Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Contention Wireless MAC Protocols Using Carrier Detection
100%
EN
Contention medium access protocois based on carrier sensing, designed for wireless networks, have been described. A discussion over basie propenies and efficiency has been done for Aloha and slotted Aloha, CSMA, busy-tone family and collision detection protocois. The time organization of these protocois has been shown as well as simple comparison from the point of view of area occupied by some particular transmission.
PL
Opisano rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza wykorzystujące wykrywanie nośnej, a zaprojektowane dla sieci bezprzewodowych. Przedyskutowano podstawowe właściwości i ich wpływ na wydajność protokołów takich, jak Aloha, Aloha szczelinowa, CSMA, z wykrywaniem tonu zajętości oraz z wykrywaniem kolizji. Pokazano organizację czasową tych protokołów oraz porównano je z punktu widzenia obszaru zajętego na potrzeby transmisji.
EN
Contention medium access protocols based on carrier sensing have been compared for their efflciency in a wireless network. As the efflciency measure, channel utilization as a function of total channel load nas been accepted. The characteristics of Aloha as well as persistent and nonpersistent variants of CSMA and CSMA/CD in slotted and unslotted versions have been compared under various network operation conditions.
PL
Porównano wydajność rywalizacyjnych protokołów dostępu do łącza, wykorzystujących wykrywanie nośnej, w sieci bezprzewodowej. Jako miarę wydajności przyjęto wykorzystanie kanału transmisyjnego w funkcji jego obciążenia. Porównano osiągi protokołów Aloha, a także trwałych i nietrwałych wariantów CSMA oraz CSMA/CD w wersjach szczelinowych i nieszczelinowych w różnych warunkach pracy sieci.
3
Content available remote Channel utilisation for contention mac protocols using control frames exchange
100%
EN
Contention medium access protocols based on control frames exchange with optional carrier or busy tone sensing, designed for efficient operation in wireless ad-hoc networks, have been compared for their efficiency in a wireless network. As the efficiency measure, channel utilisation as a function of total channel load has been accepted. The comparison is based on relations derived using probability calculus. The protocols analysed are designed to operate in a typical wireless network where hidden and exposed stations exist and carrier sensing is often not sufficient method of collision avoidance. The analysis considers MACA, FAMA and DBTMA protocols and compares them to CSMA and CSMA/CD.
PL
Rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza, oparte na wymianie ramek sterujących z opcjonalnym wykrywaniem nośnej lub tonu zajętości, a zaprojektowane dla wydajnej pracy w bezprzewodowych sieciach ad-hoc, porównano pod katem wydajności w sieci bezprzewodowej. Jako miarę wydajności przyjęto stopień wykorzystania kanału w funkcji całkowitego ruchu wprowadzanego do kanału. Porównanie wykorzystuje zależnosci, wyprowadzone z użyciem rachunku prawdopodobieństwa. Analizowane protokoły są specjalnie zaprojektowane pod katem wydajnej pracy w typowej sieci bezprzewodowej, zawierającej stacje ukryte i odkryte, w której samo wykrywanie nośnej często nie wystarcza dla skutecznego unikania kolizji. Analiza uwzględnia protokoły MACA, FAMA i DBTMA i porównuje ich osiągi z CSMA i CSMA/CD.
PL
Mimo wprowadzenia systemu nawigacji GPS, nadal istnieje zapotrzebowanie na inne, tańsze systemy lokalizacji położenia, w szczególności pracujące w pomieszczeniach, gdzie często nie dochodzi sygnał z satelity. Taki system można zrealizować za pomocą bezprzewodowej sieci czujników w standardzie ZigBee za pomocą kilku różnych metod. W pracy przedstawiono metodę RSSI (ang.: Received Signal Strength Indicator) oceny odległości za pomocą pomiaru mocy sygnału odbieranego od kilku sąsiednich węzłów sieci. Podano ograniczenia tej metody oraz przykładowe wyniki określania położenia węzłów uzyskane w dostępnej sieci ZigBee za pomocą opracowanego oprogramowania przy różnych warunkach transmisji sygnału radiowego (zmiennych warunkach pogodowych). Na podstawie uzyskanych wyników oceniono skuteczność tej metody w praktyce oraz wskazano na możliwości wykorzystania innych dostępnych metod lokalizacji węzłów sieci.
EN
There is still a strong demand on the cheap localization systems (especially in buildings), even the fact that GPS systems are quite popular. The localization system can be prepared by applying a wireless sensor ZigBee network. There are a few various methods that could be applied for this aim. The method that uses received signal strength indicator (RSSI) was implemented. The method localizes nodes by measurements of the received signals that are emitted by the neighboring nodes. Limitations of the method were discussed by presenting practical results of nodes localization at various weather conditions. Effectiveness of this method was assessed in practice and other methods were pointed out to improve quality of nodes localization.
EN
The paper is the second part of the publication [1] which presents the mathematical fundamentals of a new probabilistic model of communication delays in wireless networks. This model is based on a delta function sequence used to describe retransmissions between a transmitter and a receiver [2], [3] which occur when external disturbances influence a wireless transmission. In the paper, there are described a method of identification of the proposed model parameters on the basis of measurements results of delays and verification of the identified values. The model application for describing delays in multi-node wireless networks is presented and illustrated by examples.
PL
Pokazano metody bezprzewodowego dostępu do Internetu. Krótko opisano systemy telefonii cyfrowej, standardy sieci bezprzewodowych oraz inne rozwiązania. Zaprezentowano konfiguracje sieci, umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu.
EN
The methods of wireless Internet access have been presented. The digital cellular systems, wireless LAN standards and other solutions have been shortly described. The configurations of wireless Internet access networks have been presented.
PL
Przedstawiono koncepcję cyfrowego centrum domowej rozrywki. Przedstawiono propozycje różnych firm dotyczące budowy huba cyfrowego. Opisano schematycznie budowę nowego urządzenia.
EN
The concept of digital home entertainment centre is presented. Proposals of different companies concerning construction of the digital hub is shown. Schematic architecture of new device is described.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy autonomicznych sieci bezprzewodowych opartych na protokole IPv6. Na wstępie są rozważane perspektywy wdrażania IFV6 w sieciach bezprzewodowych oraz funkcje i mechanizmy IPv6 istotne w takich sieciach. Wskazane są też kierunki prowadzonych prac badawczych, dotyczących wykorzystania IPv6 w sieciach bezprzewodowych. Następnie opisano wybrane koncepcje, powstałe w trakcie realizacji projektu EFIPSANS1', w czasie badań nad autonomicznością konfiguracji węzłów i rutingu w sieciach bezprzewodowych. Prezentowane tu koncepcje dotyczą bezprzewodowych sieci kratowych tworzonych ad hoc. Jest omówiona specyfika takich sieci oraz aspekty związane z ich autokonfiguracją i autonomicznie dobieranym rutingiem. W szczególności zaprezentowano architekturę WARF (Wireless and Autonomic Routing Framework).
PL
Artykuł niniejszy prezentuje wybrane zastosowania sieci o topologii kratowej oraz przegląd możliwych do wykorzystania czy to gotowych czy możliwych do modyfikacji rozwiązań sprzętowo-programowych pozwalających na budowę sieci o omawianej topologii.
EN
The paper concerns the problem of building wireless computer networks with mesh topology. A review of hardware and software solutions that could be used for building such networks is presented, as well as a general characteristics of mesh networks and a description of their sample implementations.
EN
The paper presents the mathematical basis of a new method for building probabilistic models of communication delays in wireless networks in the case if the sent data are not correct and have to be retransmitted. The method is based on using a delta function sequence to describe delays in retransmissions between a transmitter and a receiver [1, 2] under assumption that the access time of the transmitter is taken as random and described by a probability density function. The retransmissions are caused by passive or active external disturbances influencing the communication channel established in the wireless medium [3, 4, 5]. Theoretical considerations are illustrated by examples using both measured and simulated data.
EN
The 802.11ax standard final specification is expected in 2019, however first parameters are just released. The target of the new standard is four times improvement of the average throughput within the given area. This standard is dedicated for usage in dense environment such as stadiums, means of municipal communication, conference halls and others. The main target is to support many users at the same time with the single access point. The question arises if the new standard will have higher throughput then previous ones in the single user mode. The author calculated the maximal theoretical throughput of the 802.11ax standard and compared the results with the throughput of older 802.11 standards such as 802.11n and 802.11ac. The new he-wifi-network example included in the ns-3.27 release of the NS-3 simulator was used to simulate the throughput between the access point and the user terminal. The results indicate that in some conditions the 802.11ac standard has higher throughput than the new 802.11ax standard.
12
Content available remote Bezprzewodowy system automatyki bazujący na protokole SimpliciTI
80%
PL
W artykule przedstawiono w zarysie protokół SimpliciTI wraz z przykładem zastosowania go do budowy bezprzewodowych sieci systemów automatyki. Zamieszczono także projekt węzła końcowego sieci przy wykorzystaniu modułu radiowego firmy Texas Instruments i mikrokontrolera firmy Atmel.
EN
This article presents wireless control system based on SimpliciTI protocol. SimpliciTI protocol is shortly presented and project of network with actuator, sensor and calculation unit is described. Functionality of this system is presented too.
EN
The paper presents a new conception of building probabilistic models of communication delays in wireless networks that basis on using a delta function sequence to describe retransmissions between a transmitter and a receiver. It is assumed that the access time of the transmitter is described by a probability density function and the communication channel established in the wireless medium is disturbed by passive or active factors which cause that the transmission can be not correct and the sent data have to be retransmitted. Theoretical considerations have been verified by measurement results obtained by using the experimental system developed for investigating delays caused by external disturbances influencing the wireless transmission. A method of identification of the proposed model parameters and verification of the identified values has been presented.
EN
The paper presents a computer program algorithm developed in order to minimize the number of signal sources (access points) in wireless networks of the 802.11 standard with the use of the Monte Carlo method. It includes an objective function of economic character and a set of technical limitations. The paper covers also the basics of determining the signal level within the 802.11 network range with the use of the directives provided in recommendation ITU-R P.1238-6. The algorithm developed was implemented in a .NET environment (C# language). Sample calculations were performed, the results were discussed and the directions for further development related to the present subject matter were indicated.
EN
Demand for wireless and mobile data is increasing along with development of virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), and extended reality (ER) applications. In order to handle ultra-high data exchange rates while offering low latency levels, fifth generation (5G) networks have been proposed. Energy efficiency is one of the key objectives of 5G networks. The notion is defined as the ratio of throughput and total power consumption, and is measured using the number of transmission bits per Joule. In this paper, we review state-of-the-art techniques ensuring good energy efficiency in 5G wireless networks. We cover the base-station on/off technique, simultaneous wireless information and power transfer, small cells, coexistence of long term evolution (LTE) and 5G, signal processing algorithms, and the latest machine learning techniques. Finally, a comparison of a few recent research papers focusing on energy-efficient hybrid beamforming designs in massive multiple-input multiple-output (MIMO) systems is presented. Results show that machine learningbased designs may replace best performing conventional techniques thanks to a reduced complexity machine learning encoder.
PL
Rozwój techniki komputerowej związanej z przesyłem informacji wprowadza nowe możliwości komunikacji bezprzewodowej. Zwiększenie prędkości transmisji danych, a także zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych w nowym standardzie WiMAX daje duże możliwości dostępu do Internetu oraz świadczenia nowych usług. Zasięg do 50 km od stacji bazowej umożliwia odbiór sygnału w miejscach, w których nie ma możliwości poprowadzenia linii kablowej. Rolnictwo dzięki tej technologii może zyskać w szybki sposób dostęp do Internetu, telefonii oraz wielu innych usług sieciowych. W niniejszej pracy przedstawiono główne zalety technologii sieciowej w standardzie WiMAX a także możliwości jej wykorzystania na obszarach wiejskich.
EN
The development of the computer technique connected with the sending of information brings new possibilities of the wireless communication. The increase of the data transmission speed as well as the enlargement of the range of wireless networks in the WiMAX new standard gives both of internet access possibilities and also provide new services. The range to 50 km from the base station the reception of the signal in places, where there's no possibility to install a cable line. Thanks this technology, agriculture can gain a quick access to internet, telephony and many other network services. The main advantages of the network technology in the WiMAX standard have been presented in the present research as well as the possibilities of using it in rural areas.
17
Content available remote Parallel simulations with modified INET simulation package
80%
EN
OMNeT++ simulator supports parallel event-driven simulations with Null Messages synchronisation method. INET package for OMNeT++, implementing simulations of TCP/IP stack is, however, not prepared with parallelism in mind. The paper shows modifications of INET allowing parallel simulation of TCP/IP traffic with OMNeT/INET along with performance results.
PL
Artykuł przedstawia problem symulacji rozproszonej z wykorzystaniem pakietu symulacyjnegoOMNeT ++ wraz z rozszerzeniemINET, służącym do symulacji sieci opartych o TCP/IP. Pakiet OMNeT++ jest szeroko wykorzystywany w symulacjach sieci komputerowych. Umożliwia on także łatwą˛ realizacje˛ symulacji w sposób równoległy. Rozszerzenie w postaci pakietu OMNeT++/INET nie wspiera jednak bezpośrednio takich symulacji. Oprócz odpowiednich modyfikacji modelu symulacyjnego wymagają˛ one także zmian i rekompilacji kodu źródłowego symulatora. W artykule opisany został proces dostosowywania symulatora OMNeT++/INET do potrzeb symulacji rozproszonej. Następnie przedstawione zostały przykładowe eksperymenty w których porównano wydajność symulacji rozproszonych i sekwencyjnych dla wybranych, prostych modeli oraz dla wybranych konfiguracji. Przedstawiony został także problem synchronizacji oraz zaproponowany został kierunek dalszych prac, które będą˛ dotyczyły opracowania algorytmu synchronizacji dla sieci ze stratami pakietów.
EN
Visible light communication (VLC) has been recently proposed as an alternative standard to radio-based wireless networks. Originally developed as a physical media for PANs (Personal area Networks) it evolved into universal WLAN technology with a capability to transport internet suite of network and application level protocols. Because of its physical characteristics, and in line with the slogan "what you see is what you send", VLC is considered a secure communication method. In this work we focus on security aspects of VLC communication, starting from basic physical characteristics of the communication channel. We analyze the risks of signal jamming, data snooping and data modification. We also discuss MAC-level security mechanisms as defined in the IEEE 802.15.7 standard. This paper is an extension of work originally reported in Proceedings of the 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDES 2015.
EN
With the rapid popularization of mobile end-user electronic devices, wireless network technologies begin to play a crucial role as networks access technologies. While classic point-to-multipoint wireless access systems, based on fixed infrastructure of base stations providing access to clients, remain the main most popular solution, an increasing attention is devoted to wireless mesh systems, where each connecting client can extend overall resources of the network by becoming a network node capable of forwarding transit traffic. This ability results in severe reduction of the necessary network infrastructure, provides through coverage (thereby offering significant step towards ubiquity of network access) and offers massive redundancy. One of the most promising wireless mesh solutions currently being developed is an IEEE 802.11s standard, based on popular Wi-Fi technology. It combines low deployment costs with comprehensive suite of mechanisms able to operate a self-forming, autoconfigurable, dynamically extending, and secure mesh solution. However, despite its advantages, the standard lacks sufficient support for a number of functionalities, which can lead to significant inefficiency and degradation of service quality in real-world IEEE 802.11s network deployments. In the paper we propose a number of extensions of IEEE 802.11s mechanisms, designed to provide better service quality in case of real-world deployment scenarios, especially in case of large systems. Both propositions introduce modifications to mesh path discovery and interworking procedures, while retaining compatibility with standard solution. Their basic functionality and efficiency have been verified by means of simulation model in large-scale, self-organizing mesh structure. Subsequently they have been implemented and tested in real-world, access network testbed deployment. The results clearly indicate their utility, particularly in case of larger deployments of this network system type.
20
70%
EN
This paper presents a novel, non-conventional approach to the future optical and wireless hybrid transport network, capable of supporting dominant kinds of trac, i.e., voice/real time, wireless and packet data tracffic in a single transport network. The proposed model combines different technologies as connection and connectionless networks, optical cable and wireless (microwave/millimetre wave or optical wireless), being suitable for a variety of purposes and services in order to achieve global broadband networking features. Our new networking model contains an extension to wireless world in order to achieve mobility and personalisation of connection. From the networking point of view it consists of an upgrade of real-time traffic with the microwave modulated optical wave, in order to carry out conventional mobile wireless signals via optical fibres over long distances and without significant distortion. The whole available bandwidth can be fully exploited in the hybrid network. In the IP part of the network the quality of service (QoS) can be differentiated for various classes of packets and network reliability/survivability can be categorised for the whole hybrid network. This proposal combines complete and revolutionary shift to packet traffic with smooth evolutionary upgrades. We believe the model presented here is a powerful tool to trace the future evolution of telecommunications worldwide for the next 25 years.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.