Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1290

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddzialywanie na srodowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
RU
Обсуждаются такие вопросы, как история исследований над радиоактивностью, виды излучения, биологическое воздействие а тоже основные единицы применяемые при описании степени заражения. В статье даётся характеристика волнового и корпускулярного излучения. Независимо от вида излучения механизм его воздействия на организм похож. Уже незначительные дозы поглощённые организмом понижают стойкость организма к всяким заболеваниям. Обсуждается непосредственный и посредственный вид повреждений организмов, когда излучение непосредственно разрывает связь DNA.
EN
Such topics as the history of studies on radioactivity, types of radiation, biological effects and basic units applied at contamination studies are discussed. The characteristics of x-ray, у-ray and corpuscular radiation are given. The mechanism of radiation effects on organisms is similar irrespective of type of radiation. Even little doses of radiation absorbed by organism decrease its resistance to all diseases. Indirect radiation-related lesions were described as well as direct damage involving breaking DNA bonds by radiation.
EN
All Jurassic parks and their buffer zones having high landscape and natural values, with numerous monuments, are a perfect ar for tourism. Tourism has a strong environmental impact. It is considered the main cause of damage to protected areas, especially the natural environment of the Ojcowski National Park. Due to this, the project called “Jurassic Ring” was launched in 1998 to stimulate tourism and recreation in the southern part of Kraków Jura, and thus reduce the pressure on the Ojcowski National Park.
PL
Cały obszar jurajskich parków i ich otuliny, cechujący się wybitnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i dużą ilością zabytków, stanowi doskonały teren do uprawiania turystyki. Turystyka jednocześnie silnie oddziałuje na środowisko. Uznawana jest za główną przyczynę zniszczeń obszarów chronionych, zwłaszcza parków narodowych. W tej sytuacji rozpoczęto w 1998 r. realizację projektu, nazwanego „Jurajski Pierścień”, którego celem była aktywizacja turystyczna i rekreacyjna południowej części Jury Krakowskiej, a tym samym odciążenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
PL
Na licznych przykładach przedstawiono konieczność melioracji, ich wpływ na zwiększenie plonów oraz możliwości rozwoju hodowli. Omówiono konieczne zmiany w programowaniu melioracji uwzględniając zmiany klimatyczne oraz ograniczone możliwości finansowe.
EN
Based on numerous examples, the necessity for water irrigation and drainage systems, their influence on the crops increase and opportunities for cattle breeding, were presented. Taking into account, climate change and limited financial resources, necessary changes to be undertaken in the water irrigation and drainage approach, were discussed.
RU
На многочисленных примерах представлена необходимость мелиорации, ее влияние на рост урожая, а также возможность развития животноводства. Рассматриваются необходимые изменения в порограм мировании мелиорации, учитывающие изменения климата, а также ограниченные финансовые возможности.
EN
The article treats, amongst others, about tunnels in Poland, tunneling industry in the construction of underground rail system, environmental implications of tunneling and tunnel safety.
PL
Artykuł mówi m.in. o tunelach w Polsce, budownictwie tunelowym w budowie metra, jego oddziaływaniu na środowisko, a także o bezpieczeństwie w tunelach.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.