become an increasingly important issue in companies. The author discusses basic problems involved in introducing environmental management into company operations. In Poland, these subjects have not been worked out in depth.
PL
Wraz z członkostwem w Unii Europejskiej ochrona środowiska w przedsiębiorstwach stanie się szczególnie ważna. Autor podejmuje kwestię podstawowych problemów związanych z wprowadzeniem celów ochrony środowiska do działalności przedsiębiorstw. Dotychczas problematyka ta w naszym kraju nie jest jeszcze dobrze rozwinięta.
PL
Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwie wykazały, że klienci zauważają pozytywny wpływ systemu zarządzania jakością na poprawę procesu produkcyjnego, produktu, obsługi klientów oraz marketingu. W ocenie wewnętrznej, dokonanej przez kierownika działu jakości zauważono poprawę oraz uporządkowanie działań i procesów, w tym również wprowadzanie nowych, podniesienie jakości wyrobów, wzrost wydajności pracy oraz redukcję liczby braków i reklamacji.
EN
The results of researches which were undertaken in chosen enterprise indicated that customers noticed positive influence of the existing quality management system on product, customer service, marketing, production process. A particular attention was paid to internal assessment that show improvement in processes as well reduction of number complaint and growing quality of goods.
EN
The following article covers the competitiveness aspect of Polish enterprises. It tries to estimate the level of competitiveness over the specific period. It also presents some facts about Polish government's attitude towards competitiveness (in form of national development policy) and analyses if business environment of enterprises stimulates them or rather creates more barriers than opportunities in order to becoming more competitive. Enriched in some numeral data from international reports, the article states that Polish enterprises in comparison to other European counties are little competitive.
RU
Статья посвящена вопросу об уровне конкурентоспособности польских предприятий. В ней предпринята попытка оценить зтот уровень и изменения на протяжении нескольких последних лет. Анализируя, насколько национальные регуляции обращают внимание на зтот аспект, статья исследует, может ли окружающая среда быть основним барьером для предприятий в повышении конкурентоспособности. Она противопоставляет предпосылки политик и стратегий действительным отношениям и позициям предпринимателей, а также представляет международную сводку данных на основе результатов, представляемых в признанных международных отчетах.
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.