Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znaczenie gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available Znaczenie gospodarcze bartnictwa (XV-XVIII w.)
100%
PL
Rośliny przemysłowe spełniają ważną rolę w produkcji rolniczej. W Polsce są uprawiane na powierzchni 775 tys. ha i zajmują 7,2% w strukturze zasiewów. Stanowią ważną produkcję towarową (7,0% produkcji rolniczej ogółem i 18 % produkcji roślinnej). Dostarczają surowca wielu gałęziom przemysłu, ich uprawa oraz przerób daje zatrudnienie setkom tysięcy osób. Uprawa roślin przemysłowych wymaga dużej wiedzy i jest nośnikiem postępu w całym rolnictwie. Do najważniejszych roślin przemysłowych w Polsce należą: burak cukrowy, rzepak oraz rośliny zielarskie. Krajowe warunki przyrodnicze i demograficzne sprzyjają osiąganiu dobrych wyników produkcyjnych (ilościowych i jakościowych).
EN
Economical importance of industrial crops. Industrial crops play greate importance in agricultural production. In Poland they are cultivated on area of 775 th. ha and ocupy 7,2 % of cultivated lands. They are important marketable products (7,0 % of total agricultural production and 18 % of plant's production). They supply raw material for several branches of industry. Their culture and processing assure employment hundreds thousands of people. Cultivation of industrial crops needs great knowledge, that is transferred to other branches of agriculture. The most important industrial crops in Poland are: sugar beets, rape-seed and herb-cultivation. Polish natural and demographic conditions are favourable for obtaining good results (both quantitative and qualitative) in production of industrial crops.
PL
Na tle podziału typologicznego łąk omówiono szczegółowo łąki łęgowe. Wyróżnia się i charakteryzuje cztery rodzaje łąk łęgowych, ich powierzchnie, możliwości produkcyjne, dostępność do użytkowania i zabiegów pratotechnicznych, rolę i znaczenie łęgów w środowisku przyrodniczym.
EN
Against a bachground of typological meadow repartition the marshy meadows have been in detail discussed. The four kinds of marshy meadows: their surface, productive possibilities, accessibility and meaning among the nature environment have been specified.
RU
На фоне типологического подразделения лугов подробно рассматриваются пойменные луга. Выделяются и характеризуются четыре виды пойменных лугов, их поверхность, производственные возможности, доступность для пользованния и пратотехнических приемов, роль и значение пойменных лугов в природной среде.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.