Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1. Analizie, w której brano pod uwagę m.in. dostępność (dyspozycyjność), MTBF, MTTR, koszty, poddano system składający się odpowiednio z jednego, dwóch, trzech oraz czterech zasilaczy UPS.
PL
Współczesne układy gwarantowanego zasilania odbiorników AC to głównie zasilacze UPS. Są to urządzenia przeznaczone do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych, łączności oraz innych odbiorników elektrycznych o znaczeniu krytycznym w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.
PL
W referacie opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych przy podstawowej częstotliwości 11 kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.
PL
W referacie opisano różne rozwiązania UPS. Zwrócono uwagę na problemy związane z projektowaniem i budową tego typu układów. Podano wpływ technologii wykonania obwodów wejściowych UPS na kształt prądu pobieranego z sieci zasilającej. W zakończeniu opisano pracę UPS, z którego zasilane są odbiorniki nieliniowe.
EN
Various implementations of the UPS have been discussed in the paper. It has been paid attention to the problems relating to design and construction of these types of devices. The impact of the UPS input circuit technology on the form of current consumed from a supply network has been given. At the end it has been presented the operation of the UPS supplying non-linear receivers.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu, alternatywne rozwiązania urządzeń UPS oraz sformułowano uwagi i wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
10
Content available remote The UPS unit cooling under summer conditions
75%
EN
The paper analyses the behaviour of the UPS (Uninterruptible Power System) cooling system under summer circumstances. The problem is that for the proper functioning of a UPS unit, the inside temperature must be less than 30oC. In other case the batteries tend to loose energy and electronic systems start to overheat. What is taken into consideration is the influence of solar radiation on a UPS container (it depends on the placement and time during the day). Next, there is a description of incoming and outgoing heat streams. Furthermore, the paper calculates the heat balance and discusses the installed cooling system. The question is: Is the cooling system capable of keeping the temperature in the container under 30oC in case of hot summer or not?
PL
Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy inteligentnego budynku. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego
PL
W artykule przedstawiono wybrane układy falowników zapewniające podwyższoną pewność zasilania odbiorów. Układy falowników tego rodzaju stosuje się do zasilania odbiorów, które dla poprawnej pracy wymagają zasilania bezprzerwowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz wykorzystaniu najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny sterowania układy firmy APS Energia spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów na świecie.
EN
The article presents selected inverter systems that enable advanced reliability of loads supply. These kinds of inverter systems are used in loads supply, which in order to work correctly demand uninterruptible power supply. Due to appropriate construction and application of the latest world-class technology in the field of control, APS Energia systems fulfill the requirements of the most demanding clients in the world.
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla zasilania obiektów medycznych. Istotnym jest zapewnienie odpowiedniego stopnia dostępności tego typu systemów zasilania i odpowiedni dobór układów zasilania w zależności od pełnionej funkcji.
EN
The article discusses the basic requirements for power supply healthcare facilities. it is important to ensure the appropriate degree of availability of this type of power supply system for these functions.
PL
Na jakość energii elektrycznej zasilającej sieci komputerowe składają się [1, 2]: odchylenia napięcia spowodowane spadkami napięć na elementach sieci elektrycznej, wahania napięcia, mające swój początek w źródle zasilania lub wywołane niekorzystnymi zjawiskami w sieci, odkształcenia napięcia spowodowane odbiornikami nieliniowymi oraz asymetria napięć wywołana przez nierównomierne obciążenie poszczególnych faz. Skutkiem dużej asymetrii jest wzrost napięcia w fazie niedociążonej.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu oraz alternatywne rozwiązania urządzeń UPS. Sformułowano ponadto uwagi I wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
PL
Artykuł przedstawia topologię trójpoziomowego falownika, wykorzystującą dwukierunkowe łączniki potencjału neutralnego.
EN
The paper presentsa topology of bidirectional switch neutral point clamped three-level inverter.
17
Content available remote Wybrane zagadnienia eksploatacji UPS - część II
75%
PL
Współczesne zasilacze awaryjne UPS oferują bardzo szeroką gamę możliwości komunikacji z użytkownikiem, zasilanym sprzętem oraz systemami monitoringu np. typu BMS (ang. Building Management System). Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługują zasilacze UPS COVER, dla których dostępne sposoby sygnalizacji opisano poniżej.
PL
W artykule omówiono zastosowanie zasilaczy UPS w trudnych warunkach eksploatacji, takich jak siłownie telekomunikacyjne i obiekt jądrowy.
EN
The article discusses the use of a UPS in difficult operating conditions, such as telecommunications power plants and nuclear facilities.
20
Content available remote Zastosowanie układów UPS w urządzeniach energoelektronicznych
75%
PL
Powszechnie stosowane układy przekształtnikowe jakimi są mostki niesterowane oraz sterowane, generują podczas swojej pracy wyższe harmoniczne prądu które są emitowane do sieci zasilającej. W wielu przypadkach, emisja harmonicznych prądu przekracza zalecane przez normy poziomy. Jednym ze sposobów dostosowania wymienionych urządzeń do wymagań norm jest włączenie w sposób równoległy lub szeregowy dodatkowych urządzeń zwanych UPS (Uninterruptable Power System). Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej dotyczącej współpracy układu UPS z mostkiem niesterowanym. W tym kontekście przedstawiono różnice dotyczące wartości mocy biernej jaka winna zostać skompensowana przez szeregowy lub równoległy układ UPS.
EN
In commonly used power electronic systems, higher order harmonics of the current are emitted to the mains. In many cases, emission of these harmonics exceeds permissible levels. One of the adaptation method is joining the UPS system (Uninterruptable Power System). The paper introduce results of computer simulation of UPS system cooperating with not controlled bridge. In this context were introduce differences of the reactive power which has to be compensate by UPS system in both cases (when the UPS system is connect in parallel or serial manner with device).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.