Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wojna zastępcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to analyse the history of the idea of hybrid war as a new type of military activity and to make a synthesis that concerns waging warfare understood as “being conducted with someone else’s hands" or "vicarious warfare," using national minorities, complicated mechanisms of distorting reality and disinformation in order to achieve particular goals with regard to the Kremlin's policy. Moreover, the paper will also present the seeds of the conflict and the origin of the war in Ukraine by highlighting the causes and consequences of preparing and conducting, with the violation of all international rights and treaties, the invasion of this European country, starting with the annexation of the Crimean peninsula by destabilizing the south-eastern part of Ukraine using separatist militant groups.
2
Content available ROSYJSKA WOJNA ZASTĘPCZA W DONBASIE
72%
PL
Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy przez jednych jest postrzegany jako konflikt wewnętrzny, w którym siły rządowe walczą z separatystami. Dla innych, jest to międzynarodowy konflikt rosyjsko-ukraiński. Głównym problemem badawczym tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Federacja Rosyjska jest zaangażowana w konflikt zbrojny w Donbasie? Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia konfliktu na wschodzie Ukrainy w oparciu o teorię wojny zastępczej, oraz ukazanie praktycznego zastosowania tej strategii przez Federację Rosyjską.
EN
For some, armed conflict in eastern Ukraine is considering as a civil war where government fights against separatists. For others, it is an inter-state war between Ukraine and Russia. The main question of this research is how Russia is involved in armed conflict in Donbass? The aim of this paper is attempt to explain situation in eastern Ukraine base on proxy war theory and to present practical adoption of this strategy by Russia.
3
Content available Konflikt w Jemenie jako przykład wojny zastępczej
58%
EN
Recent developments in Yemen demonstrate growing proxy wars between the regional powers: Saudi Arabia and Iran. This type of conflict relies on warfare in neighboring countries instead of direct combats with the enemy. In fact, the alternative conflicts avoid disastrous consequences of conventional war and they put pressure on opponents. The polarization between the two geopolitical blocks is evident especially in the context of rivalry between different political factions supported by Teheran or Riyadh. Besides, all sides involved in the conflict try to dominate on the Yemeni political scene and the Middle East. However, the analysis presented in the paper demonstrates that the conflict in Yemen creates various threats for the stability of the Gulf and worldwide security.
PL
Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w krajach Zatoki Perskiej, wskazują na rosnące znaczenie wojny zastępczej między głównymi mocarstwami regionalnymi, Arabią Saudyjską i Iranem. Konflikt tego typu opiera się na prowadzeniu określonych działań militarnych, gospodarczych i politycznych w sąsiednich krajach, co pozwala uniknąć konwencjonalnego starcia między głównymi przeciwnikami. Polaryzacja irańsko-saudyjska jest szczególnie widoczna na przykładzie konfliktu jemeńskiego, w którym ścierają się różne frakcje polityczne i wpływy głównych stron zaangażowanych w kryzys
4
Content available Współczesne rozumienie wojen zastępczych
58%
PL
Postępy w dziedzinie strategii działań zbrojnych stwarzają potrzebę ponownego przeanalizowania definicji wojny zastępczej. Współcześni badacze podejmują próby usystematyzowania wiedzy na ten temat, m.in. związanej z opracowaniem definicji wojny zastępczej, która odpowiadałaby współczesnym realiom działań zbrojnych. Brak jednak zgodności wśród badaczy wobec tego co ją charakteryzuje. Często jest utożsamiana z działaniami pośrednimi, interwencjami politycznymi, czy wojną hybrydową. Niniejszy artykuł ma na celu uporządkować tą wiedzę. Przedmiotem badań jest definicja wojny zastępczej w kontekście jej rozumienia we współczesnym dyskursie naukowym. Problemem głównym, determinującym prowadzone badania jest odpowiedź na pytanie: jakie jest współczesne rozumienie wojen zastępczych? W celu rozwiązania powyższego problemu badawczego autor podjął się analizy istniejących definicji, skupiając się na elementach je charakteryzujących, takich jak: cele stosowania strategii wojny zastępczej, elementy determinujące jej wystąpienie, czy ilość stron decydująca o zaistnieniu tego rodzaju konfliktu. Z powodu istnienia wielu definicji wojny zastępczej, w stosunku do siebie pokrewnych w treści, konieczne okazało się dokonanie selekcji, której głównym kryterium był wpływ tych definicji na dyskurs naukowy.
EN
Advances in the field of military action strategy create the need to reexamine the definition of proxy war. Contemporary researchers are attempting to systematize knowledge on the subject, including those related to the development of a definition of proxy war that corresponds to the contemporary realities of military action. However, there is no consensus among researchers on what characterizes it. It is often equated with indirect action, political intervention, or hybrid warfare. This article aims to organize this knowledge. The subject of the research is the definition of proxy war in the context of its understanding in contemporary scientific discourse. The main problem, determining the research conducted, is to answer the question: what is the contemporary understanding of proxy wars? In order to solve the above research problem, the author undertook an analysis of the existing definitions, focusing on the elements that characterize them, such as: the objectives of using proxy war strategies, the elements determining its occurrence, or the number of parties determining the occurrence of this type of conflict. Due to the existence of many definitions of proxy war, related to each other in content, it was necessary to make a selection, the main criterion of which was the impact of these definitions on the scientific discourse.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.