Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the main goals of ATMs’ management is a thorough analysis of the structure of withdrawals for individual ATM and groups of ATMs installed in similar places. This type of research constitutes a necessary background for decision making about the installation or de‑installation of ATMs in each location type. The most important factors from the point of view of the profitability of the ATM is the number of withdrawals and the value of a single withdrawal. A number of withdrawals from ATM determine the revenue of ATM owners due to interchange fees and advertisements displayed in ATMs at the time of withdrawal. A large number of withdrawals generate large revenues. The value of a single withdrawal has an impact on costs. The larger withdrawals generate larger costs including preparation and delivery of cash for an ATM and “freezing” of funds in the ATM. The main goal of this research was to identify locations of the ATMs generating largest revenues i.e. locations with a large number of withdrawals and small value of single withdrawal. In addition, we tested hypotheses concerning differences in a number of withdrawals and values of single withdrawals from ATMs installed in different types of locations. In this paper, we used a time series of numbers and values of withdrawals from ATMs supplied by one of the largest ATMs networks in Poland. The data set concerns ATM’s located in Małopolskie and Podkarpackie provinces in Poland. In the research concerning the structure of withdrawals, we have used basic descriptive statistics and selected statistical tests. The study concluded with the selection of locations where with high probability installation of ATM would generate profits. The results of the analysis may be of interest to owners of networks with respect of the choice of location type.
PL
Jednym z elementów procesu zarządzania siecią bankomatową jest dogłębna analiza struktury wypłat z poszczególnych bankomatów oraz z określonych grup bankomatów o zbliżonej lokalizacji. Jest to element niezbędny przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji dla nowych bankomatów oraz o likwidacji określonego bankomatu lub bankomatów z jakiegoś typu lokalizacji. Ważnymi elementami struktury wypłat, zwłaszcza w ujęciu opłacalności funkcjonowania bankomatu, są liczba oraz wielkość wypłat z bankomatu. Liczba wypłat z bankomatu jest związana bezpośrednio z przychodami operatora z tytułu opłaty interchange oraz reklam wyświetlanych podczas korzystania z bankomatu przez klienta. Im większa liczba operacji wypłat, tym większe przychody dla operatora sieci. Z kolei wielkość wypłat powiązana jest bezpośrednio z kosztami, jakie ponosi operator. Większe wypłaty z danego bankomatu oznaczają wyższe koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem gotówki do bankomatu oraz jej „zamrożeniem” w bankomacie. Celem przeprowadzonych badań jest wskazanie tych typów lokalizacji bankomatów, które potencjalnie przynoszą największe zyski, tzn. występuje w nich najwięcej wypłat o stosunkowo niskiej wartości. Dodatkowo zweryfikowano, czy występuje istotne zróżnicowanie w liczbie wypłat oraz w wielkości wypłat pomiędzy grupami bankomatów z różnych typów lokalizacji. W analizie wykorzystano szeregi czasowe liczby i wielkości wypłat z bankomatów jednego z największych operatorów sieci bankomatowych w Polsce. Dane dotyczą bankomatów zlokalizowanych w województwach małopolskim i podkarpackim. W celu porównania struktury wypłat oraz wykazania ich zróżnicowania w poszczególnych bankomatach i grupach bankomatów wykorzystano podstawowe miary statystyczne oraz wybrane testy statystyczne. W wyniku przeprowadzonych badań zostały wyodrębnione te typy lokalizacji, w których instalowanie bankomatów z dużym prawdopodobieństwem przyniesie większy dochód. Przeprowadzone analizy mogą posłużyć operatorom bankomatowym przy wyborze typu lokalizacji.
2
Content available remote Modeling of withdrawals from selected ATMs of the "Euronet" network
100%
EN
This paper deals with the problem of withdrawals from Automated Teller Machines (ATMs), using daily data for selected ATMs installed by the Euronet network in the Polish provinces of Małopolska and Podkarpacie for the period from January 2008 to March 2012. The main aim of this paper is an estimation of the proper econometric models for withdrawals time series and attempt to forecast future demand on cash flow in ATMs in respect to their localization. This is necessary to establish a replenishment schedule. The results of computations suggest that models built on the basis of SARIMA methodology are useful tools for an modeling daily withdrawals time series. This kind of model can be applied independently of the localization of an ATM. The exercises for ex post data imply ex post forecast errors under 20%. This size of forecast errors is lower than the bias of actual replenishment scheduling.
XX
Information about the distribution of withdrawals is very essential for ATM networks. It sup- ports optimization of the replenishment process for ATMs. The conducted research showed that the daily distribution of withdrawals was similar among the examined ATMs owned by the Euronet company. Location was the main factor in determining empirical distribution on the same days of the week. Logistic distribution fit best to withdrawals from ATMs located in shopping centers, bank branches, shops, and supermarkets. In addition, uniform distri- bution was found to be the best alternative for withdrawals from ATMs operating at petrol stations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.