Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 369

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby uprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
RU
В настоящей работе исследовано влияние вида удобрения на появление кератинофильных грибов в 2 типах почв. Частотность появления этих грибов зависела от типа почвы и применяемого удобрения. Самое крупное накопление кератинофилов наблюдалось в почве, удобренной навозом. Зато кератино-коро-карбамидный гранулят, содержащий модифицированные кератиновые белки, вызывал более слабый эффект. Наименьшую частотность кератинофильных грибов отмечено в почве, удобряемой исключительно минерально (контроль). Из 18 выделенных видов кератинофильных грибов большинство представляло собой сапрофитичес- кие формы, не вызывающие либо редко являющиеся причиной болезней человека и животных. Беспокойство возбуждает, однако, частое изолирование Sporothrix schenckii - вида, болезнетворного для человека (споротрихоз).
EN
In the study the author dealt with the effect of the kind of fertilization on the occurrence of keratinophile fungi in two types of soil. The freauency of appearance of the fungi depended on the type of soil and the fertilizer applied. The greatest concentration of keratinophiles was observed in the soil fertilized with manure. The keratin-bark-urea granulate, containing modified keratine proteins, produced a weaker effect. The lowest frequency of keratinophile fungi was noted in the soil with only mineral fertilization (reference). Out of 18 species of keratinophile fungi identified, a majority represented saprophytic forms that never, or rarely, cause human or animal diseases. Disquieting, however, is the frequent isolation of Sporothrix schenckii -a species pathogenic to man (sporotrichosis).
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.