Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deaf culture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tourism Activities of Deaf Poles
100%
EN
The chief aim of the research was to identify tourism activities of Deaf Poles. The study was conducted in 2007, and it included 191 Deaf adult Poles. The research data was collected mainly on the basis of questionnaire surveys conducted with the assistance of a sign language interpreter, individual interviews, and participant observation during tourist trips. The results were used as a basis for developing a conceptual framework for creating databanks for analyzing the data. The following statistical methods were employed: statistical significance level (p) and Tourist Information Systems (TIS), adapted to the needs of sign language users. The conceptual framework is based on the idea of active participation of Deaf individuals in creating Tourist Information Systems, cooperation networks (clusters), and the potential of Information Communications Technologies (ICTs).
|
|
nr 1
17-32
EN
The chief aim of the research was to identify tourism activities of Deaf Poles. The study was conducted in 2007, and it included 191 Deaf adult Poles. The research data was collected mainly on the basis of questionnaire surveys conducted with the assistance of a sign language interpreter, individual interviews, and participant observation during tourist trips. The results were used as a basis for developing a conceptual framework for creating databanks for analyzing the data. The following statistical methods were employed: statistical significance level (p) and Tourist Information Systems (TIS), adapted to the needs of sign language users. The conceptual framework is based on the idea of active participation of Deaf individuals in creating Tourist Information Systems, cooperation networks (clusters), and the potential of Information Communications Technologies (ICTs).
3
Content available Implanty ślimakowe – etyka a wybór
76%
EN
Tomaszewski Piotr, Implanty ślimakowe – etyka a wybór [Cochlear implants – ethics and choices]. „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” nr 2(14) 2018, Poznań 2018, pp. 155–181, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2018.14.13. This study discusses the ethical issue of the development of hearing technology in the form of cochlear implants that are used by an ever-growing number of deaf and hard of hearing people. The development of this kind of technology has progressed so quickly all over the world, including Poland, that the deafness paradigms have drastically changed. This may affect, to a greater or lesser degree, not only the implementation of early support programmes, but also the image of the Deaf communities using their respective sign languages on a daily basis. It is therefore necessary to create an eclectic model of education for deaf and hard of hearing people which would allow for the ethical option to integrate the conflicting approaches on the proper procedure for deciding on the language (spoken or signed) and the culture (the hearing or the Deaf one) for the development of deaf and hard of hearing students with cochlear implants or hearing aids.
4
63%
PL
Głusi ludzie posługujący się naturalnym językiem migowym tworzą społeczność Głuchych. Postrzegani są oni coraz częściej przez badaczy jako mniejszość językowa, kulturowa czy etniczna. Język, którym się posługują, pozwala im nie tylko na porozumiewanie się, ale też na tworzenie odrębnej kultury. Dzięki temu językowi oraz odmiennym doświadczeniom życiowym powstaje też unikatowy humor Głuchych, który odgrywa szczególną rolę, ponieważ służy spajaniu społeczności oraz kształtowaniu poczucia jedności. Artykuł pokazuje charakterystyczne tematy żartów Głuchych, do których należą: prezentowanie głuchoty jako wartości, relacja Głuchy–słyszący, żartowanie z samych siebie. W artykule humor Głuchych został przeanalizowany w odniesieniu do cech humoru etnicznego.
EN
Deaf people who communicate by natural sign language form a Deaf community. Various researchers frequently treat them as a linguistic, cultural and ethnic minority. The language which is used by the deaf allows them not only to communicate but also it enables them to form a separate culture. Both the sign language and different life experience contribute to the development of a unique sense of humor of the deaf. It plays a special role in the deaf environment because it bonds the whole community and shapes the sense of unity. The article presents the most characteristic topics of jokes present in the deaf culture. They are as follows: presenting deafness as a value, the relationship between a deaf person and a hearing one, making fun of oneself. In the article, Deaf humor has been analyzed with reference to characteristics of ethnic humor.
EN
Didactics of foreign phonic languages in Europe is often based on the Common European Framework of References for Languages. Teaching Polish Sign Language (PSL) to hearing people is substituted by teaching them Signed Polish, which results in many obstacles in the communication process between deaf and hearing. This article concentrates on different measures to make communication possible and emphasizes the need of teaching PSL to hearing people using standards of Common European Framework of References for Languages.
EN
The article focuses on hearing assistive technologies for hearing impaired people, and analyzes them in terms of the development of Deaf Culture. The culture of this community manifests itself through their attachment to the use of sign language and in various artistic activities which strengthen the identity of the members and supporters. With various assistive technologies available (particularly hearing aids and cochlear implants), a cultural dilemma arises related on the one hand to the cyborgisation and on the other hand to the neo-Luddism of the deaf and hard of hearing. Most of them avail of technology, but at the price of a certain level of cyborgization. However, there is a minority in Deaf Culture which, wishing to preserve its Deaf identity, rejects technology, thus subscribing to the technophobic process of opposing technological devices and machines, initiated by the Luddites in the 19th century.
EN
Accessibility of culture and art to the deaf and hard of hearing is the topic of the doctoral dissertation prepared by the author under the supervision of Professor Aneta Pawlowska in the Doctoral School of Humanities at the University of Lodz' and the “Ja-Ty-My” Social Support Association, entitled “The Problem of Accessibility of Information in Public Institutions and Social Economy Entities in the Field of Culture and Art for People with Hearing Loss and Disabilities in Poland. Recommendations and standards.” This chapter adopts the insider perspective of a deaf researcher to examine the issue of broadly understood accessibility basing on the Deafland [Glusza] exhibition at the Silesian Museum in Katowice. It is a breakthrough show in Poland in terms of the subject matter and the use of available technical solutions for people with special needs.
PL
Dostępność kultury i sztuki dla osób niesłyszących i słabosłyszących jest tematem rozprawy doktorskiej przygotowanej przez autorkę pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Pawłowskiej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" pt. "Problem dostępności informacji w instytucjach publicznych i podmiotach ekonomii społecznej w zakresie kultury i sztuki dla osób z dysfunkcją słuchu i niepełnosprawnością w Polsce. Rekomendacje i standardy." W artykule tym przyjęto wewnętrzną perspektywę niesłyszącego badacza, aby zbadać problem szeroko rozumianej dostępności w oparciu o wystawę Deafland [Głusza] w Muzeum Śląskim w Katowicach. Jest to wystawa przełomowa w Polsce pod względem tematyki i wykorzystania dostępnych rozwiązań technicznych dla osób o specjalnych potrzebach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.