Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa makulaturowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Najnowsza papiernia w Wlk. Brytanii znajduje się w Parlington i należy do hiszpańskiego koncernu SAICA. Ta rodzinna firma zajmuje się produkcją papierów i ich przetwórstwem na wysokiej jakości opakowania z tektury falistej. Jej taktyka działania oparta jest na modelu „B2B", który w przełożeniu na język polski można nazwać: „biznes do kwadratu" albo „podwójny biznes". Polega on na: • inwestowaniu w nowe moce produkcyjne i w pozyskiwanie surowców, • zwiększaniu produkcji papieru i zwiększaniu mocy w jego przetwarzaniu. Dewizą firmy jest „zapewnić spełnienie oczekiwań i zadowolić klientów", a udokumentowana pracowitość i dokładność - kluczem do dynamicznego rozwoju.
PL
Suche tonery zawierają polimery i pigmenty. Specjalnie wyselekcjonowane polimery zapewniają dobrą adhezję pigmentu do powierzchni papieru po etapie termicznego utrwalania przez wtapianie. Są one dość kruche, co w procesie produkcji tonera pozwala uzyskać cząstki odpowiedniej wielkości i kształtu.
EN
The newest tendencies in designing of refining devices for processing of waste paper stock are presented in the paper. Requirements for such machines and selected examples together with their description and evaluation are introduced.
PL
Omówiono mechanizm wiązania tuszów i tonerów z podłożem w druku cyfrowym oraz sposoby zwiększania skuteczności odbarwiania masy makulaturowej. Odbarwianie masy makulaturowej zawierającej papiery powlekane lub pokryte środkiem wiążącym nałożonym bezpośrednio przed drukiem jest skuteczniejsze i wiąże się z mniejszymi stratami niż odbarwianie masy zawierającej papiery niepowlekane. Usuwanie tonerów, które były nanoszone w stanie ciekłym, barwnikowych wodnych tuszów inkjet i tuszów inkjet sieciowanych promieniami UV w dalszym ciągu nastręcza problemy. Udział druków produkowanych cyfrowo w przerabianej makulaturze nie powinien być większy niż 10%.
EN
The mechanism of ink and toner fixation on base paper in digital printing as well as methods of recovered paper deinking effectiveness increase are presented. Deinking of coated paper or paper with a binder layer applied just before printing is more efficient and results in less losses than in the case of uncoated paper. Separation of toners which were applied as solutions, waterbased inkjet inks containing dyestuff and UV cured inkjet inks is still difficult. The digital prints content in processed recovered paper should not exceed 10%.
12
Content available remote Susceptibility of Deinked Waste Paper Mass to Peroxide Bleaching
75%
EN
Secondary fibres are valuable feedstock for the paper industry, constituting about one third of the total amount of raw materials used, which is due to favourable prices, when compared to primary fibrous pulp, and as a result of waste paper recycling promotion in many European countries. The bleaching of waste paper mass is economically important and technically quite complicated since mechanical pulp of varying compositions are processed. The results presented of trials performed show how the effect of hydrogen peroxide can be enhanced by employing proper activators and other peroxy compounds like peracetic acid in the bleaching of deinked pulp (DIP) from mixed office waste (MOW). The bleaching action of the hydrogen peroxide and other peroxy compounds was intensified under the shield of stabilisers and adequate process conditions preventing excessive decomposition of the peroxide and deterioration of useful properties of the bleached waste paper pulp. The use of hydrogen peroxide and peroxide derivatives in the bleaching of MOW resulted in an effective brightness increase by several percent.
PL
Włókna wtórne są niezastąpionym surowcem dla przemysłu papierniczego, i stanowią 33% całkowitej ilości zużywanych surowców włóknistych, z powodu korzystnej ceny w porównaniu z pierwotnymi rynkowymi masami włóknistymi oraz w wyniku promocji recyklingu makulatury w wielu krajach europejskich. Bielenie mas makulaturowych jest procesem ważnym z punktu widzenia handlowego ale skomplikowanym, ze względu na zawawartość włóknien mas mechanicznych o zmiennej ilości i składzie chemicznym. Wyniki prób pokazały sposoby zwiększenia efektywności działania nadtlenku wodoru poprzez zastosowanie odpowiednich jego aktywatorów, związków nadtlenowych, jak np. kwas nadoctowy Pa, w bieleniu odbarwionych mas z makulatury typu „Mixed Office Waste”. Działanie bielące nadtlenku wodoru oraz innych środków nadtlenowych intensyfikowano pod osłoną odpowiednich stabilizatorów oraz warunków prowadzenia procesu, zapobiegających nadmiernemu rozkładowi nadtlenku i obniżeniu właściwości użytkowych bielonej masy. Zastosowanie nadtlenku wodoru i jego pochodnych w bieleniu masy makulaturowej pozwoliło w efektywny sposób podnieść jej białość o kilka punktów procentowych.
PL
W artykule zaproponowano nową koncepcję bilansu mocy całkowitej młyna tarczowego. Zidentyfikowano składowe, które są zużywane na podstawowe podprocesy mielenia mas makulaturowych, rafinowanie masy, cięcie włókien, mielenie właściwe oraz tarcie mieszane masy. Za podstawową zmienną sterowaną do analizy przyjęto szczelinę międzynożową.
EN
In this paper a new conception of total power balance of disc refiner was proposed. The components which are used up in the basic subprocesses of waste paper stock beating: refining, fibre cutting, proper beating and mixed stock friction were identified. The gap between disc's knifes was accepted in the analysis as the main controlled variable. Investigations were carried out in industrial conditions of waste-paper stock beating of sorted strong waste-paper of kind four. Investigations were realized on the specially designed and constructed test stand. The range of work included investigation of chosen parameters of beating process in disc refiner ST 300S in Bydgoszcz Paper Mill. The volume of total power consumption for changing gape between discs and for some of remaining and defined technological parameters of refiner work was examined and described. Changes of beating pressure occurring on the front surface of the knives with the changes of the gape between discs were defined. This enabled to define real volume of individual component powers. In the laboratory, the proprieties of paper samples obtained from stock after beating were examined. Results of this investigations were compared with the industrial investigations of the refiner power consumption. The refiner work conditions, in which the process being carried out can applied for obtaining the best results of beating, were defined. Presented conception of mathematical models elaboration enabled the comprehensive solution of the problem of mutual relations of power consumption components in relation to working conditions of investigated refiner grinding unit. Accepted assumptions and methods of logical proceeding resulted in elaboration of original work algorithm and finally led to the elaboration of the unique graph: (Nc, Nm, Nt, Nr) = f(x).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.