Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fermentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The current study was initiated to isolate and characterize yeasts from wet Arabica coffee processing wastes for bioethanol production. Yeast isolates were retrieved from wet Arabica coffee processing effluent1, effluent2, effluent3, pulp1 and pulp2. The yeast isolates were screened and characterized for ethanol production following standard methods. All the isolates were first tested for carbohydrate fermentation in appropriate medium. Selected ethanol producing isolates were tested for various parameters. Yeast isolates from pulp (ACP12) and effluent (ACE12) showed significantly high counts at 20% glucose concentration with the highest population number of 2.16 ±1.00×108 and 1.21±1.00×108 CFU/ml, respectively. Isolate ACP12 showed higher population number (9.7±1.00×107 CFU/ml) than the standard culture (Saccharomyces cerevisiae) with colonies count of 8.7±1.00×107 CFU/ml at 30 °C. Moreover, yeast isolate (ACP12) showed higher colonies count (9.8 ±1.00×107 CFU/ml) compared to the standard strain (8.7±1.00 ×107 CFU/ml) at pH 5.0. Based on morphological, physiological and biochemical characteristics, the two isolates (ACE12 and ACP12) were tentatively identified as genus Saccharomyces. Total sugar concentration on (90%) was obtained from pulp1. Isolate ACP12 showed the maximum ethanol production (6.2 g/l) from pulp1 compared to the standard isolate (5.49 g/l) and the other test yeasts. From this study, it can be concluded that isolate ACP12 has an inherent potential of ethanol production from coffee pulps compared to the rest yeast isolates and needs further supplementary activities to qualify it for industrial application.
2
Content available Microbial amylases: A review
100%
EN
Microbial amylases are enzymes produced by microorganisms to hydrolyze starch. There are three types of microbial amylases: alpha-amylase, beta-amylase and glucoamylase. Each of these amylases has a unique way of acting on starch to yield simple glucose monomers. Microorganisms, plants, and animals are sources of amylases, but much attention is given to microorganisms since the amylases produced by them have greater thermal stability and give rise to different sugar profiles, thus meeting industrial demands. Two major groups of microorganisms play pivotal role in amylase production: bacteria and fungi. Starch is the substrate used in amylase production. Between the two fermentation processes used in amylase production (i.e. submerged fermentation and solid state fermentation), the latter is more advantageous as it saves cost, generates little effluent, and has high volumetric productivity. Microbial amylases are greatly applied in pharmaceutical, food, chemical, paper and distilling industries.
3
Content available remote Separation of volatile compounds from fermentation broth by membrane distillation
100%
EN
The diluted ethanol solutions and fermentation broth (Saccharomyces cerevisiae) were separated by membrane distillation (MD). Hydrophobic macroporous (pore size 0.2 μm) capillary polypropylene membranes, Accurel PP V8/2 HF and Accurel PP S6/2, were used for these studies. The MD process can be successfully applied to remove the volatile components from the fermentation broth. Besides ethanol, propionic and acetic acids were moved from the broth to the distillate. Therefore, the course of the fermentation carried out in a membrane distillation bioreactor considerably accelerate its rate and increase the efficiency by a selective removal of fermentation products. It was found that the broth subjected to the separation did not affect the hydrophobic properties of the polypropylene membrane assembled in the MD modules.
4
Content available remote Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w systemach biorafineryjnych
100%
PL
W wyniku stałej eksploatacji, zasoby źródeł paliw kopalnych nieuchronnie maleją. W dobie zrównoważonego rozwoju naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań produkcji energii, aby nie dopuścić do całkowitego wykorzystania danych zasobów i zapobiec globalnemu kryzysowi energetycznemu. Możliwości takie daje wykorzystanie biorafinerii bazujących na procesie fermentacji surowców organicznych. Polska posiada ogromny potencjał do produkcji biomasy lignocelulozowej. Dodatkowo, jako substraty do procesu fermentacji na terenie Polski, zastosować można generowane w ogromnych ilościach osady ściekowe, odpady organiczne z przemysłu rolno-spożywczego oraz frakcję organiczną odpadów komunalnych. Przedstawiono trzy koncepcje biorafinerii możliwych do budowy na terenie Polski, wykorzystujących biomasę lignocelulozową, osady ściekowe i odpady organiczne. Oprócz charakterystyki substratów, zachodzących procesów oraz możliwych do uzyskania produktów przedstawiono także potencjalne zalety, wady oraz koncepcje rozwoju biorafinerii.
EN
A review, with 40 refs., of lignocellulosics, sludge and org. wastes-based biorafinery processes.
PL
Badano stan fizjologiczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae V30 unieruchomionych w kulkach (0 3 mm) żelu alginianu glinu podczas ciągłej fermentacji etanolowej prowadzonej w temperaturze 35°C. Pożywkę stanowił wodny roztwór glukozy o stężeniu 100 g/l z dodatkiem ekstraktu drożdżowego i soli mineralnych. Proces prowadzono w czterech fermentorach różniących się sposobem ułożenia kulek złoża wewnątrz reaktora: fermentorze kolumnowym pionowym ze złożem upakowanym FKPZU, fermentorze ze złożem upakowanym FZU, fermentorze kolumnowym pionowym ze złożem warstwowym FKPZW, fermentorze kolumnowym półkowym FKP. Proces fermentacji prowadzono przy trzech szybkościach rozcieńczania: 0,25; 0,33 i 0,5 h"1. Objętość robocza każdego fermentora była jednakowa i wynosiła 0,6 l. We wszystkich próbach fermentacyjnych stosowano takie samo stężenie drożdży 5 gD100/l objętości roboczej reaktora. Stan fizjologiczny drożdży oceniano na podstawie procentowego udziału komórek pączkujących i produktywności właściwej. Najlepszym stanem odznaczały się komórki pracujące w reaktorze półkowym FKP - ok. 40% komórek pączkujących i produktywność 1,4 - 1,7 get/gD.h, natomiast najgorszym w fermentorze kolumnowym pionowym ze złożem upakowanym FKPZU. Reaktor półkowy okazał się również najlepszy pod względem produktywności etanolowej - przy szybkości rozcieńczania 0,5 h~1 osiągnięto produktywność 8,6 g/l -h.
EN
The physiological condition of the yeast cells Saccharomyces cerevisiae V30 immobilised in spheres (0 3 mm) of aluminium alginiane gel during continuous ethanolic fermentation carried out at 35°C was investigated. The feeding solution was made of an aqueous glucose solution of 100 g/L concentration supplemented with yeast extract and mineral salts. The process was conducted in four fermenters, which varied the way the spheres packed within the reactor: a vertical column fermenter with a packed bed (FKPZU), a fermenter with a packed bed (FZU), a vertical column fermenter with a layered bed (FKPZW) and a tray column fermenter (FKP). The fermentation process was carried out at three rates of dilution: 0,25, 0,33 and 0,5 h'1. The effective volume of each fermenter was the same and equalled 0,6 L. In all fermentation runs the same yeast concentration was applied, i.e. 5 gD100/L of the reactor volume. The physiological conditions of the yeast were evaluated based on the percentage contribution of the gemmating cells and their specific productivity. The best state was found for the cells produced in the tray fermenter (FKP) - ca. 40% of the gemmating cells with productivity 1,4-1,7 get/gD h, while the worst - in the vertical column fermenter with a packed bed (FKPZU). The tray reactor was also found as the best with respect to its ethanol productivity - at the dilution rate of 0,5 h-1 a productivity of 8,6 g/L h was achieved.
EN
Sweet sorghum juice and traditional ethanol substrate i.e. sugarcane molasses were used for ethanol production in this work. At the end of the fermentation process, the sweet sorghum juice yielded more ethanol with higher ethanol concentration compared to sugarcane molasses in all experiments. The sweet sorghum juice had higher cell viability at high ethanol concentrations and minimum sugar concentration at the end of the fermentation process. The ethanol concentration and yield were 8.9% w/v and 0.45 g/g for sweet sorghum in 80 h and 6.5% w/v and 0.37 g/g for sugarcane molasses in 60 h, respectively. The findings on the physical properties of sweet sorghum juice revealed that it has better physical properties compared to sugarcane molasses, resulting to enhanced performance of sweet sorghum juice for ethanol production.
EN
Sapindus saponins are potential biosurfactants that can widely be used to replace many chemical cleaning products. This study aimed to investigate the water extraction of saponins from the pericarps of Sapindus mukorossi and enhance the sensory properties of the extract by yeast fermentation. Extraction conditions including temperature, solid-to-liquid ratio, extraction time, and number of extraction times were studied. A yield of 21.4% was obtained by 2 h of extraction at 80 °C with a solid-to-liquid of 1/6 (w/v) and two times. Fermentation was used to purify the Sapindus extract, inoculum amount and fermentation time were optimized. The fermentation by S. cerevisiae (2%) within 4 days significantly improved the color and smell of aqueous extract, turbidity decreased by 75.6%, total sugar content decreased by nearly 50% and saponins content slightly decreased. These results could contribute to the development of industrial–scale production of Sapindus saponins.
EN
Municipal solid waste management and its disposal are considered one of the major challenges facing the urban communities around the world. Effective solid waste treatment involves a variety of approaches, treatment technologies and concepts to ensure the protection of public health and the environment. Waste landfill is the method most commonly used worldwide, despite all the significant environmental, health and economic consequences. Thus, alternative methods such as the municipal solid waste pretreatment, fermentation, ethanol fermentation and anaerobic fermentation have been the focus of heightened attention. Using these methods, an alcohol-containing liquid was obtained from 1.5 kg of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW), which had an ethanol percentage of 97.45%. Consequently, if properly managed and used, municipal solid waste can be a viable source of energy rather than a source of pollution.
10
100%
EN
Sweet sorghum juice and traditional ethanol substrate i.e. sugarcane molasses were used for ethanol production in this work. At the end of the fermentation process, the sweet sorghum juice yielded more ethanol with higher ethanol concentration compared to sugarcane molasses in all experiments. The sweet sorghum juice had higher cell viability at high ethanol concentrations and minimum sugar concentration at the end of the fermentation process. The ethanol concentration and yield were 8.9% w/v and 0.45 g/g for sweet sorghum in 80 h and 6.5% w/v and 0.37 g/g for sugarcane molasses in 60 h, respectively. The findings on the physical properties of sweet sorghum juice revealed that it has better physical properties compared to sugarcane molasses, resulting to enhanced performance of sweet sorghum juice for ethanol production
11
Content available Non-alcoholic beer production – an overview
88%
EN
Through years beer became one of the best known alcoholic beverages in the world. For some reason e.g. healthy lifestyle, medical reasons, driver’s duties, etc. there is a need for soft drink with similar organoleptic properties as standard beer. There are two major approaches to obtain such product. First is to interfere with biological aspects of beer production technology like changes in mashing regime or to perform fermentation in conditions that promote lower alcohol production or using special (often genetic modified) microorganism. Second approach is to remove alcohol from standard beer. It is mainly possible due to evaporation techniques and membrane ones. All these approaches are presented in the paper.
EN
In batch fermentation of whey, selection of suitable species at desired conditions such as substrate, product concentrations, temperature and inoculum size were investigated. Four Lactobacillus species and one Lactococcus species were screened for lactic acid production. Among them L. bulgaricus ATCC 11842 were selected for further studies. The optimal growth of the selected organism for variable size of inocula was examined. The results indicated that inoculum size had insignificant effect on the cell and lactic acid concentration. The effect of temperature was also studied at 32, 37, 42 and 47°C. Results showed that the concentration of cell dry weight increased with increment of temperature from 32 to 42°C. The maximum cell and lactic acid concentration was obtained at 42°C. The effect of initial substrate concentration on lactic acid production was also examined. The optimum initial lactose concentration was found to be 90 g/l.
EN
During the process of fermentation, the chemical compositions of trifoliate orange (Poncirus trifoliate (L). Raf) changed greatly. To provide a completely phytochemical profile, high-performance liquid chromatography-diode array detector-hyphenated with tandem mass spectrometry (HPLC–DAD–ESIMS/ MS) has been successfully applied to screen and identify the unknown constituents of trifoliate orange during fermentation, which make it available for the quality control of fermented products. Multivariate statistical analysis was performed to classify the trifoliate oranges based on the status of fermentation. A total of 8 components were identified among the samples. Hierarchical Clustering Analysis (HCA) and Principal Component Analysis (PCA) demonstrated the fermented and unfermented trifoliate oranges were obviously different, an effective and reliable Partial Least Square Discriminate Analysis (PLS-DA) technique was more suitable to provide accurate discrimination of test samples based their different chemical patterns. Furthermore, a permutation validated the reliability of PLS-DA and variable importance plot revealed that the characterized syringing, naringin, and poncirin showed the high ability to distinguish the trifoliate oranges during fermentation. The present investigation could provide detailed information for the quality control and evaluation of trifoliate oranges during the fermentation process.
EN
The use of acids in the hydrolysis of starch for industrial and domestic purpose have become relatively unstable, expensive, difficult to control and even harmful to users over the years. This study aimed at isolating and characterizing alpha -amylase producing yeasts and investigate the effects of different cultural and physico-chemical parameters on the production of alpha- amylase. A total of forty- three (43) yeast strains were isolated from different fermented foods such as ogi, wara, palm wine and kunu. The isolates (OG9 and WR4) had the highest activity and were identified as: Candida tropicalis strain IFM 63517 and Candida tropicalis strain CMC 1836 respectively. Fermentation parameters such as incubation period, pH, temperature, effect of surfactants, carbon and nitrogen source were optimized using submerged fermentation. The optimum pH, temperature and incubation period for enzyme production were: 5.0, 30 °C and 48 hours respectively. Of the carbon sources, soluble starch at 1% concentration was observed to be the best carbon source for enzyme production using the two yeasts. Yeast extract at 1% concentration was ideal nitrogen source for the yeasts. Surfactants Tween-80 was most effective for enhancement of alpha amylase production. Cacl2 supported the highest alpha amylase activity for both strains. This study revealed that favourable fermentation conditions and the selection of suitable growth parameters played key roles in the production of alpha amylase by Candida tropicalis. Soluble starch is a good substrate for alpha amylase production. Alpha- amylase producing yeast strains with increasing enzyme activities at high temperature are promising candidates for industrial application.
15
88%
EN
1,3-propanediol is a promising monomer with many applications and can be produced by bioconversion of renewable resources. The separation of this product from fermentation broth is a difficult task. In this work, the application of cation exchange resin for the separation of 1,3-propanediol from model aqueous solution was examined. The best effect of separation of 1,3-propanediol from glycerol using sorption method was obtained for H+ resin form, although the observed partition coefficient of 1,3-propanediol was low. On the basis of the results of the sorption of 1,3-propanediol, the ionic forms of the resin were selected and used in the next experiments (H+, Ca2+, Ag+, Na+, Pb2+, Zn2+). The best results in ion exchange chromatography were obtained for cation exchange resin in H+ and Ca2+ form. The use of smaller particle size of resin and a longer length of the column allows to obtain better separation of mixtures.
EN
1,3-propanediol is a promising monomer with many applications and can be produced by bioconversion of renewable resources. The separation of this product from fermentation broth is a difficult task. In this work, the application of cation exchange resin for the separation of 1,3-propanediol from model aqueous solution was examined. The best effect of separation of 1,3-propanediol from glycerol using sorption method was obtained for H+ resin form, although the observed partition coefficient of 1,3-propanediol was low. On the basis of the results of the sorption of 1,3-propanediol, the ionic forms of the resin were selected and used in the next experiments (H+, Ca2+, Ag+, Na+, Pb2+, Zn2+). The best results in ion exchange chromatography were obtained for cation exchange resin in H+ and Ca2+ form. The use of smaller particle size of resin and a longer length of the column allows to obtain better separation of mixtures.
EN
The development of civilization contributed to the exponential growth in the production of plastics. Policy of the, so-called, “European Green Deal” places particular emphasis on reducing the use of plastics through various mechanisms, including their reuse, recycling and, in particular, the development of new biodegradable and compostable plastics. In order to check if plastics are suitable for biodegradability and compostability they must undergo a series of tests in accordance with applicable standards. The biodegradation test procedures are very general and allow for the use of different temperatures of the biodegradation process in the test. The aim of the research was to evaluate the influence of temperature on the biodegradation process of selected packaging materials. The obtained results show a significant influence of the temperature of the biodegradation process of all 3 tested types of packaging materials: oxy-biodegradable, corn starch and paper. Statistically significant differences in the biodegradation rate of the tested packaging materials were demonstrated in as low as 40°C, despite the low intensity of the process. As the process temperature increased to 45 and 50°C, a statistically significant increase in CO2 productions was recorded. CO2 is produced by the degradation of polymers and is an indicator for this process. At 50°C, the highest decomposition rate, resulting in the highest CO2 production, was recorded in the case of corn starch films. Oxy-biodegradable material showed worst degradation potential what excludes it from composting processes.
18
Content available remote Fermentative Hydrogen Production - Process Design and Bioreactors
88%
EN
Substitution of fossil fuels with alternative energy carriers has become necessary due to climate change and fossil fuel shortages. Fermentation as a way of producing biohydrogen, an attractive and environmentally friendly future energy carrier, has captured received increasing attention in recent years because of its high H2 production rate and a variety of readily available waste substrates used in the process. This paper discusses the state-of-the-art of fermentative biohydrogen production, factors affecting this process, as well as various bioreactor configurations and performance parameters, including H2 yield and H2 production rate.
EN
The aim of the studies was the influence comparison of the three kinds of blood products: brown and black dried livexes and blood meal, added to sheep forage, on total protein level, energy value, volatile fatty acids (VFA) amount, levels of carbon dioxide and methane in caecal content of the animals. The samples of caecal content were taken from the sheep immediately after slaughtering, i.e. 2,5 hrs after morning feeding. The livex and blood meal were added to the forage in the amount of 2%. During in vivo application of these nonconventional dietary supplements, the significant inhibitory livex (black and brown) effect on methane level in the sum of caecal gases (45,5% increase for black and 33,4% for brown livex, respectively). Energy of caecal content was about 30% higher in sheep fed with black livex. Respective percentage was about 40% and about 20% for the brown livex and blood meal respectively.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.