Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 974

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
1
100%
PL
1. FAG. Łożyska toczne. Katalog WL41 520/2 PLA, marzec 1997. 2. Laserowe i optoelektroniczne systemy wykrywania, rozpoznania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom dla siły żywej i sprzętu wojskowego na polu walki. Sprawozdanie ITWL, nr 16-4675, niepublikowane. 3. Mały poradnik mechanika, tom II Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo. Red. Barbara Reymer, Warszawa 1994. 4. Technologia stabilizacji śledzenia i integracji głowicy optoelektronicznej do małych za- łogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Sprawozdanie ITWL, nr 16-5048, niepublikowane.
2
Content available Nowoczesne systemy szalunków i deskowań
80%
PL
Jeszcze pół wieku temu normą było stosowanie do wykonywania konstrukcji z betonu wyłącznie deski i kantówki. W latach 50. XX w. zaczęto dążyć do racjonalnego i efektywnego budowania z użyciem deskowań systemowych. Nowe i wciąż udoskonalane rozwiązania w zakresie deskowań zapewniają dziś zadowalające efekty zarówno w trakcie, jak i po zdemontowaniu szalunków.
|
|
tom nr 7 dod.
4--7
PL
Od ponad trzydziestu lat w kolejnych aktach prawnych sygnowanych przez różne kraje, w tym kraje UE, reguluje się i coraz bardziej ogranicza stosowanie poszczególnych grup czynników chłodniczych. Obecnie znaleźliśmy się w sytuacji, gdy pilnie potrzebne są odpowiednie zamienniki, które trzeba będzie wdrożyć w najbliższych latach. I choć ich poszukiwania przebiegają wielotorowo, jak dotychczas nie widać spektakularnych efektów.
4
Content available remote Nonstandard Constructional Solutions in Contemporary Clothing Design
80%
EN
The paper presents the influence of the design process on making the nonstandard patterns—constructional solutions in contemporary clothing design. A few examples of design processes have been presented, differing because of the source of inspiration and individuality of the designer in his or her strive to create original clothing forms. The influence of various factors connected with the development of new constructional solutions in clothing (including social, ideological, resulting from fashion trends, and the impact of the environment) has also been presented.
5
Content available remote Nowe mosty w Nepalu
80%
|
2008
|
tom nr 6-7
233-237
PL
Kładki dla pieszych zawieszone wysoko nad rzeką Trisulą są ciekawe konstrukcyjnie. Ażurowe pomosty podwieszone są do głównych lin nośnych wieszakami z prętów stalowych. Ponieważ liny nośne są jednocześnie poręczami, pomosty mają taką samą zaklęsłą niweletę jak liny.
EN
Pedestrian bridges suspended high over Trisula River are interesting from structural point of view. Open-work platforms are suspended on main cables by steel wire suspenders. Since main cables serve as pedestrian railing, the platforms have the same concave alignment as main cables.
6
80%
PL
Obszar metropolitarny San Francisco jest miejscem szczególnym i niepowtarzalnym. Miasto, które wzięło swoją nazwę od zatoki San Francisco, położone na samym cyplu półwyspu San Francisco, połączone jest z lądem dwoma wyróżniającymi się mostami: Golden Gate oraz Oakland Bay. Obie konstrukcje zbudowane w latach 30. XX w., a więc mające ponad 80 lat, w dalszym ciągu pełnią wyjątkową funkcję w komunikacyjnym ciągu tej rozległej aglomeracji.
PL
W artykule omówiono konstrukcyjne aspekty wykrawania otworów w laminatach stosując do tego celu obróbkę plastyczną. Wykorzystując wyniki przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej opracowano i wykonano wykrojnik. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna wykazała, że posiadał on oczekiwane cechy eksploatacyjne (duża wydajność), a uzyskane produkty były, zgodnie z założeniami, wysokiej jakości.
EN
In the paper constructional aspect of piercing of small diameter holes in laminate is discussed. The piercing die made with regard worked out guidelines have expect operating features. Experimental verification shows that the the products made using this piercing die had got high-quality with high efficiency of described manufacturing process.
|
2009
|
tom R. 77, nr 9
50-53
PL
Przedstawiono parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne rozdzielnicy 400 kV w izolacji SF6, wskazując na możliwość jej zastosowania w niewielkich pomieszczeniach oraz dla różnych konfiguracji pól stacyjnych.
EN
The paper presents design- operational parameters of SF6 insulated 400 kV switchgear, indicating possibility of its application in small spaces and in different configurations of switch bays.
9
Content available remote Typoszereg ssawo-dmuchaw przeciwwybuchowych
80%
PL
Przedstawiono charakterystyki ssawo-dmuchaw przeciwwybuchowych na biogaz, produkowanych w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi oraz nowych zmodyfikowanych rozwiązań konstrukcyjnych o różnych wartościach parametrów przepływowych przystosowanych do potrzeb użytkowników.
PL
Któż nie słyszał o mostach Golden Gate (1937) w San Francisco czy Brooklyn (1883) w Nowym Jorku? O tych wyjątkowych ikonach inżynierii, samorzutnie kojarzonych ze swoimi miastami, wielokrotnie opisywanych w książkach, uwiecznianych w filmach oraz na obrazach reprodukowanych w niezliczonych reklamach na całym globie? Obie konstrukcje jako znakomite projekty bijące rekordy długości na trwałe weszły do historii nie tylko budownictwa mostowego, ale stały się także częścią dziedzictwa światowej kultury, fascynując pokolenia pisarzy, malarzy, fotografów oraz miliony turystów.
PL
W artykule na tle przemian społeczno-gospodarczych, ekonomicznych i w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego wpływających na rozwój nowych generacji maszyn rolniczych ukazano i omówiono szereg dających się zaobserwować nowych tendencji w konstrukcji maszyn do nawożenia gleby obornikiem, kompostem itp. .
EN
In the article on the background of social, economic and environmental transformations which are influencing the development of new generations of agricultural machines-several new tendencies in the design and production of the machines for manuring the soil have been shown and discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie posredniej identyfikacji dynamicznych parametrów układu mechanicznego. Przedstawiono model syntezy energetycznej oraz przenoszenia mocy w systemie mechanicznym.
EN
The problem of indirect identification of dynamic parameters of mechanical system is presented in the paper. The model of energetic synthesis and power transferring in mechanical system are there also shown.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie systemu MSC Nastran 70 do optymalizacji przedniego mostu kombajnu zbożowego. Do obliczeń wykorzystano dane o obciążeniach uzyskane z innych systemów komputerowych. Przedstawiono wyniki wielowariantowej analizy konstrukcji.
EN
Application of the system MSC Nastran 70 to combine harvester front axle optimization was presented in the paper. Loads data were obtained from other computer systems which were used in the calculations. Results of multivariant construction analysis were also described.
PL
W artykule dokonano analizy mechanizmu chemicznego zabezpieczenia nasion przed patogenemi oraz przeglądu zaprawiarek na zaprawy płynne konstruowanych w Polsce. Bardziej szczegółowo opisano skonstruowaną ostatnio w IBMER zaprawiarkę ciagnikową przewidzianą jako urzązdenie komunalne wsi.
EN
In normal procedure seeds dressing takes place in two stages: in dressing machine seeds are covered by chemicals and later in the soil under influence of soil moisture chemicals from a sphere around the seed. In constructions made by PIMR and IBMER seeds are sprayed by liquid chemicals and later mixed by auger. Last time in IBMER wet dressing machine (mounted on the tractor) has been constructed. The capacity of this machine is 4 t/h. The dressing liquid in the machine is directed to the dosage nozzle by gravity. The nozzle is directing stream of droplets and air on the seeds which are mixted bybthe auger. We anticipate that the one dressing machine will be enough on all village when it will be a common machine.
PL
W pracy przedstawiono analizę parametrów konstrukcyjnych ładowarek na podwoziu kołowym. Podano podział oraz podstawowe parametry ładowarek. Ustalono jednostkowe wskaźniki dla ładowarek, które przyjęto jako kryteria analizy. Wskazano, że wskaźniki jednostkowe dla ładowarek, uzyskiwane przez producentów krajowych są w pełni porównywalne ze wskaźnikami uzyskiwanymi przez producentów zagranicznych.
EN
In the article an analysis of construction parameters of loaders on wheeled chassis, classification and basic parameters of loaders were presented. Individual indicators for loaders were used as criteria for the analysis. The individual indicators for the loaders achieved by Polish manufactures were comparable with that of foreign makers.
17
Content available remote Zagadnienia konstrukcyjne obrabiarek skrawających o strukturze modułowej.
80%
18
Content available remote Wpływ kontroli jakości na zawodność konstrukcji
80%
EN
The problem of influence of design supervision and inspection during execution on the unreliability of building structures is considered. Probability of unreliability has been defined as the weighted sum of two conditional events, namely the probability of collapse or severe damage and the probability of decommissioning due to quality control. The coefficient of control efficiency is assumed to be a fuzzy number and depends on design supervision and inspection levels. It enables to consider the influence of qualitative, vague and subjective information about quality control levels on the total probability of failure. In practice, the coefficient of control effciency is more than zero and the probability of decomissioning has decisive influence on the resultant probability of failure.
19
Content available remote Sloping roofs of contemporary buildings
80%
PL
Trudno znaleźć materiał, który w tak fascynujący sposób, jak szkło łączy aspekty funkcjonalne z estetycznymi. Dlatego też szkło stanowi wartościowy materiał budowlany równie ważny, jak beton, stal czy materiały syntetyczne. Nowoczesne szkło profilowane jest jednym z tych materiałów budowlanych, które oferują różnorodne możliwości zastosowania i są wyzwaniem dla architektów oraz firm budowlanych. Z końcem ubiegłego roku zainteresowanie nim przeniosło się na rynek polski, do czego przyczyniła się z pewnością szeroka współpraca architektonicznych i budowlanych firm zachodnich z firmami inwestującymi na terenie naszego kraju.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.