Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda obiegowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dla aglomeracji miejskich objętości sieci wodnych systemów centralnego zaopatrzenia w ciepło przekraczają setki tysięcy m3, a długość sumaryczna odcinków sieci to ponad 1000 km. Straty zładu grzewczego (wody grzewczej) są nieuniknione i muszą być na bieżąco uzupełniane. Woda uzupełniająca musi być większej czystości od wody obiegowej, co regulują odpowiednie normy krajowe [1]. Polskie normy, w przypadku jakości wód systemów ciepłowniczych, są zbyt liberalne, głównie ze względu na trudności dotrzymania ostrzejszych kryteriów.
2
100%
PL
Przedstawiono ogólny model zasolenia wody obiegowej, pozwalający na symulacyjną analizę, optymalizację oraz sporządzanie raportów, w tym m.in. nowego typu ujednoliconych bilansów wodno-solnych, opartych na tzw. tablicy przepływów międzywydzialowych w hutnictwie, a także w innych przemysłach. Model zweryfikowano w stosunku do stabilnych i niestabilnych składników zasolenia, a następnie wykorzystano dla przeanalizowania różnych wariantów układu wodnego Huty Katowice. Pozwoliło to w rezultacie na wstępne określenie rozwiązania optymalnego oraz sprecyzowanie zespołu dodatkowych warunków dla jego realizacji.
EN
A mathematical model is presented for salt contents in waters in combined once-through and recirculation systems. The model was derived from a system of materials balance equations written in the canonical form making it possible to present the model in a determinant form based on the so-called table of inter-plant streams. The model is applicable for any complex water system in the steel industry and other industries for simulation, optimisation, reporting and rationalisation or minimising of the number of necessary experiments. The model was verified with respect to stable and unstable salt components and used to analyse various variants of the water system in Huta Katowice. A preliminary solution for an optimised water system in Huta Katowice was obtained together with a set of additional conditions necessary for its implementation.
PL
Odpowiednie właściwości wody obiegowej stosowanej w ciepłownictwie są jednym z podstawowych, choć często lekceważonych warunków dla prawidłowej eksploatacji i niskiej awaryjności sieci ciepłowniczych. W ich osiągnięciu pomóc może instalacja „nerki ciepłowniczej” przeznaczona do ciągłego podczyszczania wody.
PL
W drugiej części artykułu opisano rehabilitację centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło małego miasta górnośląskiego Knurowa bez stosowania środków chemicznych. Nie została zmieniona technologia obróbki wody uzupełniającej. W układzie zastosowano 110 szt. odmulaczy OISm.
PL
Przy produkcji mas włóknistych i papieru bardzo ważnym zagadnieniem związanym z ochroną środowiska jest racjonalne zużycie wody i odpowiednie podejście do oczyszczania ścieków powstałych na etapie produkcji.
PL
Opracowano współzależności bilansowe dla wydziału wielkopiecowego, które łącznie z analizą równowagi termicznego rozkładu chlorku sodowego (pirohydrolizy), doprowadziły do określenia przyczyn zakwaszania wody w obiegu mokrego oczyszczania gazu oraz określenia środków eliminujących to zjawisko.
EN
In order to prevent periodic acidity of water in blast furnace gas cleaning systems an analysis was made of rates of flow of acid-producing (Cl, S) and base-producing (Ca, Mg, Na, K) elements in the blast furnace-gas cleaning plant system with consideration of high-temperature hydrolysis of sodium chloride. The mechanism of acidity increase was described and recommendations were formulated for prevention of periodic pH decrease and reduction of corrosion in the scrubber and gas lines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zawartościami odczynników flotacyjnych w różnych punktach obiegu wodno-mułowego (nadawa na flotację, filtrat i woda obiegowa) zakładów przeróbczych kopalni węgla kamiennego Jankowice i Knurów, przy zastosowaniu prostej fizykochemicznej metody detekcji obecności substancji powierzchniowo aktywnych w wodzie. Metoda ta (zwana Simple Physicochemical Method for Detection - SPMD) polega na pomiarze prędkości pojedynczych pęcherzyków powietrza i wykorzystuje zjawisko zmniejszania prędkości wypływających pęcherzyków gazowych w obecności związków powierzchniowo czynnych. Wykonano także pomiary wpływu stężenia odczynników flotacyjnych Montanolu i Flotanolu na prędkości pęcherzyków powietrza i dzięki otrzymanym w ten sposób krzywym kalibracyjnym wyznaczono stężenia odczynników flotacyjnych w badanych próbkach wód obiegowych (w przeliczeniu na stężenie Montanolu oraz Flotanolu). Stwierdzono, że badane próbki wód obiegowych zawierały różne stężenia substancji powierzchniowo aktywnych. Ponadto, stężenia odczynników w wodach obiegowych ZP KWK Jankowice były o ponad rząd wielkości wyższe niż w ZP KWK Knurów - w wodach z Jankowic CMontanol = 0,89 mg/dm3, a wodach z Knurowa tylko 0,04 mg/dm3.
EN
Results of monitoring of concentrations of flotation reagents, at different points of the water circulating system (flotation feed, filtrate, circulating water) in the processing plants of the Knurów and Jankowice Coal Mines, are presented. The studies were carried out using a Simple Physicochemical Method for Detection (SPMD) of surface active substances in water. The SPMD method is based on measurements of variations of the bubble average velocity. Velocity of the rising bubbles is very sensitive to presence of surface active substances in water and decreases rapidly, at low concentrations of organic contaminants, with the solution concentration. The bubble velocity is lowered in surfactant solutions due to formation of the dynamic adsorption layer over surface of the rising bubble, which retards fluidity of its interface. When in surfactant solution the bubble surface is fully immobilized by the dynamic adsorption layer then the bubble velocity is by over 50% lower than in clean water. It was showed that the simple experimental set-up consisting of long glass tube with the capillary in bottom, air container and stop-watch enabled monitoring of variations of flotation reagent concentration in circulating waters of the coal processing plants. Precision of the SPMD method was found to be satisfactory when the time of the bubble rise over distance of 140 cm was measured 20 times and mean values were calculated. It was found that in all samples studied of the circulating waters the velocity of the rising bubbles was lower than in tap water. Moreover, values of the bubble velocity were systematically and significantly lower in the case of the samples from the water circulating system of the KWK Jankowice Processing Plant. Thus, flotation reagents were present in the circulating waters and their concentration was higher in circulating waters of the KWK Jankowice. Montanol and flotanol were chosen as the reference flotation reagents for determination concentration of the flotation reagents in the circulating waters. The dependences of the bubble rising velocity on concentration of montanol and flotanol were determined and the obtained calibration curves were used for calculation the flotation reagent concentration (expressed as equivalent concentrations of montanol and flotanol). It was found that the concentrations of the flotation reagents in circulating waters of the KWK Jankowice Processing Plant were by over order of magnitude higher than that ones in the KWK Knurów - CMontanol = 0,89 mg/dm3 in samples from Jankowice, while in samples from Knurów only 0,04 mg/dm3.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.