Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 283

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywnosc energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Dokonano analizy konstrukcji zespołu rozdrabniającego silosokombajnu i wpływu jego parametrów na zapotrzebowanie na energię. Na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa w typowych warunkach eksploatacyjnych przez silosokombajny czołowych producentów określono poziom zużycia paliwa, który jest miarą efektywności energetycznej. Może on być wykorzystywany podczas badań służących ocenie efektywności energetycznej samobieżnych silosokombajnów.
EN
The construction of chopping assembly in a forage harvester was analysed and the impact of its parameters on energy requirement was evaluated. On the basis of actual fuel consumption under typical operation conditions, the specific fuel consumption - being an index of energetic efficiency, was determined for four forage harvesters of advanced manufacturers. The index may be applied as a criterion to test and evaluate the energetic efficiency of self - propelled forage harvesters.
PL
Przedstawione w pracy badania wpływu ugniecenia gleby mechanizmami jezdnymi agregatów rolniczych na nakłady energetyczne i efektywność energetyczną orki wykazały celowość i możliwość powiązania metody rachunku skumulowanego z metodą efektywności energetycznej transformacji i transmisji strumienia energii w agregacie. Opracowana metoda, nazwana skorygowaną metodą rachunku skumulowanego, charakteryzuje się dużą dokładnością obliczeń oraz umożliwia uchwycenie wpływu zmiennych czynników technicznych i przyrodniczych na wskaźniki energetyczne procesów produkcyjnych w rolnictwie.
EN
Studies on the effect of soil compaction by transport elements of agricultural machines and tractors on energy inputs and efficiency of ploughing showed the need and possibilities to combine both, cumulated energy calculation and the method to counting efficiency of energy transformation and energy flux transmission in set of agricultural machinery. Developed and described correccted method of counting cumulated energy showed high corrected method of counting cumulated energy showed high calculation precision and allowed to identify the influence of variable technical and natural factors on energy indices in agricultural production processes.
EN
On the basis of studies carried out on 44 dairy farms of different herd size the energetic effectiveness of rearing milking cows was determined according to proposed method. Three indices were considered in calculations: total, operational and mechanization effectiveness. The results of studies did not confirm the opinion on lower effectiveness of rearing dairy cows in larger herds and farms. Neither productivity of the cows nor their rearing effectiveness were affected by herd concentration. The energetic effectiveness was significantly correlated with annual milk yield per cow. A method was proposed to select the optimum herd size for different dairy farms and units considering energetic effectiveness.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych w 44 oborach i fermach określono efektywność energetyczną chowu krów mlecznych według metody własnej. Wyliczono efektywność za pomocą własnych trzech wskaźników efektywności: całkowitej, eksploatacyjnej i mechanizacyjnej. Wyniki badań nie potwierdziły poglądu, że w większych oborach czy fermach chów krów jest mniej efektywny. Koncentracja stad nie wywiera wpływu na produkcyjność krów, a tym samym na efektywność ich chowu. Efektywność energetyczna jest wysoko skorelowana z roczną wydajnością krów. Opracowano metodykę określania optymalnej wielkości stada w grupach wielkościowych obiektów w aspekcie efektywności energetycznej.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.