Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie drewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki monitoringu procesu suszenia drewna za pomocą kamery termowizyjnej. Analiza parametrów technicznych w tym procesie, przede wszystkim temperatury i wilgotności, ma istotny wpływ na polepszenie właściwości produktu końcowego. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwala na optymalizację technologii suszenia drewna i oszczędność wykorzystywanej do tego energii.
EN
The article presents the results of the monitoring process of wood drying with a thermo camera. The analysis of technical parameters in this process, primarily temperature and humidity have an important impact on improving the properties of the finished product. The application of thermo camera allows to optimize the technology of wood drying and to save the used energy.
PL
Monitorowanie procesu suszenia przy pomocy metody emisji akustycznej (EA) umożliwia śledzenie mechanicznych zmian zachodzących w materiale, a tym samym bezpośrednie reagowanie na niekorzystne efekty destrukcyjne materiału poprzez sterowanie procesem suszenia. Zasadniczym celem prowadzonych badań eksperymentalnych było zaprojektowanie i przeprowadzenie z pomocą EA kontrolowanego procesu suszenia bez zniszczenia próbek drewna sosny. W tym celu przeprowadzono serie doświadczeń w różnych warunkach suszenia. Badania realizowane w ostrych warunkach suszenia doprowadziły do zniszczenia drewna. Zastosowanie łagodniejszych warunków pozwoliło uniknąć destrukcji materiału, lecz wydłużyło cały proces. W oparciu o otrzymane wyniki EA podjęto próbę przygotowania sterowanego i tym samym optymalnego ze względu na czas i jakość drewna procesu suszenia.
EN
The problem of destruction of dried wood caused by stresses generated during drying has been discussed in this paper. The main goal is to elaborate a method of avoiding destruction through a suitable programming of drying processes, controlled with the help of the acoustic emission (AE) method. Four different programs of convective drying of juvenile pinewood (Pinus Sylvestris) samples in the shape of cylinder are presented. The third drying program was controlled, i.e. the drying was accelerated, when the acoustic emission was low, or slowed down, when the acoustic emission started to grow rapidly. In this way of drying process was optimized with respect to drying time and quality of dried products. The paper demonstrates that the AE method can be used for control of drying processes for the purpose of shortening of the drying time and avoiding a destruction of the material.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę pomiaru wilgotności drewna, jako jednego z najważniejszych parametrów, w procesie jego suszenia. Omówiono metodę pomiarową oraz poszczególne czynniki mające wpływ na dokładność pomiaru. Przedstawiono konkretne rozwiązanie na przykładzie mikroprocesorowego sterownika suszarni drewna.
EN
Problem of timber humidity measurements, as a one of the most important parameters, in process of its seasoning was presented in this paper. The measurement method and individual factors influencing measurement accuracy were discussed. A specific solution was presented, given the example of microprocessor controller of timber drying chamber.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.