Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strefa brzegowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Parametryzacja strefy brzegowej polskich brzegów morskich na podstawie pomiarów monitoringowych - niwelacyjno-batymetrycznych z lat 2004-2006. Wielkość powierzchni umownego przekroju strefy aktywnej brzegu (A) do wyznaczania systemu erozyjno-akumulacyjnego strefy brzegowej. Parametryzacja oraz określenie systemu erozyjno-akumulacyjnego strefy brzegowej do prognozowania tempa i zasięgu erozji oraz deficytu osadów brzegowych w aspekcie potrzeb wielkoskalowej ochrony brzegów metodą sztucznego zasilania.
EN
Determination of parameters of Polish coastline based on the leveling and bathymetrical monitoring in the period of 2004-2006. Area of selected cross-section of active coast sector for determination of erosion-accumulation system of coastal zone. Determination of parameters and erosion-accumulation system of coastal zone for prediction of the rate and range of erosion proces s as well as the deficit of sediments with respect to the needs of large scale shore protection in terms af artificial beach nourishment.
10
Content available remote Geoindykatory strefy brzegowej : rejestracja i analiza procesów i zjawisk
75%
EN
The goal of the project was to evaluate methods for recording and analysing the geoindicators related to the coastal zone. Geoindicators, according to the definition elaborated by the IUGS, are measures (magnitudes, frequencies, rates and trends) of geological processes and phenomena occurring at or near the Earth’s surface and subject to changes over periods of 100 or less years. Shoreline changes are one of the most important geoindicators of processes on the coastal areas because of their importance to economy and nature conservation. Investigations were carried out on the southern and western coast of the Gulf of Gdańsk: in the Vistula river mouth, on cliffed coast south of Gdynia and at the tip of the Hel Peninsula. Shoreline changes in different time scales were identified by analyses of aerial photos, analyses of digital terrain models and GPS measurements.
PL
Charakterystyka obszaru badań (M. Bałtyckie, M. Czarne). Pomiary (falowanie, prądy, morfologia). Analiza (falowanie, prądy, morfologia). Wyniki badań prądów poprzecznych i wzdłużbrzegowych pokazują że czynnikiem definiującym wielkości tego rodzaju prądów w strefie brzegowej jest jego ekspozycja w stosunku do wypadkowego wektora energii i wartość samej energii ruchu falowego. Najgrubsze frakcje osadów występują na linii wody, malejąc w kierunku głębi plaży i morza.
EN
Description of investigated areas (Baltic and Black Seas). Measurements and analysis (waves, currents, morphology). The results of investigations of crossshore and long shore currents show that the shore position against energy resultant vector and the wave energy value are the main factors defining the magnitude of such currents. The coarsest fractions of sediments occur along the shoreline, decreasing both landwards and seawards.
Aura
|
2006
|
nr 04
10-12
EN
Despite a considerable progress in research the shoreline is still reinforced by trial method, and both successful and failed solutions are applied. This is due to the fact that the natural processes are random incidents depending on a number of factors and projections are difficult. The development of concepts on protection depends on knowledge, long-term experience, and even on intuition. The Polish Baltic coastal zone has been monitored since 2004.
PL
Mimo znacznego postępu badań, ciągle jeszcze umacnianie brzegu morskiego odbywa się metodą prób i rozwiązań udanych i nieudanych. Jest tak dlatego, że procesy przyrody są zjawiskami losowymi, zależnymi od zbiegu wielu różnych czynników, a więc bardzo trudnymi do prognozowania. Tworzenie koncepcji ochronnych zależy od wiedzy, długoletniego doświadczenia, a nawet intuicji. Od r. 2004 prowadzony jest ciągły monitoring polskiej strefy brzegowej Bałtyku.
EN
The Laboratory of Remote Sensing and Marine Cartography is a part of the Faculty of Natura Sciences at the University of Szczecin and it was established in 1985. In the present organizational structure and under this name it has existed since 1992. Research activity of the Laboratory is focused on: Remote sensing analysis of coastal zone morphodynamics. Analysis of coastal zone circulation systems with the use of aerial photographs and satellite images Remote sensing analysis of southern Baltic surface streams. Issues of coastal zone GIS implementation to coastal zone management. Cartography and GIS on the web. Elements of thematic marine cartography. Methods of cartographic presentation of dynamic phenomena This paper presents some of the most important projects undertaken by the Laboratory.
EN
The knowledge about long- and short-term coastal changes plays a key role in Integrated Coastal Zone Management processes. This project was realized in the Laboratory of Remote Sensing and Marine Cartography of the University of Szczecin, within the framework of .Remote sensing research of the tendency the coastline changes of the Pomeranian Bay (3P04E05023). financed from the State Committee for Scientic Reseaerch (KBN) resources. The following data were used in this project: historical aerial photographs taken in 1938, 1951, 1973, 1996, topographic maps in the scale 1:10000, technical belt maps in the scale 1:2000 and DEM created for 2 km wide coastal belt. The area of research is 100 km long and is located at the Eastern part of Pomeranian Bay from Swinoujscie to Kolobrzeg. On the basis of the aerial photographs taken in 1996 with the use of DEM and OrthoMaster software an orthophotomap was created. The others aerial photographs taken in 1938, 1951 and 1973 were calibrated on the basis of this orthophotomap. Finally, all aerial photographs and maps were transfered into the same coordinate system PUWG1992/19. A dune base line / cliff food line and the geodetic monuments (kilometrage of the coast) were identified on every picture. Changes of dune base line / cliff food line location in time were measured. Results were presented for three selected areas of the coast located near Swina, Dziwna and Rega river mouths. The analysis of the coastal changes in the river mouth areas shows that this sections of the coast are very dynamic and have a big variability of the morphodynamic processes. This research can be useful in the protection of the coast, indicating relatively stable or dynamic places along the coast. The knowledge about such places is very important in the aspect of erosion hazard and safe planning in the Integrated Coastal Zone Management.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.