Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej, stosowanie odnawialnych źródeł energii stanowi stosunkowo mały procent w porównaniu do energii konwencjonalnych. W ostatnich latach nastąpił wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. W artykule przedstawiono ograniczenia występujące w pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa podlaskiego.
PL
Artykuł porusza problem relacji pomiędzy zasobami a zapotrzebowaniem we współczesnym przedsiębiorstwie. Istota problemu wynika z dynamiki współczesnego rynku, która utrudnia zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji procesów przedsiębiorstwa. Autorzy przedstawili tradycyjne podejście do analizowanej relacji, uzasadniając jednocześnie problemy związane z jego stosowaniem obecnie. W następnej części zaproponowano projekt podejścia do definiowania zasobów we współczesnych przedsiębiorstwach. Ostatnia część artykułu to wnioski, w których podsumowano wcześniejsze rozważania i przedstawiono dalsze etapy badań, w tym wyznaczono kierunki poszukiwań rozwiązań szczegółowych, oraz zaproponowano potencjalne zastosowania dla budowanej relacji.
EN
The paper is supposed to analyse relation between resources of a company and demands of its customers. The relation is vital for contemporary companies as nowadays the demands are changing and pace of the changes is continuously growing. To thrive and prosper on a competitive market each company should adjust its resources to the demands and the way it can be done is the subject of the authors' research. The stage of the research presented in the paper is the first stage of a study on a contemporary company and its dynamics. The paper gives general idea of defining relations between resources and demands, further research are to give more detailed solutions.
8
Content available remote Podstawowe zasady doboru sprężarek. Część II
88%
PL
W przeprowadzonej w pierwszej części artykułu analizie wykazaliśmy, iż dla przedsiębiorstw, w których czas pracy sprężarek wynosi minimum 4000 godzin rocznie, podstawowym kryterium w ich doborze powinien być rachunek ekonomiczny, związany z ilością zużytej energii elektrycznej, zaś takie elementy, jak koszt inwestycji i koszt serwisu, mają znaczenie drugoplanowe. Analiza była oparta na cenach i kosztach eksploatacji sprężarek o mocach rzędu 75 kW.
PL
Podano zasady prognozowania wielkości produkcji i sprzedaży mieszanki betonowej z projektowanej betonowni. Rozważania zilustrowano przykładami.
EN
Outlines for forecasting concrete mix quantities in production and sale for planned concrete mix plant are given. Some deliberations of the problem are included.
PL
W Polsce wzrasta znaczenie ropy naftowej w bilansie wykorzystania energii pierwotnej. Należy podkreślić, że obecnie potrzeby paliwowe w ograniczonym stopniu podlegaj ą regulacji, gdyż wynikają bezpośrednio z długookresowych zmian zachodzących w otoczeniu. Ponadto barierą dla prawidłowego funkcjonowania tego sektora są coraz częściej uwidaczniające się ograniczenia polityczno-gospodarcze zarówno w kraju jak i zagranicą. W związku z tym ukształtowany niekorzystnie dla odbiorców rynek, skłania do postawienia pytania o znaczenie poszczególnych czynników w procesie kształtowania aktualnych i przysz łych potrzeb paliwowych. Celem artykułu jest próba przeprowadzenia analizy zmian zachodz ących w krajowym otoczeniu i ocena ich wpływu na poziom zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1995-2006 oraz określenie ich znaczenia do roku 2015. Jego realizacja odbywa się poprzez metodę badawczą, która obejmuje następujące etapy: analizę otoczenia, ocenę otoczenia oraz ocenę szans i zagrożeń.
EN
In Poland the importance of petroleum in the balance of the exploitation of primary energy has been considerably increasing. It needs to be emphasized that the present petroleum demand can only be regulated in a limited degree as it results from the long-term changes in the environment. Moreover, political and economic limitations which are more frequently apparent in and outside Poland are also a barrier to the proper functioning of the petroleum sector. As a consequence, the development of the market disadvantageous for the consumers triggers the questions concerning the significance of the particular factors in shaping the demand on petroleum at present and in the future. Therefore, the aim of this article is to analyze the changes in the domestic environment and to evaluate their influence upon the level of demand on petroleum in Poland in the years 1995-2006, as well as to determine their significance up to the year 2015. The stages of the research are: the analysis of the environment, the evaluation of the environment, the prognosis of the opportunities and threats.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.