Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimodal imaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Recent Progress in Multimodal Photoacoustic Tomography
100%
EN
Since its first demonstration of functional imaging in small animals about a decade ago, photoacoustic tomography (PAT) has quickly become one of the fastest growing biomedical imaging modalities. Combining optical excitation with acoustic detection, PAT can provide detailed images of tissues deep in the body. While PAT technology continues to improve significantly, substantial efforts have also been made to develop multimodal PAT systems. These systems not only provide complementary information for more comprehensive characterization of tissue, they also generate data that can be used to further improve PAT reconstruction. This review will present current progress in multimodal PAT imaging, focusing on the technical aspects of integration and its applications in biomedicine.
2
100%
EN
Diagnostics of a vehicle’s chassis allows the evaluation of the technical state of components that significantly affect safety. The advance of measurement techniques allows for the development of special diagnostic lines in the form of complex devices equipped with computerized inspection systems used during periodic vehicle diagnostics. Means of transport, which belong to the high-risk group of fault occurrence, or vehicles used for public transport, need frequent and rapid inspection of their condition for safety reasons. Vision systems enable one to conduct automated inspection of the vehicle’s chassis without the need for stopping during the measurement process. Such solutions are used in security systems, which are designed to detect missing or foreign elements that can be potentially hazardous (e.g. explosive materials) [1]. In most cases, systems with standard visible light cameras are used. There are known examples of the usage of infrared cameras during the automatic inspection of the technical condition of the brakes, bearings, and tires in trucks [2]. Hybrid vision methods combining the advantages of both measurement techniques are also applied in railroad chassis inspection to assess the condition of the braking system, bearings, electrical systems, the detection of failures, as well as the identification of damaged or missing parts [3]. The article describes a hybrid vision inspection method for vehicle chassis that uses a measuring head equipped with two cameras: one to observe in the visible (VIS) and another to observe in the infrared (IR) bandwidths. Exemplary results of such tests performed on large-size vehicles used for public transport are presented. Both the advantages and limitations of the proposed method are given.
PL
Diagnostyka podwozi pojazdów umożliwia ocenę stanu technicznego podzespołów istotnie wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Rozwój technik pomiarowych pozwolił na opracowanie specjalnych linii diagnostycznych w postaci kompleksowych urządzeń wyposażonych w skomputeryzowane systemy kontroli, które wykorzystywane są podczas okresowych kontroli pojazdów. W przypadku środków transportu, które należą do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia usterki lub pojazdów służących do publicznego transportu zbiorowego, ze względów bezpieczeństwa istnieje potrzeba wykonywania częstej i szybkiej kontroli ich stanu technicznego. Systemy wizyjne umożliwiają przeprowadzenie automatycznej inspekcji podwozia samochodu bez konieczności jego zatrzymania podczas pomiaru. Rozwiązania takie znajdują zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, które mają na celu wykrywanie brakujących lub obcych elementów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne (np. ładunki wybuchowe) [1]. W większości przypadków wykorzystywane są systemy wyposażone w standardowe kamery pasma widzialnego. Znane są jednak zastosowania kamer termowizyjnych do automatycznej kontroli stanu technicznego hamulców, łożysk i opon w pojazdach ciężarowych [2]. Hybrydowe metody wizyjne łączące zalety obydwu technik pomiarowych znajdują zastosowanie również w inspekcji podwozi taboru kolejowego w celu oceny stanu układu hamulcowego, łożysk i wykrywania awarii systemów elektrycznych, a także uszkodzonych lub brakujących części [3]. W artykule opisano hybrydową metodę inspekcji wizyjnej podwozi pojazdów, która wykorzystuje głowicę pomiarową wyposażoną w kamerę do obserwacji w paśmie widzialnym – VIS (ang. visible) oraz podczerwieni – IR (ang. infrared). Zaprezentowano przykładowe wyniki badań pojazdów wielkogabarytowych wykorzystywanych do transportu publicznego. Omówione zostały zalety i ograniczenia proponowanej metody.
PL
Istnieje obecnie wiele technik obrazowania tomograficznego wykorzystywanych w medycynie. Połączenie danych z różnych technik nazywane jest obrazem multimodalnym. Artykuł prezentuje techniki trójwymiarowej grafiki komputerowej wykorzystywanej do prezentacji danych tomograficznych oraz sposoby multimodalnego obrazowania trójwymiarowego.
EN
There are many tomographic techniques used in medicine. Data fusion from different imaging techniques are known as multimodal imaging. The three dimensional computer graphics techniques used to present tomographic data and three dimensional multimodal imaging techniques are presented in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.