Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2374

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rosliny uprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
EN
The interception of atmospheric precipitation in plants is the first hydrological process which differentiates precipitation at the ground surface. That is why the problem of measuring the interception of precipitation has attracted the attention of many scientists. This paper includes a characterization of the measuring instruments and the methods of investigation used in previous studies. It also shows the authors’ conception of measuring this phenomenon with the help of a gutter rain gauge. Interception passed with this instrument proved its satisfactory usefulness for measuring the interception of precipitation in stands of cultivated plants.
PL
W oparcowaniu dokonano syntetycznego przeglądu metod pomiaru intercepcji opadów atmosferycznych, wykonywanych głównie w lasach. W Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Lublinie opracowano, korzystając częściowo z rozwiązań wcześniejszych, dwa typy deszczomierzy do pomiaru opadów w łanach roślin uprawnych. Obydwa deszczomierze mają powierzchnie zbiorcze równe po 200 cm²: jeden w kształcie okręgu z roślinami wewnątrz przyrządu, drugi ma kształt prostokąta (5 x 40 cm ) i jest ustawiany w łanach roślin. Deszczomierzami w kształcie prostokąta wykonano kilka serii pomiarów, po 10 powtórzeń w serii, w trawie i w roślinach uprawnych: bobiku, jęczmieniu jarym, pszenicy ozimej i życie ozimym. Obliczono średni opad z 10 powtórzeń, wielkość intercepcji, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności, które wykazały znaczną zmienność warunków, ale również przydatność przyrządu do pomiaru intercepcji.
EN
Interception of atmospheric precipitation in stands of four cultivated plants, broad bean, spring barley with red clover as companion crop, winter wheat and winter rye, was examined at the Experimental Agriculture Station in the south-east part of Poland in the years 1987-1990. The interception in the above plants' canopies ranged from 22.4 % (winter rye) to 46.5% (spring barley). However, the lowest relative variation, characterized by the coefficients of variability, was found for the values of interception under spring barley, while the highest was under winter rye. Positive coefficients of skewness that have been used to characterize the type of distribution of the interception values mean that higher interception values are prevalent under all the studied crops. Classifying all the observations into class ranges of 10 %, it is evident that most frequent interceptions under broad bean, spring barley and winter wheat are within the class range from 30 to 40 %, while under winter rye from 40 to 50%. In class ranges of higher limits the number of cases was even higher. The correlation coefficients between the total amount of rainfall on free spaces and the values of interception were negative in all the cases analysed. This proves there is a decrease in the percentage amount of water intercepted by plants with an increase in the total amount of precipitation.
PL
Badania intercepcji opadów atmosferycznych w łanach redlin uprawnych prowadzono w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie koło Lublina (51°14’N, 22°38’ E) w latach 1987-1990. Badaniami objęto żyto ozime, pszenicę ozimą, jęczmień jaty i bobik. Pomiary intercepcji wykonywano przy pomocy deszczomirzy własnej konstrukcji, o wymiarach 4x50 cm (powierzchnia 200 cm²), czyli takiej samej jak w deszczomierzach Hellmanna. Deszczomierze te w liczbie po 10 sztuk umieszczono na dnie badanych łanów roślin. Średnia wartość intercepcji opadowej wahała się od około 22,4 % w życie ozimym do 46,5 % w jęczmieniu jarym. Wartość intercepcji zależała od wysokości roślin, zwartości łanu i przede wszystkim od wysokości opadów atmosferycznych. Istotną rolę odgrywały również fazy rozwojowe roślin, gdyż od nich zależała powierzchnia łodyg i liści, na których zatrzymywała się woda opadowa. Typowe było zmniejszanie się intercepcji wraz ze wzrostem liści przy opadach o małej wysokości. Stwierdzono również, że podczas opadów o dużej wysokości wyniki w serii 10 powtórzeń pomiarów intercepcji różnicowały się w mniejszym stopniu.
Aura
|
1997
|
nr 12
21-23
EN
Activity of the oldest tribes was reduced to searching food. Fruit, roots, bulbs, rhizomes and other parts of plants were sought. Collecting food for everyday needs was possible only in favourable climatic conditions, otherwise storing food, mainly of plant origin, was necessary. Careful observing of nature led to sowing seeds, and, as the next step, to planting usable cultivars. This resulted in growth of agriculture and settled life, and this provided conditions for development of our civilisation. Currently grown plants derive from nine large centres. This publication introduces a series of articles on origin of main cultivars.
PL
Zajęcia najstarszych ludów sprowadzały się do czynności mających na celu zaspokojenie głodu. Wyszukiwano owoce, korzenie, kłącza, bulwy i inne części roślin, nadające się do spożycia. Zbieractwo na potrzeby dnia codziennego możliwe było tylko w sprzyjającym klimacie. W innych warunkach konieczne było gromadzenie zapasów pożywienia, głównie roślinnego. Wnikliwa obserwacja przyrody doprowadziła do celowego rozsiewania nasion, a następnie — uprawy użytecznych roślin. Doprowadziło to do rozwoju rolnictwa i prowadzenia osiadłego trybu życia, a to stworzyło warunki do powstania cywilizacji. Obecnie uprawiane na świecie rośliny pochodzą z dziewięciu wielkich ośrodków. Tekst autora jest wstępem do cyklu artykułów, omawiających pochodzenie głównych roślin użytkowych.
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.