Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwiazki siarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Aglomerację szczecińską zalicza się do obszarów ekologicznie zagrożonych dwutlenkiem siarki. Prowadząc monitoring powietrza przy pomocy porostów uzyskujemy informacje o kompleksowym oddziaływaniu mieszaniny szkodliwych związków. W pracy zbadano rozmieszczenie i aktualny stanu porostów epifitycznych w Szczecinie oraz określono na tej podstawie stopień zanieczyszczenia powietrza związkami siarki w mieście. Z 10 powierzchni badawczych zebrano porosty z różnych gatunków drzew. Zidentyfikowano 36 gatunków porostów. Porównanie zebranych w terenie porostów z gatunkami wymienionymi w skali Hawskworth, Rose i Kiszki wykazało, że w Szczecinie występują epifity charakterystyczne nawet dla 6 stopnia tej skali. Stwierdzono, że w centrum miasta występuje stężenie SO₂ wynoszące ok. 150 µg·m⁻³ powietrza, na peryferiach około 70 µg·m⁻³, miejscami zaś wartości te maleją do 50 µg·m⁻³ powietrza.
EN
Szczecin urban agglomeration is ranked as an area ecologically threaten by sulphur dioxide. Air monitoring with the use of lichens exploration allows to obtain the information on complex influence of harmful compound mixtures. Distribution and present condition of epiphytic lichen in Szczecin were examined and on this base the degree of air pollution by sulphur compounds on the urban area was qualified. The lichens from different tree species were collected on 10 investigated areas. 36 species of lichens were identified. Comparison of collected lichens with the species listed in Hawskworth, Rose and Kiszka scale, revealed the presence of epiphytes characteristic even for the 6th degree of this scale. It was found, that the SO₂ concentration in air reached in the city centre 150 µg·m⁻³, on suburban areas - about 70 µg·m⁻³, white in some places it decreased to 50 µg·m⁻³.
EN
The paper presents some problems that occur in chemical plant protection in the regions polluted by industrial emissions. An example of this problem may be the results of many years' research conducted in this field in the agroecosystem polluted by sulphur compounds in the region of sulphur factory, near Tarnobrzeg. They showed serious disturbances in ecological balance leading to irreversible changes in the fauna of cultivated plant. This phenomenon concerns mainly the area in the distance of 3 km from chemical factories. Many species of insects have died on the meadows directly affected by the emissions of sulphur compounds. This problem concerned also the useful insects. However, the insects developing under cover of leaves and particularly those which feed on plant juice, e.g. aphis, occurred in great numbers both in meadows andin corn. In integrated methods of plant protection these problems should be taken into consideration, especially when plant protection programmes are worked out for the regions polluted by industrial emission.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.