Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja ciśnieniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Mimo iż kanalizacja ciśnieniowa, zwana też niskociśnieniową, znajduje w naszym kraju coraz szersze zastosowanie, to nadal jest to technologia marginalna. Jest to o tyle dziwne, że obecnie kanalizację projektuje się i buduje głównie na terenach wiejskich, a więc tam, gdzie zalety kanalizacji ciśnieniowej w stosunku do tradycyjnych rozwiązań są najlepiej widoczne.
PL
Po dokonaniu analizy przypadku opisanego w poprzednim artykule, zadano pytanie: jak powinna być zaprojektowana sieć, aby funkcje celu zostały zrealizowane i aby sieć nie sprawiała użytkownikowi kłopotów? Poniżej przedstawiono propozycję rozwiązania problemu, w oparciu o wymiarowanie kanalizacji wg kryteriów funkcji celów.
PL
W miarę kanalizowania terenów o charakterze podmiejskim i wiejskim, o coraz mniej zwartej zabudowie i położonych na coraz trudniejszych hydrogeologicznie terenach, zaczęto szukać alternatywnych rozwiązań dla grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych. Spowodowane to było przede wszystkim wysokimi koszta mi inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi sieci konwencjonalnych. Jednym z takich alternatywnych rozwiązań była kanalizacja ciśnieniowa.
PL
Studia i analizy opracowywane w ostatnich latach w Polsce projektów skanalizowania rejonów wiejskich wykazują, jak dużo błędów koncepcyjnych, podobnych do tych, jakie wiele lat temu nagminnie popełniano w Austrii, jest w nich zawartych. Dziś, już choćby z tytułu dostępności dla gmin środków przewidzianych na opracowywanie projektów inwestycji komunalnych, inwestorzy, gminy lub związki powinny korzystać z usług niezależnych ekspertów-doradców, zanim zdecydują się podpisać umowy przesądzające o losach ich systemów na następne 30 lat.
PL
Przystępując do realizacji zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej, inwestorzy (najczęściej samorządy) stają przed problemem ograniczonych środków finansowych. Budowa systemu kanalizacyjnego wymaga dużo wyższych nakładów niż np. budowa systemu wodociągowego.
PL
Projektowanie układów sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz kontrola ich pracy w warunkach eksploatacyjnych wywołuje konieczność rozwiązywania trzech rodzajów zadań obliczeniowych, podobnie formułowanych jak dla przewodów wodociągowych [3]. Jednak, ze względu na znaczne różnice własności fizycznych ścieków i wody czystej, przepływy ścieków powinny być obliczane z zastosowaniem różnych zależności funkcyjnych.
PL
W związku z koniecznością spełnienia wymagań narzuconych przez Unię Europejską w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, coraz częściej budowana jest infrastruktura komunalna na terenach wiejskich, o rozproszonej zabudowie. Aby budżety gminne udźwignęły ciężar wielomilionowych inwestycji konieczna jest optymalizacja systemów kanalizacyjnych pod względem wartości inwestycji, jak i kwot przeznaczanych na późniejszą eksploatację. W fazie opracowywania koncepcji i wykonywania analiz opłacalności inwestycji, często inwestorzy zmuszeni są sięgać po alternatywne rozwiązania technologiczne w stosunku do systemów grawitacyjnych. Ze względu na brak wieloletnich doświadczeń w Polsce warto zorientować się jak tego typu problemy zostały rozwiązane w innych krajach. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną doświadczenia eksploatatorów oraz inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. W kraju tym znajduje się w eksploatacji ok. 250 0000 pompowni przydomowych firmy E/One, połączone w systemy składające się z kilkudziesięciu sztuk do ponad tysiąca i więcej. Systemy te budowa ne i eksploatowane są od ponad 35 lat. W dalszej części artykułu zostanie przedstawione pięć miejscowości wykorzystujących kanalizacje ciśnieniową. Dane przedstawione dla trzech pierwszych miejscowości pochodzą z roku 1995, natomiast dane z dwóch pozostałych z roku 2004.
PL
Kanalizacja ciśnieniowa to alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej, stosowana od blisko 50 lat do transportu ścieków bytowo-gospodarczych na terenach o małej gęstości zaludnienia i tym samym małej ilości ścieków. Technologia ta minimalizuje ryzyko osadzania się zawiesin i konieczności płukania przewodów. Budowa sieci jest też tańsza w przeliczeniu na mieszkańca i sprawdza się na terenach z niekorzystnym dla kanalizacji grawitacyjnej spadkiem, m.in. na terenach płaskich, gdzie konieczne byłyby liczne zagłębienia sieci oraz przepompownie tłoczne podnoszące poziom ścieków. To odpowiednia technologia również dla transportu ścieków z oddalonych od sieci miejsc.
PL
Uwagi na temat konstrukcji pomp zatapialnych i ich charakterystyk.
EN
Remarks on construction of submersible pumps and their characteristics.
10
Content available remote Metoda oceny niezawodności funkcjonowania kanalizacji ciśnieniowej
51%
EN
A method of pressure sewer systems reliability evaluation was developed. On the grounds of an operating states revisins a reliability assessment of such systems can be conducted.
PL
W Krakowie w październiku odbyła się konferencja "Presskan - 20 lat doświadczeń". Firma Presskan, organizator konferencji, oferuje system kanalizacji ciśnieniowej, będący szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla terenów z niezbyt intensywną zabudową. Z powodzeniem stosowany od dwudziestu lat, najpierw na Węgrzech, później w Czechach i Słowacji, dotarł także do Polski.
PL
Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej winno odejść od rozpowszechnionych uproszczeń. Założenie, że płynące ścieki mają parametry (lepkość, gęstość) takie same jak woda, może w szczególnych przypadkach prowadzić do zbyt dużych różnic w charakterystyce hydraulicznej instalacji dla obu mediów. Porównywanie przepływu ścieków do przepływu mieszanin dwufazowych, takich jak w transporcie mieszanin wody i piasku, wody i popiołu czy wody i odpadów poflotacyjnych rudy miedzi, jest poprawne tylko w teorii, lecz dla ścieków fekalnych niestety nieprzydatne.
PL
System kanalizacji ciśnieniowej polega na zastosowaniu pompowni przetłaczających ścieki z poszczególnych nieruchomości (zespołu nieruchomości) do sieci pracującej pod ciśnieniem. W związku z tym, występuje tutaj problem obliczeń jednoczesności zasilania przewodów oraz wyIiczeń hydraulicznych układu przewodów ciśnieniowych, zasilanych z wielu punktów przez zespoły pompowe. Zagadnienie komplikuje się dla zadań wielkoobszarowych, a szczególnie gdy zachodzi potrzeba określenia jednoczesności pracy k spośród n zainstalowanych urządzeń pompowych.
PL
Analizie hydraulicznej poddano istniejącą sieć, której eksploatacja sprawiała użytkownikowi poważne kłopoty. Została ona wykonana na terenie położonym w dolinie Wisły o spadku nie przekraczającym 0,5‰, z wysokim poziomem wód gruntowych i z przewarstwieniami kurzawkowymi, gdzie kopanie rowów wymagałoby bardzo kosztownych zabiegów inżynierskich.
PL
Wytyczna A116 (1992) - procedura liczenia i wymiarowania średnic i pomp kanalizacji ciśnieniowej - zawarta w materiałach Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Sanitarnych ATV, zasługuje na dyskusję. O braku czytelnych i przekonujących kryteriów wymiarowania kanalizacji ciśnieniowej najlepiej świadczy projekt Polskiej Normy (oparty na normie europejskiej EN 1671:1997, w którym punkt 6.3 "Obliczenia systemu" podaje jedynie, jak się liczy straty hydrauliczne!) oraz wytyczne Niemieckiego Związku Inżynierów Sanitarnych (ATV - Arbeitsblatt A116 z 1992 r.).
PL
Po przepompowni "Nowodwory" opisanej w poprzednim wydaniu PRZEGLĄDU, prezentujemy obiekt o zupełnie innym charakterze. Inwestycja w Zegrzu Południowym posiada system kanalizacji ciśnieniowej z zespołem małych przepompowni i przepompownią zbiorczą. Rozwiązania techniczne tej przepompowni zasługują na szczególną uwagę.
PL
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej obliguje nas do nadrobienia strat te dziedzinie ochrony środowiska. Do roku 2020 Polska zobowiązała się osiągnąć zachodnioeuropejskie standardy również w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przy wsparciu finansowym Unii w tym okresie ma powstać ponad tysiąc nowych oczyszczalni oraz kilkaset systemów kanalizacyjnych.
PL
Najczęściej stosuje się kanalizację konwencjonalną odprowadzającą ścieki za pomocą siły grawitacji. Są też systemy niekonwencjonalne, a mianowicie kanalizacje podciśnieniowa i ciśnieniowa. Wybór odpowiedniego typu kanalizacji jest ważnym procesem logistycznym.
PL
W Polsce do odprowadzania ścieków stosuje się głównie układy kanalizacji grawitacyjnej, jednak z uwagi na niekorzystne warunki terenowe oraz względy ekonomiczne inwestorzy coraz częściej decydują się na budowę systemów kanalizacji ciśnieniowej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.