Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hudební skladatelé
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Studie Janky Petőczové se zabývá osobností hudebního skladatele Jána Šimráka (Johann Schimrack) a věnuje se také problému varianty jména Šimbracký, která byla v slovenské muzikologii užívána ještě nedávno.
2
Content available remote Apocalypse Then? Kandinsky and Rachmaninoff
100%
XX
Studie Petera Verga se zabývá paralelami v tvorbě malíře Vasilije Kandinského a hudebního skladatele Sergeje Rachmaninova. Ty nachází například v tradici pravoslavné víry, nostalgii po starém Rusku a především v zájmu o apokalyktické náměty.
XX
Studie Manfreda Hermanna Schmida se vlivem oratoria "Joshua" od hudebního skladatele Georga Friedricha Händela na dílo hudebních komponistů Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse a Antonína Dvořáka, stejně jako na objevení takto spojených motivů Brahmsem a Dvořákem.
4
Content available remote Suita a Idylla Leoše Janáčka : jejich recepce a programnost
100%
EN
This study deals with the performances and reception of two compositions by Leoš Janáček in the character of suites for string orchestra, the Suite (1877) and Idyll (1878), and it focuses on analysis and interpretation of programmatic readings of the two works written by Janáček’s friend Berthold Žalud. These programmatic interpretations represent a serious problem for the usual understanding of these compositions as pieces of absolute music.
CS
Studie Miloše Zapletala je věnována dvěma dílům pro smyčcový orchestr "Suita" a "Idylla" od hudebního skladatele Leoše Janáčka. Autor se ve svém textu zabývá jednak recepcí těchto kompozic, druhak se zaměřuje na programní náplň, která byla reflektována i v dobovém tisku.
5
Content available remote Písňová tvorba Viktora Ullmanna z období před jeho deportací do Terezína
100%
XX
Studie se zabývá písňovými kompozicemi československého židovského skladatele Viktora Ullmanna z let 1937 - 1942.
6
Content available remote Zapomenutá podoba Klavírního tria B dur Antonína Dvořáka
84%
XX
The present study deals with a heretofore unresearched early version of Dvořák’s Trio in B Flat Major, Op. 21. It is based on both the investigation of new sources and the study of correspondence and the period press. It focuses on the circumstances of the work’s composition and its reception in its early version. It introduces sources of the early version, which have previously escaped the attention of scholars, and it compares the early version to the work’s definitive form, as it is known from the first printed edition of 1880.
7
Content available remote Changing Identities of Songs by Petrus Wilhelmi de Grudencz
84%
XX
Studie Pawła Gancarczyka se zabývá analýzou dvou písní Petra Wilhelmi de Grudencz (1392 - po 1452) "Prelustri elucencia" a "Probleumata enigmatum" a předkládá rovněž nová pramenná zjištění. Autor tím zásadně upravuje chronologii pramenů, kterou již dříve navrhl hudební vědec Jaromír Černý.
8
84%
XX
Studie Zuzany Čerbové představuje pramennou analýzu klavírní Sonáty e moll, op. 2, od slovenského hudebního skladatele Alexandera Moyzese. Toto rané dílo vzniklo při jeho studiu na Pražské konzervatoři. Autorka zde na základě dostupných pramenů vyvrací názor, že tato sonáta je výsledkem pozdějších revizí cyklu Sedmi klavírních skladeb, které Moyzes přepracoval do podoby Suity, op. 5.
9
Content available remote Bedřich Smetana a Riegrova rodina
84%
XX
Studie Milana Pospíšila se zabývá kontakty mezi hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou a Františkem Ladislavem Riegerem s jeho rodinou. Rieger byl vůdčí postavou politického života v době českého národního obrození. Pospíšil v této studii podrobuje kritice tradiční pohled na tyto dvě osobnosti jako na nepřátele, jak jej vykládal Zdeněk Nejedlý, a s pomocí archivních dokumentů představuje ideologického nánosu prostý výklad vztahu těchto dvou osobností.
10
Content available remote Wenzel Summer, "Kaplan zu Erdberg", und Mozart, "Kapellmeister"
84%
XX
Studie Huberta Reiterrera se zabývá osobností kněze Wenzela Summera, který byl přijat v roce 1784 do zednářské lóže "Zur Wohlhätigkeit" společně s W. A. Mozartem, stejně jako kontakty mezi oběma muži.
11
Content available remote Eine unbekannte Autobiographie von August Wilhelm Ambros
84%
XX
Studie Markéty Štědroňové se zabývá nově objeveným pramenem vlastního životopisu hudebního skladatele, historika a profesora Pražské konzervatoře Augusta Wilhelma Ambrose. Součástí textu je edice pramenu v kompletním znění.
12
Content available remote Johann Alois Lamb - život a dílo vrchlabského kantora : (Část první)
84%
XX
Studie se zabývá Lambovými osudy a přibližuje život a dílo zapomenutého kantora z podkrkonošského regionu.
XX
Studie se zabývá vlivem Roberta Kellera (1828 - 1891), lektora nakladatelství Fritze Simrocka, při přípravě publikování Smyčcového sextetu A dur, op. 48, a Smyčcového kvartetu Es dur, op. 51, A. Dvořáka.
XX
Studie Michala Fránka, Jiřího Kopeckého a Vlasty Reittererové je věnována opernímu dílu "Die Brüder" českého hudebního skladatele Ludvíka Rittersberka (též Ludwig Ritter von Rittersberg, 1809-1858). Vedle historie vzniku tohoto díla se autoři zaměřují především na jeho dějovou linii, která inspiračně vychází z Rukopisu královédvorského, a libreto opery. Jeho úplná edice se souběžným českým překladem je také součástí tohoto textu.
15
84%
XX
Studie Michaely Freemanové se zabývá okolnostmi premiéry prvního Spohrova významného jevištního díla, kterým byla opera Faust, kterou nastudoval Carl Maria von Weber během svého pražského působení.
EN
This text deals with Leoš Janáček’s essay Brezovská píseň (Folksong in Brezová, 1899), which was not published during the author’s lifetime. In it, he described his visit to Březová. The notations of folk songs made on this occasion as an organic component of Janáček’s text were previously regarded as lost, and only a selection from them was later arranged and included in his treatise O hudební stránce národních písní moravských (On Musical Aspects of Moravian Folk Songs, 1901). It is now possible to supplement the original essay Brezovská píseň with all of the musical examples, for which originals and copies of long-drawn-out songs and dance songs are available. The newly discovered sources allow a comparison of the descriptive and prescriptive treatment of long-drawn-out songs, to which the composer attracted attention as the first observer with expert training, thereby arousing the interest of future generations of scholars to the given topic.
CS
Studie Jarmily Procházkové je věnována literárnímu textu hudebního skladatele Leoše Janáčka. Autorka touto prací zabývá i v rámci připravovaného druhého dílu kritického vydání Janáčkova folkloristického odkazu a na tomto příkladě prezentuje způsob Janáčkovy práce.
XX
Studie Jarmily Procházkové se zabývá pokusy hudebního skladatele Bély Bartóka o spolupráci s československým Státním ústavem pro lidovou píseň, které zasazuje do dobového kontextu napjatých mezinárodních vztahů mezi ČSR a Maďarskem.
XX
Studie se zabývá pražskou verzí oratoria Leonarda Lea, do něhož pravděpodobně byla vložena dvě moteta jako árie, jejichž autorem byl Jan Dismas Zelenka.
XX
Studie Marty Hulkové se zabývá rozšířením repertoáru hudební skladatelů na pražském dvoře císaře Rudolfa II. v historickém prostoru Horních Uher v době jeho vlády.
XX
Studie Milady Jonášové se zabývá využitím jmenované kantáty italského hudebního skladatele Benedetta Marcella operním impresáriem Antoniem Denziem v pasticciu "Sansone", provedeným v roce 1729 na scéně pražského divadla v paláci hraběte Františka Antonína Sporcka.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.